Jak oceniają eksperci, polska gospodarka staje się coraz ważniejsza dla globalnego handlu. Przejawia się to w stałym wzroście udziału w globalnym eksporcie, który obecnie osiągnął poziom 1,4 proc. Nasz kraj jest więc jednym z najatrakcyjniejszych miejsc lokowania inwestycji w Europie.

- Potwierdzają to kolejne dane o napływie inwestycji – szczególnie tych typu greenfield, w których zajmujemy czwarte miejsce w UE. Także do Polski zachodnie firmy chcą przenosić swój biznes z Chin, które prześcignęliśmy w produktywności i nowych inwestycjach – powiedział Arak.

Jak dalej czytamy, Polska przyciągnęła w roku 2021 prawie 3,5 proc. światowych projektów typu greenfield i po raz pierwszy wyprzedziła w tym względzie Chiny.

- Dwa kluczowe czynniki, które decydują o atrakcyjności inwestycyjnej Polski to wysoka i wciąż rosnąca produktywność, relatywnie niskie koszty pracy, talenty, dobra infrastruktura i dostęp do unijnego rynku wewnętrznego. To sprawia, że wskaźnik inwestycji zagranicznych napływających do Polski będzie rósł – wyjaśnił dyrektor PIE Piotr Arak.

Z danych wynika, że 2022 r. w Polsce „powstało blisko 500 nowych inwestycji typu greenfield i był to wzrost o 16 proc. w porównaniu do 2021 roku”, wyprzedzając m.in. Niemcy i Turcję w rankingu Reutersa.