17.06.19, 07:00

Abp Stanisław Gądecki mocno o atakach na Kościół i próbie zniszczenia ducha polskiego narodu

Próba zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła, tak nierozerwalnie w dziejach związanego z Polską i polskością, ma na celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale także osłabienie ducha narodu. „Bez Chrystusa – mówił św. Jan Paweł II – nie można zrozumieć dziejów Polski” – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP w wydanym 17 czerwca oświadczeniu w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce. 

„Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą się zdarzyć (…) Niestety, w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w trakcie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, miało miejsce wiele zdarzeń poddających w wątpliwość moją wcześniejszą konstatację” – napisał Przewodniczący Episkopatu Polski.

„Myślę po pierwsze o profanacji jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. (…) Myślę także o konkretnych aktach fizycznej napaści na kościoły i samych kapłanów. Szczególnie dotknęło to osobę ks. Ireneusza Bakalarczyka” – podkreślił abp Gądecki.

Wspomniał też o profanacjach i aktach bluźnierstwa do jakich dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. „Oficjalnie powodem organizacji takich marszów jest troska o większą tolerancję w społeczeństwie, tymczasem stają się one miejscem obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych” – napisał Przewodniczący Episkopatu w oświadczeniu. 

„Dzisiejszy sposób kwestionowania autorytetu Kościoła nie ma charakteru intelektualnego, lecz ideologiczny. W procesie wytoczonym Kościołowi próbuje się dowieść, że nie ma w nim ludzi prawych, a wiara jest jedynie hipokryzją. Dąży się do zdyskredytowania Boga i obrzydzenia całego Kościoła” – podkreślił abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu w swoim oświadczeniu zadał pytanie o to, „jak w odpowiedzialny sposób relacjonować kwestię nadużyć seksualnych wśród duchownych i w innych grupach społecznych, aby nie kreować fałszywego, jednostronnego wizerunku Kościoła i nie prowokować kolejnych aktów słownej i fizycznej przemocy oraz aktów profanacji”. Zaznaczył jednocześnie, że „trudno zlekceważyć fakt, że w ostatnim czasie – w kontekście niektórych przekazów medialnych – zwiększyła się agresja wobec księży i wzrosła liczba profanacji”.

Abp Gądecki podkreślił: „Lekarstwem na przestępstwa seksualne jest zachowanie VI przykazania Dekalogu. Komu zatem jest bliski los ofiar różnych nadużyć seksualnych, powinien – w ramach holistycznego podejścia – zaangażować się w promowanie kultury czystości”.

Metropolita Poznański zaznaczył jednocześnie: „Grzech i zło są w Kościele, ale jest w nim także niezliczona rzesza świadków wiernych, pokornych, składających codziennie ciche świadectwo swojej miłości do Pana Jezusa. Wystarczy się nieco rozejrzeć, odkładając na bok uprzedzenia”.

Arcybiskup Gądecki poinformował, że księża biskupi – obecni na 383. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa. „Prosimy, aby w niedzielę po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 23 czerwca br., we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, po każdej Mszy Świętej odśpiewać suplikację +Święty Boże, Święty Mocny…+” zaznaczył przewodniczący Episkopatu.

Na zakończenie oświadczenia poprosił o modlitwę za Ojczyznę, Kościół w Polsce i wszystkich Polaków. „Zabiegajmy o to, abyśmy nie dali się podzielić i pamiętajmy, że „walka nie może być silniejsza od solidarności” – napisał, cytując św. Jana Pawła II.

BP KEP

Publikujemy pełną treść oświadczenia:

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce

1. Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą się zdarzyć, przede wszystkim dlatego, że wciąż żywa jest w naszym narodzie pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce, Stefanie Niedzielaku, Stanisławie Suchowolcu, Sylwestrze Zychu i tylu innych duchownych – ofiarach komunistycznego reżimu. Gdy w Bretanii próbowano usunąć krzyż z pomnika św. Jana Pawła II, wydawało się nam, że takie akty wandalizmu są nie do pomyślenia w kraju tak silnie jak nasz związanym z chrześcijaństwem. Gdy pokazano mi zdjęcie z Brukseli, na którym widniał wizerunek Serca Jezusowego i Serca Maryi zawieszone na drzwiach toalety, pomyślałem sobie: „Na szczęście to barbarzyństwo jeszcze do nas nie dotarło”.

