Ponad 54% Polaków (20,9% "zdecydowanie tak", 33,5% "raczej tak") opowiada się za wprowadzeniem takiego ograniczenia. Przeciwnego zdania jest jednak 37,3% respondentów (18,6% "zdecydowanie nie", 18,7% "raczej nie"). Z kolei 8,4% ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Kluczowa w tym badani okazuje się płeć. Aż 73% mężczyzn popiera zakaz wyjazdu dla osób w wieku poborowym, podczas gdy wśród kobiet ten odsetek wynosi jedynie 45%. Większość pań (55%) jest temu przeciwna.

Wiek badanych również ma znaczenie. Zdecydowana większość, bo aż 72% osób w wieku 18-29 lat, nie chce wprowadzenia takich ograniczeń. W grupie 30-39 lat przeciwników jest już 79%. Jednak wśród respondentów po 40. roku życia dominują zwolennicy zakazu – opowiada się za tym 87% w przedziale 60-69 lat.

Poparcie dla potencjalnej mobilizacji zależy również od preferencji politycznych. Wśród wyborców Konfederacji przeciwnicy ograniczeń stanowią aż 75%, a w elektoracie Trzeciej Drogi - 55%.

Zwolennikami ograniczeń jest z kolei 64% wyborców Koalicji Obywatelskiej, 60% Nowej Lewicy i 53% Prawa i Sprawiedliwości – oni opowiadają się za zakazem wyjazdu mężczyzn na wypadek wojny.