Polityk wystąpił na posiedzeniu prezydium Prezydenckiej Rady Nauki i Edukacji. W swoim przemówieniu wskazał, że sankcje blokują nie tylko rosyjską gospodarkę, ale również naukę.

- „Ograniczono nam dostęp do zagranicznych technologii i zaprzestano kontaktów z naszymi naukowcami”

- powiedział.

Podkreślił, że Rosja stanęła wobec poważnych wyzwań związanych z budowaniem suwerenności technologicznej i uniezależnieniem się od importu.

- „Konieczne jest oszacowanie potencjału technologii, aby sprostać stojącym przed nami wyzwaniom i opracować dokument strategiczny, który nie jest abstrakcyjny, ale jak najbardziej szczegółowy, prowadzący do rzeczywistych i praktycznych wyników”

- stwierdził.