Niestety, w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w trakcie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, miało miejsce wiele zdarzeń poddających w wątpliwość moją wcześniejszą konstatację. Myślę po pierwsze o profanacji jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Matka Boża z naszej narodowej relikwii nosi już na swej twarzy trwałe ślady historycznej profanacji dokonanej przez husytów podczas napadu na klasztor w 1430 r. Obraz został wówczas wiernie odtworzony z inicjatywy Władysława Jagiełły i od tamtego czasu nie zadawano jej w naszym narodzie głębszych ran, nawet symbolicznych.

Myślę także o profanacjach i aktach bluźnierstwa do jakich dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Oficjalnie powodem organizacji takich marszów jest troska o większą tolerancję w społeczeństwie, tymczasem stają się one miejscem obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych.

Ataki na Kościół nie są jednak zaskakujące. O ile sytuacja dawniejsza – mówił św. Jan Paweł II w 1991 roku – zyskiwała Kościołowi ogólne uznanie nawet ze strony osób i środowisk „laickich”, to w obecnej sytuacji na takie uznanie w wielu przypadkach nie można liczyć. Trzeba raczej liczyć się z krytyką, a może nawet gorzej. Trzeba zdobywać się na rozeznanie; akceptować to, co w każdej krytyce może być słuszne. A co do reszty jest rzeczą jasną, iż Chrystus zawsze będzie „znakiem sprzeciwu” (Łk 2,34). Ten „sprzeciw” jest dla Kościoła także jakimś potwierdzeniem bycia sobą, bycia w prawdzie (por. Warszawa, 09.06.1991).

Myślę także o konkretnych aktach fizycznej napaści na kościoły i samych kapłanów. Szczególnie dotknęło to osobę ks. Ireneusza Bakalarczyka. To prawda, że każdy ksiądz winien być świadkiem Chrystusa aż po męczeństwo. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – Bóg także ma swoich świadków (martyres) na świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć. […] W procesie przeciwko diabłu Jezus Chrystus jest pierwszym i rzeczywistym świadkiem Boga, pierwszym męczennikiem, za którym poszła niezliczona rzesza innych” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Męczeństwo Chrystusa było potrzebne, aby dokonało się nasze zbawienie, a jednak Jezus mówi „biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany” (Mk 14,21). Świadomi tego, modlimy się w szczególny sposób za nieprzyjaciół Kościoła.

2. Sytuacja wymaga postawienia pytania, jak w odpowiedzialny sposób relacjonować kwestię nadużyć seksualnych wśród duchownych i w innych grupach społecznych, aby nie kreować fałszywego, jednostronnego wizerunku Kościoła i nie prowokować kolejnych aktów słownej i fizycznej przemocy oraz aktów profanacji. Nie chodzi o samo informowanie o tych nadużyciach, gdyż to, że przez wiele lat panowało w tej sferze milczenie, jest powodem naszego zawstydzenia i bólu. Ujawnienie zaś tego problemu traktujemy jako okazję do oczyszczenia Kościoła. Jednak trudno zlekceważyć fakt, że w ostatnim czasie – w kontekście niektórych przekazów medialnych – zwiększyła się agresja wobec księży i wzrosła liczba profanacji.

