Niemcy coraz gorzej radzą sobie z imigrantami, którym szeroko otworzono drzwi w tym kraju. W stolicy naszych zachodnich sąsiadów coraz częściej dochodzi do przestępstw z użyciem noża i gwałtów. Teraz niemiecka policja pierwszy raz przyznaje oficjalnie, że sprawcami są w większości imigranci lub ich dzieci.

- „W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby przestępstw z użyciem przemocy”

- powiedziała szefowa berlińskiej policji.

Dodała, że wzrost ten ma związek z przyjmowaniem imigrantów.

- „Mówiąc wprost, według naszych statystyk sprawcami przemocy w Berlinie są młodzi mężczyźni nieniemieckiego pochodzenia”

- przyznała.