23.10.14, 12:50fot. You Tube

Akcja Katolicka protestuje u KRRiT

W sprawie skandalicznego spotu Kampanii Przeciw Homofobii „Najbliżsi obcy”, który ma być emitowany w Telewizji Publicznej głos zabrali członkowie Akcji Katolickiej.

Poniżej publikujemy list prezes polskiej Akcji Katolickiej Haliny Szydełko do prezesa Telewizji Polskiej, Juliusza Brauna.
„Szanowny Panie Prezesie!

Akcja Katolicka, podobnie jak wielu innych obywateli naszego kraju, z niepokojem przyjęła wiadomość o zaplanowanej przez TVP emisji spotu na rzecz legalizacji związków homoseksualnych, a co za tym idzie promującego te relacje. Mam tu na myśli spot organizacji funkcjonującej pod nazwą Kampania Przeciw Homofobii „Najbliżsi obcy”, który ma się pojawić w telewizji publicznej w ramach darmowego czasu antenowego dla organizacji pożytku publicznego.

Z pewnością dostęp trzeciego sektora do mediów, w tym również publicznych (organizacje pożytku publicznego mają zapewniony darmowy czas antenowy na swoje kampanie społeczne w mediach publicznych), realizując zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom NGO’s, ale fakt, że z dobrodziejstwa regulacji prawnych ma korzystać organizacja lansująca związki homoseksualne, a co za tym idzie naruszająca chrześcijański system wartości, jest nadużyciem misji tej ustawy, nie mówiąc już o Ustawie z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, w myśl której wartości te winny być szanowane i respektowane.

Cała ta ustawa, w tym również art. 18 i 21, są doskonale Panu Prezesowi znane i nie powinny budzić najmniejszych wątpliwości  ich implikacje w przypadku złamania tych przepisów poprzez emisję spotu o treści, która bezwzględnie narusza zasady chrześcijańskiej moralności, a co więcej jest w wyraźnej opozycji do tego, co rzeczona ustawa mówi o umacnianiu rodziny w  konstytucyjnie określonym wymiarze.

Nie wyobrażam sobie, żeby telewizja publiczna, której budżet w znaczącej części tworzą wpływy abonamentowe uiszczane, jeśli wierzyć statystykom, przez większość katolickich odbiorców, mogła w tak rażący sposób naruszać prawa tej społeczności do uszanowania systemu ich wartości, w sposób propagandowy promując mniejszość seksualną roszczącą sobie szczególne uprawnienia i rozwiązania prawne. Nieuwzględnienie tego faktu byłoby działaniem szkodliwym, deprawującym, a co więcej godzącym w zapisy Konstytucji RP w kwestii dotyczącej małżeństwa i rodziny.
Oczekujemy zatem poszanowania nie tylko prawa w tym zakresie, ale również przekonań religijnych odbiorców wyznających chrześcijański system wartości, który, nie wątpię, nie jest Panu Prezesowi obcy.

Z poważaniem,

Halina Szydełko, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce”.

Warto w tym kontekście nadmienić, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, odnosząc się do protestów, jakie napływają do niej w związku z planowaną emisją spotu oświadczyła, że nie zajmie się tą kwestią, gdyż KRRiT rozpatruje skargi dopiero po emisji materiału.

ed/Akcja Katolicka

Komentarze

anonim2014.10.23 13:27
Niemyślą[email protected] Naucz się czytać ze zrozumieniem. Tu jest mowa o konstytucji i telewizji zwanej publiczną.
anonim2014.10.23 13:57
"naruszająca chrześcijański system wartości" "narusza zasady chrześcijańskiej moralności" Gdyby usunąć z ramówki wszystkie programy naruszające zasady chrześcijańskiej moralności, to pozostałby tylko "Anioł Pański" i "Ziarno".
anonim2014.10.23 15:01
ręka + pilot = zmiana programu. To naprawdę takie trudne?
anonim2014.10.23 15:49
tvp w kosmos wysłać będzie kilku debili mniej