Skupienie uwagi społeczeństwa na grzechu wykorzystywania seksualnego – poza bezpośrednią troską o dobro dzieci – ma jeszcze jeden pozytywny skutek. Uprzytomnia nam bowiem miejsce seksualności w życiu człowieka i powagę wszelkich decyzji podejmowanych w tej dziedzinie. Nie tylko wykorzystanie bezbronnego dziecka powoduje rany na całe życie. Sfera seksualności jest tak wrażliwa, że każde wykorzystanie i porzucenie, także osoby dojrzałej, głęboko ją ranią i powodują w jej życiu dalekosiężne negatywne skutki. Ponadto rozmaite grzechy przeciwko czystości są wzajemnie ze sobą powiązane. Jedne rodzą drugie. Lekarstwem na przestępstwa seksualne jest zachowanie VI przykazania Dekalogu. Komu zatem jest bliski los ofiar różnych nadużyć seksualnych, powinien – w ramach holistycznego podejścia – zaangażować się w promowanie kultury czystości.

3. Dzisiejszy sposób kwestionowania autorytetu Kościoła nie ma charakteru intelektualnego, lecz ideologiczny. W procesie wytoczonym Kościołowi próbuje się dowieść, że nie ma w nim ludzi prawych, a wiara jest jedynie hipokryzją. Dąży się do zdyskredytowania Boga i obrzydzenia całego Kościoła. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – oskarżenie wymierzone w Boga jest nade wszystko przedstawianiem Jego Kościoła jako całkowicie złego i w ten sposób odwodzeniem nas od niego. [Stoi za tym oszukańcza logika], na którą zbyt łatwo dajemy się nabrać. Nie, nawet dzisiaj Kościół nie składa się tylko z Judaszów. Kościół Boży istnieje także dzisiaj i dzisiaj jest on właśnie narzędziem, dzięki któremu Bóg nas zbawia” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Grzech i zło są w Kościele, ale jest w nim także niezliczona rzesza świadków wiernych, pokornych, składających codziennie ciche świadectwo swojej miłości do Pana Jezusa. Wystarczy się nieco rozejrzeć, odkładając na bok uprzedzenia.

Próba zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła – tak nierozerwalnie związanego w dziejach z Polską i polskością – ma na celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale także osłabienie ducha narodu. „Bez Chrystusa – mówił św. Jan Paweł II – nie można zrozumieć dziejów Polski […]. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu […] nie rozumielibyśmy samych siebie” (Warszawa, 02.06.1979). W konsekwencji „stalibyśmy się cudzoziemcami we własnej ojczyźnie” (Praga, 21.04.1990).

W tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny. Dzieje się to poprzez specjalny obrzęd pokutny. Dlatego chciałbym poinformować, że księża biskupi – obecni na 383. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa. Prosimy, aby po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w niedzielę 23 czerwca br., we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, po każdej Mszy Świętej odśpiewać suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”.

Polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, Kościół w Polsce i wszystkich Polaków. Zabiegajmy o to, abyśmy nie dali się podzielić i pamiętajmy, że „walka nie może być silniejsza od solidarności” (św. Jan Paweł II, Gdańsk, 12.06.1987).

