Zdaniem NYT przystąpienie Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego jest „dyplomatycznym i strategicznym niepowodzeniem Rosji”.

W swej analizie nowojorski dziennik zauważył, iż akcesja Finlandii do NATO niesie za sobą „znaczącą zmianę” w układzie sił pomiędzy Zachodem a Rosją.

Jak relacjonuje „New York Times” amerykańscy urzędnicy są zdania, iż przystąpienie Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego sprawia, że NATO zasili „jedna z najpotężniejszych armii wojennych w Europie Zachodniej”.

Fińskie siły zbrojne wniosą też do Paktu swoje „umiejętności wywiadowcze i kontrolne, które zostały ukształtowane przez całe dziesięciolecia rosyjskich zagrożeń”.