RPP zaskoczyła dziś ekspertów, którzy w związku z wciąż rosnącą inflacją spodziewali się kolejnej podwyżki stóp procentowych. Pozostaną one jednak na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej, stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej, stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej, stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej, stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Podwyżka stóp procentowych to podstawowe narzędzie banku centralnego w walce z inflacją. Dlatego też RPP od października 2021 roku co miesiąc decydowała się na ich podniesienie. Cierpieli na tym jednak Polacy dźwigający ciężar kredytów hipotecznych. To właśnie kredytobiorców najbardziej cieszy dzisiejsza decyzja RPP.

Tradycyjnie, jutro na konferencji prasowej decyzję RPP wyjaśni prezes NBP prof. Adam Glapiński.