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 roku

Komentarze

andrzejhahn32019.06.18 14:10
SRAM NA ZBRODNICZY kosciol katolicki I na ciebie gadecki nierobie i pasozycie spoleczny
Hubert2019.06.18 7:37
KATOLICYZM TO LEWACTWO TAK SAMO LGBTQWOUHGQYEGW+
anonim2019.06.18 4:29
Zdzisław Dębicki w " Podstawach kultury narodowej" pisze : Zagrały organy. Pobożni podchwycili melodię i nagle stało się coś potężnego. Kościół w ruinie zadrżał. Nie krępowana powałą pieśń wydzierała prosto w niebo. Błaganiem swojem podnosiła się ku Bogu(...) To Polska modliła się w tym kościele. To Polska ogarnięta pożarem, wydana na łup obcemu najazdowi, wołała o litość:"od ognia, głodu i wojny zachowaj nas Panie"!
hrabia Potocki2019.06.18 2:23
najpierw podzielono kosciol na warszawski i gnieznienski, oslabiono go totalnie , nie zajeto sie sprawa pedofili w kosciele , nie wyczyszczono koscola ze zdrajcow i donosicieli UB, a takich byla cala masa zwlaszcza wsrod czesci hierarchow, przykladem jest jeden z arcbiskupow ktory juz umarl ale doniosl jako wspolpracownik UB na gec. Kuklinskiego wiekliego patriote , ktory byc moze uratowal Europe przed wojna, oni nie potrafia zyc skromnie tak jak czesc ksiezy i zakonnikow ktorzy wykonuja wspaniala robote, komuna nie potrafila rozlozyc kosciola ale robia to swietnie srodowiska LGBT , ktore powinno sie niszczys wszelkimi sposobami bo zagrazja demokracji i spokojowi w kraju, niestety pewna grupa ksiezy np .Sowa sa z nimi zwiazani i co robia biskupi---NIC, pozwalja mu dalej krytykowac legalnie wybrany rzad, tak dalej byc nie moze, bo bedziecie mieli puste koscioly w ciagu paru lat, kosciol musi walczyc i zmienic sie calkowicie
Albert2019.06.17 22:14
Gądecki, jesteś już starym prykiem - najwyższy czas udać się do swojego boga. Wykituj już wreszcie i nie marnuj tlenu.
AAAtomek2019.06.17 20:33
2019-06-17 Gliwicka kuria wyraża ubolewanie z powodu aresztowania proboszcza z Pawonkowa. Duchowny jest podejrzany o pedofilię. Duchowny został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
Reline2019.06.17 16:44
Niech biskupi usuną ze stanu kapłańskiego wszystkich sodomitów i zdegradują hierarchów, którzy ukrywali przestępcze procedery. Wtedy Kościół w Polsce odzyska wiarygodność.
michu2019.06.17 17:49
Ale jak ich rozpoznać??? Poparcie dla określonych partii to może być jakiś trop ale chyba trochę za mało... ;).
Viva gen. Franco!2019.06.17 13:57
Viva gen Franco!
Polak2019.06.17 10:35
Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 12 I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, 13 tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 14 Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 15 ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień1. 16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. "Biblia tysiąclecia"
Urszula.2019.06.17 16:02
A choć rozumiesz to co tu wklejasz?
Polak2019.06.17 19:39
Rozumiem, a ty? Tylko szydzić potrafisz z kogoś wiary?
Urszula.2019.06.17 9:48
