24.09.21, 05:15

A wy za kogo Mnie uważacie?

PIERWSZE CZYTANIE

Przyszła chwała nowej świątyni

Ag 1, 15b – 2, 9

Czytanie z Księgi proroka Aggeusza

W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia dwudziestego pierwszego, miesiąca siódmego, Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: «Powiedz to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także Reszcie ludu: Czy jest między wami ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu – mówi Pan – nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha, cały ludu ziemi! Pracujcie, bo Ja jestem z wami, mówi Pan Zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdy wyszliście z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się!

Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, będzie to jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom. Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej; na tym miejscu Ja udzielę pokoju» – mówi Pan Zastępów.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Łk 9, 18-22

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

rebeliant2021.09.24 14:26
Na pewno nie za autentycznego człowieka, lecz za półbożka oszusta, który nie poniósł krzywdy gwałtu, choć miał dać świadectwo.
Adeptus2021.09.24 11:31
Aggeusz, Zorobabel, fajne imiona, może wykorzystam je pisząc jakieś kolejne fantasy, np. jako imiona dla sług jakiegoś mrocznego, okrutnego bóstwa... czyli w sumie tak samo, jak w oryginale ;) adeptusrpg.wordpress.com
Adeptus2021.09.24 11:30
"Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie" Skoro z góry było przez boga postanowione, że starszyzna żydowska odrzuci jezusa, to co z wolną wolą? adeptusrpg.wordpress.com
Adeptus2021.09.24 11:09
"Jeszcze raz, będzie to jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom. Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto" Zatem pamiętajcie, chrześcijanie - sam Wasz bóg postanowił, że Wasze bogactwa mają płynąć do Żydów. adeptusrpg.wordpress.com
Adeptus2021.09.24 10:59
Sekciarza, być może pierwszego twórcę nowoczesnej sekty, stosującego psychologiczne metody manipulacji w stylu love bombingu czy gaslightingu. Szarlatana, czarownika mamiącego prosty lud sztuczkami. Trzeciorzędnego, niezbyt oryginalnego filozofa, którego sztampowe frazesy i mało odkrywcze przypowieści są traktowane jako perły mądrości, na zasadzie "zachwycają nas jego wiersze, bo wielkim poetą był". Skrajnego megalomana, zachwyconego własnym "cichym i pokornym sercem". Psychopatę marzącego o masakrowaniu niewiernych przy użyciu armii aniołów i skazaniu ich na wieczne męki. adeptusrpg.wordpress.com
Bałwan2021.09.24 10:28
za kogoś kto wygląda gorzej od batmana.