Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na progu przemian społeczno – politycznych w 1990 roku w Polsce rodziło się 547,7 tys. dzieci. Co stało się, że mimo wzrostu poziomu życia, poprawy warunków mieszkaniowych i dostępności różnych artykułów na rynku polskie rodziny dzisiaj rzadziej decydują się na dzieci? Dowodzi tego spadek liczby urodzeń do poziomu 355,3 tys. dzieci w 2020 roku i aż do 331,5 tys. w 2021 roku.

Ta smutna statystyka ma swoje korzenie w nachalnym propagowaniu materializmu oraz egoistycznych dążeń i niszczeniu wartości życia rodzinnego w mass mediach, gdzie powielane są wzorce kulturowe dyskredytujące instytucję małżeństwa, rolę matki, ojca i rodziny.

Idąc w krakowskim VIII Marszu dla Życia i Rodziny chcemy upomnieć się o szacunek dla chrześcijańskich fundamentów cywilizacji życia, które ponad tysiąc lat na ziemiach polskich budowały relacje rodzinne między pokoleniami. Wierność tym fundamentom gwarantowała ciągłość życia polskich rodzin oraz całego narodu.

Organizatorzy VIII Marszu dla Życia i Rodziny w Krakowie zapraszają na godz. 12:00 na Plac Matejki, skąd marsz wyruszy w stronę Rynku Głównego. Kolumna marszowa przejdzie ulicą Floriańską i dalej przemaszeruje przez Rynek Główny. Uczestnikom będzie towarzyszyć akompaniament profesjonalnej orkiestry dętej, zadbano także o oprawę muzyczną finału marszu, a swój występ specjalny zapowiedzieli Lidia Jazgar i Ryszard Brączek, czyli „Galicja w Duecie”.

Komitet Organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny Kraków 2022 ma siedzibę przy ul. Augustiańskiej 28 w Krakowie. Dane kontaktowe: tel. +48 – 695-077-787, adres na Facebooku: https://www.facebook.com/marszkrakow