"O ile sytuacja dawniejsza – mówił św. Jan Paweł II w 1991 roku – zyskiwała Kościołowi ogólne uznanie nawet ze strony osób i środowisk „laickich”..." W sytuacji dawniejszej ksiądz był autorytetem, lubianym i szanowanym. Żył skromnie, był pokorny i był dla ludzi. To się zmieniło radykalnie kiedy do władzy doszła prawica. Księża żyją w przepychu na cudzy koszt, są butni i aroganccy, ich postępowanie przeczy naukom Chrystusa. Są rozwiąźli, nie tylko grzeszą, ale łamią prawo. Gdyby jeszcze Episkopat postępował właściwie. Po II wojnie światowej Watykan był kanałem przerzutowym dla zbrodniarzy wojennych III Rzeszy. To za sprawą papieża Piusa XII i watykańskim pieniądzom zbrodniarze wojenni mogli się schronić w Argentynie. Więc nie należy się dziwić, że kościół jest tak atakowany. Miarka się przebrała. Złe drzewo rodzi złe owoce - powiedział Jezus.
Katrina2019.06.17 14:39
Odejdz precz szatanie !!!bzdur tu nie wypisuj
MB2019.06.17 9:03
STOP KATOFOBOM!
robaczek 2019.06.17 8:52
Marcial Maciel Degollado!!!! poczytajcie kochane frondziaki!! buziaczki*******
Szymon2019.06.17 8:51
Przez upadek moralny katolickiego kleru, Polacy przestają się utożsamiać z Kościołem . Konsekwencje tego są i będą przerażające ...
Mateusz2019.06.17 8:43
Chyba zniszczenia ich mocnej pozycji w państwie, pieprzona mafia.
NaKolanaCiemnotoPokutowaćZaKleroPedofilów2019.06.17 8:32
Klero-pasożyt zawsze będzie się wił, bronił, wyrzucał jad i maskował swoje podłe grzechy. Postanowili obarczyć następnymi "winami" kato-ciemnotę i pędzą ich do roboty pokutnej. Czyli walić na klęczki i mamrotać mantry, żeby pambuk, bozia, panjezusek i duch gołębia byli zadowoleni. A po wymamrotaniu należy zapłacić - klerowi, który do mamrotania wezwał listownie.
atwe2019.06.17 8:18
A tak wygląda katolicka miłość: https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/videos/343867262961574/
michu2019.06.17 17:24
He he jakby tak krzyczały jakieś lewackie organizacje koło plebanii, to wszyscy prawdomówni lewacy by mówili, że naród się budzi i tak trzeba;).
T2019.06.17 8:17
W Imię Jezusa Chrystusa złe duchy idźcie precz od wrogów Kościoła Katolickiego i nie wracajcie więcej!
Stanislaw2019.06.17 8:38
Nie, niech sobie te diabły wojujących tu wrogów Kościoła raczej zabiorą ze sobą!
Laura2019.06.17 8:15
Nareszcie Gadecki w sposób stanowczy zabrał głos!!!A myslałam że wszyscy biskupi ze strachu przed hejtem zboczeńców pochowali się w mysia dziurę.Nalezy głosno i dosadnie mówic jakie zło niesie "nauka" genderowa w sposób stanowczy zabierać głos w sprawach deprawacji dzieci w szkołach! NIE!!! Koscioła powinno byc głosne w całej Europie a nie tylko w Polsce.
45452019.06.17 8:17
Masz hejt: https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/videos/343867262961574/
Stanislaw2019.06.17 8:41
Całe zło w tym, że "młyny Kościoła zbyt powoli mielą". Zanim się zorientują, to już zatrute mleko zła zbyt daleko się rozleje.
etel2019.06.17 9:38
Kosciół jest powołany do niesienia ewangelizacji Kosciół to nie policja czy prokuratura.A marksisci zawsze znajdą powód zeby uderzyc w Kosciół.Kosciół stoi na przeszkodzie ich ideologii stad te zaciekłe ataki
Polak2019.06.17 8:12
Tolerancja w jedną stronę tylko dla gender to czysta agresja i terroryzm. Masoneria atakuje
78078782019.06.17 8:07
1600 lat istnienia KK to prześladowania, kradzieże i ludobójstwo... I wy żądacie szacunku?
Stanislaw2019.06.17 8:33
