Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił Andrzejowi Z. ps. „Słowik”, Leszkowi D. ps. „Wańka”, Januszowi P. ps. „Parasol” zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu handel kokainą kwalifikowane z art. 258 § 1 kk, dokonywania obrotu znaczną ilości narkotyków w postaci 35 kilogramów kokainy o czarnorynkowej wartości ok. 5 milionów złotych kwalifikowane z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 18 lat pozbawienia wolności.

Trafili do aresztu

Z uwagi na dobro postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karę prokurator skierował wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wnioski prokuratora wobec Andrzeja Z. ps. „Słowik”, Leszka D. ps. „Wańka”, Janusza P. ps. „Parasol” i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Czynności procesowe z pozostałymi zatrzymanymi są wykonywane.