Minimalny CIT został wprowadzony wraz z Polskim Ładem. Jest to podatek w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania, obarczający spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz podatkowe grupy kapitałowe, a także podmioty niemające siedziby lub zarządu w Polsce, ale prowadzące tu działalność poprzez położony na jej terytorium zakład zagraniczny (w zakresie osiąganych przez ten zakład przychodów), które ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo wykazują niski dochód z działalności operacyjnej, tzn. nieprzekraczający 1% przychodów.

W okresie styczeń-lipiec 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 35,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-lipiec 2021 r. o ok. 37,2 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 

Dochody z podatku VAT były wyższe o 9,9 proc. r/r (tj. ok. 12,0 mld zł),

 

Dochody z podatku PIT były wyższe o 12,5 proc. r/r (tj. ok. 5,0 mld zł),

 

Dochody z podatku CIT były wyższe o 47,2 proc. r/r (tj. ok. 14,6 mld zł),

 

Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 10,0 proc. (tj. ok. 4,3 mld zł).

 

Wg analityków PEKAO właśnie dane dotyczące CIT są najbardziej interesujące.