Bredzisz, Kościół jest dla grzeszników, by ich prowadzić do zbawienia. Dlatego ci ludzie, każdy z osobna mogą jeszcze długo czynić zło, zanim sie uporządkują. A niektórzy aż do śmierci nie zdążą się uporządkować. I to jest Kościół! To Owczarnia Chrystusowa dla owiec zdrowych i chorych!!
atwe2019.06.17 10:12
Bredzisz? Każdego kto wam nie pasował do ideologii zabijaliście.
michu2019.06.17 14:02
Nie można mylić KK z bolszewikami ani innymi socjalistami ;)
mirek 2019.06.17 8:04
bezczelny klamca
Mateusz Jegliński2019.06.17 8:02
Temu ekscelencji już dziękujemy i jego przekłamaniu Ewangelii. Jako ważny przedstawiciel episkopatu w Polsce nie zrobił nic, aby chronić kościół i uprzedzać wiernych. Moim zdaniem, jest to posoborowy postępak, wychowany bardziej w kulcie do JPII niż do Pana Boga. Jeden z tych, którzy wiernych licznie gromadzących się na mszach podczas wizyt papieża nie potrafili zaprosić do kościoła na mszę. Chrystus, chodził nauczał, umacniał a nie siedział w swoim pałacyku i komentował. Jak wypuszczał swoich uczniów, to był z nimi i jest z nami aż do skończenia świata, tylko, jak ktoś napisał, trzeba pokory, spuścić głowę i w skupieniu wsłuchać się w głos Pana a nie przemawiać w jego imieniu. Tak, zero pokory i totalne zadufanie w siebie charakteryzuje biskupów, czy kapłanów, bo noni widzą przyczyny swoich porażek, tylko w czynnikach zewnętrznych, ale swoich błędów już nie widzą. To nie lgtb dodać jest skuteczne, to wy kapłani przez swoją uległość w poprawności jesteś słabi, to wy przez swoje tchórzostwo, czyli wiarę w potęgę świata, która wydaje się być silniejsza od woli Boga jesteście tak słabi, bo nie zawierzyliście wszystkiego Panu. nabożeństwa ekspiacyjne traktujecie, jakieś zaklęcia, które załatwią wszystko. Jak mówiła św siostra Faustyna, jak już nie mogę nic dla bliźniego zrobić, to się pomodlę za niego. A wam się wydaje, że modlitwa zastąpi działanie. Za komuny strzegli Polacy kościołów, jak czerwoni bandyci chcieli je profanować a teraz wystarczy modlitwa, szczerze wątpię, bo Pan powiedział, wystarczy wam Mojej Łaski. Dlatego stańcie w prawdzie i pogońcie agentów, homosiów i innych, którzy swoim zachowaniem uwłaczają głowie ŚwKRK, którą jest Pan Jezus Chrystus.
krzysztof 542019.06.17 8:02
TY I NAROD POLSKI TO DWIE ROZNE SPRAWY
Były wierzący 2019.06.17 7:52
Upadek kleru na własne życzenie i za własne winy!!! Nie wybielicie się już nigdy!!
Orzech2019.06.17 7:52
Nie wiem czy za 10 lat czy za 20 ale Kościół będzie sprowadzony do roli jaką odgrywa teraz na zachodzie Europy i nic tego nie powstrzyma żadne zaklęcia a grzeszki hierarchii KK dopiero zaczynają wychodzić
Stanislaw2019.06.17 8:36
E, o końcu Kościoła to komuniści mnie uczyli w szkołach jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku - za nieświętej pamięci Józefa Stalina.!
Orzech2019.06.17 9:59
Ja nie pisałem o końcu Kościoła tylko o jego miejscu w szeregu sekularyzacja jest pochodną dobrobytu i jeśli będziemy coraz bogatsi mniej wierzący tego nie zatrzyma nic
Szymon2019.06.17 7:34
Kościół stracił wiarygodność w polskim społeczeństwie przez gigantyczny upadek moralny kleru , który żyje ponad stan i który jest rozkładany od wewnątrz kastą homolobby . Jak tak dalej pójdzie i biskupi będą szli w zaparte to za 10 lat kościoły będą puste ....
athos2019.06.17 7:50
