20.07.18, 16:30zdj. Adrian Grycuk, CC BY SA 3.0, via Wikimedia Commons

Znamy skład komisji śledczej ds. VAT

Na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Sejm wybrał skład komisji śledczej do spraw VAT. W komisji zasiądą: Marcin Horała, Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Wojciech Murdzek i Andrzej Matusiewicz z Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej, Marek Jakubiak z Kukiz'15 oraz Genowefa Tokarska z PSL-UED. 

Za wyborem składu komisji opowiedziało się 413 posłów, przeciw było dwóch. Od głosu wstrzymały się cztery osoby. Na piątkowe popołudnie zaplanowano pierwsze, na razie organizacyjne posiedzenie. 

Uchwałę w sprawie powołania komisji śledczej ds. VAT Sejm przyjął na początku lipca. Jej zadaniem będzie zbadanie i ocena prawidłowości działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy, jak również sprawdzenie, czy nie doszło do zaniedbań w tym zakresie. Komisja zbada okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku.

Zgodnie z uchwałą Sejmu, prace komisji mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”. W uchwale wskazano również na prezesa NIK oraz podległych mu funkcjonariuszy publicznych, a także prokuraturę i organy ścigania: zwłaszcza ABW, CBA oraz policję. 

W uzasadnieniu parlamentarzyści PiS podkreślili, że w latach 2007-2015 można było zaobserwować zjawisko stopniowego rozszczelnienia systemu podatku VAT. W ocenie posłów, państwo polskie nie podejmowało wówczas działań sugerowanych przez raporty Komisji Europejskiej i wprowadzanych w podobnych jurysdykcjach podatkowych, np. w Czechach czy na Słowacji.

yenn/PAP, Fronda.pl