Podolak odniósł się w ten sposób do wypowiedzi niektórych polityków, którzy podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos doradzali Ukrainie między innymi to, żeby oddała część swojego terytorium - dla ugody i nieeskalowania konfliktu - na rzecz Rosji.

Zełenski podczas swojego wystąpienie w formie online wezwał Zachód do nałożenia "maksymalnych sankcji" na Rosję.

"Dziś przyszłość Europy nie kształtuje się w Brukseli ani Davos. Kształtuje się w okopach w pobliżu Siewierodoniecka i Bachmutu. To ile ta wojna będzie trwać zależy od tempa nakładania sankcji energetycznych i dostaw broni. Chcecie zakończyć wojnę? Klucz do pokoju jest w waszych stolicach" – czytamy we wpisie Mychajło Podolaka na Twitterze.

Today, the future of Europe is not formed in Brussels or #Davos. It is formed in the trenches near Severodonetsk and Bakhmut. The duration of this war depends on the speed of imposing energy sanctions and weapons supply. Want to end the war? The key to peace is in your capitals.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 25, 2022