Wy ateiści nie może pojąć, że wierzący wierzą w Boga a nie w biskupów!!! Kościół jest potrzebny bo przezkazuje Słowo Boże i udziela świętych sakramentów. Osobiste zachowania duchownych (świeckich zresztą też) nie mają istotnego wpływu na kształt wiary. Przez grzech Kościół jest osłabiany, ale nie ulega zniszczeniu. Więc ateiści i wrogowie Kościoła nie powinni mieć nadziei, że on zniknie z powierzchni ziemi. Kościół jest własnością Jezusa Chrystusa - przetrwa, bo za nim stoi Bóg, a nie taki czy inny biskup.
atwe2019.06.17 8:19
Masz swoich wierzących: https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/videos/343867262961574/
Stanislaw2019.06.17 8:30
Kościół nie stracił wiarygodności, jeśli ktoś wie, co to jest Kościól. Choćby tysiąc Gądeckich grzeszyło na raz, to jeszcze nie oznacza, że "zło jest w Kościele" Biskupi, a nawet arcybiskupi - to jeszcze nie Kościół, bowiem Kościół to lud Boży i Chrystus jako jego Głowa. "Ja jestem winnym krzewem, a Wy latoroślami" - to jest definicja Kościoła. Grzechy zaś są zawsze wbrew i przeciw Kościołowi. Są czynami osób. Nie mogą stać się "grzechami Kościoła", ani "grzechami w Kościele"
Stanislaw2019.06.17 9:17
Bredzisz, uogólniając jakieś jednostkowe przypadki. Uogólnianie i domaganie się odpowiedzialności zbiorowej to grzech hitleryzmu.
Artur2019.06.17 7:18
Ale zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że zło i ludzie źli nie pokonają chrześcijaństwa. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Kościół. Kościół to nie są księża i Watykan. Kościół tworzymy my wszyscy a kapłani stoją na jego czele, i to oni najbardziej narażeni są na ataki choć każdy atak dotyka wszystkich nas.
edi2019.06.17 7:48
każdy ochrzczony człowiek - JEST KOŚCIOŁEM I NALEŻY DO KOŚCIOŁA, KK TO WOLNOŚĆ !
Stanislaw2019.06.17 8:26
Tak. Napisano: "Grzech i zło są w Kościele," Ale myślę, choćby tysiąc Gądeckich grzeszyło na raz, to jeszcze nie oznacza, że "zło jest w Kościele" Biskupi, a nawet arcybiskupi - to jeszcze nie Kościół, bowiem Kościół to lud Boży i Chrystus jako jego Głowa. "Ja jestem winnym krzewem, a Wy latoroślami" - to jest definicja Kościoła. Grzechy zaś są zawsze wbrew i przeciw Kośiołowi. Nie moga stać się grzechami Kościoła, ani "w Kościele"
edi2019.06.17 7:17
WOJNA TRWA - to są jej kolejne edycje tej wojny. CYWILIZACJA ŚMIERCI - jest dobrze zorganizowana, MY TEŻ MUSIMY ZEWRZEĆ SZYKI - nasze dzieci muszą być świadome zagrożeń aby mogły stanąć do walki - tak jak lata temu ja i moi rówieśnicy przywróciliśmy KRZYŻE W SZKOŁACH, za komuny co groziło wywaleniem ze szkoły - ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI JUŻ TERAZ - i dać im do ręki broń - MNÓSTWO ARGUMENTÓW - LEWACCY TERRORYŚCI SIĘ NIE COFNĄ NIE LICZCIE NA TO, TAM SĄ GRUBE PIENIĄDZE NA TO PRZEZNACZANE - TAK JAK UROBILI IRLANDIĘ TAK CHCĄ POLSKĘ SPACYFIKOWAĆ !
edi2019.06.17 7:15
LGBT = PZPR - IDEOLOGIA TOTALITARNA - trzeba zwalczać
Francisco Franco to faszystowska szmata2019.06.17 7:20
Nie ma aktualnie w Polsce nic bardziej totalitarnego od ideologii katolickiej.
edi2019.06.17 7:45
JESTEŚ W BŁĘDZIE KOŚCIÓŁ KATOLICKI TO WOLNOŚĆ !! - w 1683 r. - POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM ISLAMU - w 1920 r. POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM BOLSZEWIZMU - w 2019 r. POLSKA URATUJE ŚWIAT PRZED ZALEWEM GENDER, LGBT itp. BÓG HONOR I OJCZYZNA !! JEZUS JEST PANEM POLSKI, MATKA BOŻA KRÓLOWĄ POLSKI - POLACY TO MĄDRY NARÓD - SURSUM CORDA !
