Prawniczka udzieliła wywiadu Katolickiej Agencji Informacyjnej, w którym wyjaśniła, że nie da się pogodzić pełnej dostępności do aborcji z polską Konstytucją.

- „Prawa do aborcji zaakceptować nie można, gdyż stoi ono w całkowitej sprzeczności z podstawowymi zasadami, z których czerpie i na których jest oparte całe polskie prawo, w tym w szczególności Konstytucja RP”

- podkreśliła.

Zaznaczyła, że również obecnie proponowane przepisy dot. depenalizacji aborcji są sprzeczne z ustawą zasadniczą.

- „Proponowane zmiany w Kodeksie Karnym naruszają Konstytucję w art. 38. Prawo do życia, art. 30. Zasada godności, a także art. 32. Zasada równego traktowania podmiotów. Jest to zatem bardzo głębokie naruszenie przepisów Konstytucji, zakładające odmowę podstawowej gwarancji dziecku poczętemu, którą jest ochrona jego życia”

- wskazała.

Prof. Łabno wyjaśniła, że jedyną możliwością na liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce jest zmiana Konstytucji. Podkreśliła, że wszystkie proponowane przez obóz rządzący ustawy dot. rozszerzenia dostępu do aborcji są z Konstytucją sprzeczne.