Francisco Franco to faszystowska szmata2019.06.17 7:15
Gądecki, ilu pedofilów ukrywasz?
Stanislaw2019.06.17 8:43
Nie udawaj, że chamstwo w Tobie siedzi! Może nie jesteś aż tak zły, jak się malujesz!
Artur2019.06.17 7:14
Tak właśnie, szambo atakujące kościół zawsze będzie śmierdziało. Czy to homolobby domagające się dostępu do małych dzieci czy też złodzieje, mordercy, oszuści i innej maści szemrane towarzystwo, oni zawsze będą atakować święty Kościół. On jest dla nich zapowiedzią wiecznego potępienia i niszczy im ten pozorny wewnętrzny pokój osiągany przez nieustanne odnajdywanie w swoim bagnie podobnym im towarzyszy żyjących bez szacunku dla kogokolwiek i czegokolwiek.
Monstrancja2019.06.17 7:20
Dziubek, chyba coś Ci się pomyliło. LGBT nie chcą robić KK konkurencji w żadnej z tych dziedzin ;)
Waarnemer2019.06.17 7:55
Aaa... to dlatego odprawiali plugawą profanację Mszy Św.?
edi2019.06.17 7:13
LGBT (GENDER) - JAKO IDEOLOGIA NEOMARKSISTOWSKA powinna być ZWALCZANA Z URZĘDU TAK SAMO JAK NAZIZM I KOMUNIZM, jako WROGA LUDZKOŚCI, POLSCE, RODZINIE i POLSKIEJ KONSTYTUCJI JEST WROGIEM POLSKI i POLAKÓW !!!!!!!!
JONASIK2019.06.17 7:43
Zwalczać też trzeba ideologię HETERO. To hetero zgwałcił i zabił to biedne 10 letnie dziecko.
Polak2019.06.17 7:48
Jesteś idiotą
edi2019.06.17 7:50
nie mówię o homo ale o IDEOLOGII LGBT !!! WSPIERANEJ PRZEZ MASONERIĘ !!
Polak2019.06.17 7:52
Hetero to normalnóść, homo to dewiacja
Kasia2019.06.17 8:23
Głupota też powinna być zwalczana z urzędu, a patrz.. Wciąż tu jesteś i możesz się uzewnętrzniać
Daniel K2019.06.17 7:09
Prawda jest taka, że żadne inne państwo w historii tak nie rozkradało i rozkrada Polskę jak Państwo Watykańskie. Poczytajcie trochę historii dawniejszej i współczesnej, zacznijce samodzielnie myśleć, a oczy się wam otworzą. Pozdrawiam.
2019.06.17 10:31
Zgadza się. Gądecki udaje, że kościół jest taki, niewinny, cnotliwy i tak bezpodstawnie bezbożnicy atakują. Świętojebliwi niech padną na kolana i walą skruchę, bo dzisiaj ludzie są oświeceni i wiedzą o grzechach kościoła. Również wiemy o rozbiorach polski (1772–1795), i o przyczynie rozbiorów (niezdolność kraju do reform), a przeciwko reformom, była szlachta, magnateria, i duchowieństwo. Tak, Niech Gądecki nie pie*doli o kościoła nierozerwalności z Polską, bo ta nierozerwalność nie zawsze Polakom dobrze służyła.
JanP2019.06.17 7:08
I w kółko to samo. Zero pokory, pycha go rozsadza. Słabo to wszystko wygląda i jak tak dalej pójdzie, to czeka nas druga Irlandia.
Stanislaw2019.06.17 9:12
Myślę, że tylko uogólniasz (siebie przemilczasz?). Uogólnianie i odpowiedzialność zbiorowa to grzech hitleryzmu
Monstrancja2019.06.17 7:06
Szambo nigdy nie będzie perfumerią...
Waarnemer2019.06.17 7:54
To prawda, ale czemu wspomina Pan tu o środowisku dewiantów atakujących Kościół?
Monstrancja2019.06.17 8:00
Oho, zleciały się muchy...
Stanislaw2019.06.17 9:10
Uogólnienie i odpowiedzialność zbiorowa to grzech hitleryzmu!
aaa_kotki_dwa2019.06.17 15:05
Odpowiedzialność zbiorowa to kwintesencja katolicyzmu.
Stanislaw2019.06.17 11:42
Ale chyba nie myślisz aż tak źle o sobie?!