04.12.15, 19:00

Beata Szydło o ratowaniu polskiego węgla

Premier Beata Szydło stwierdziła, że rząd zrobi wszystko, by ratować sytuację polskiego górnictwa. Pierwszym krokiem ku realizacji tego celu ma być wykupienie węgla leżącego obecnie na zwałach. 
 
"Podjęłam decyzję, żeby Agencja Rezerw Materiałowych zakupiła węgiel, który w tej chwili jest na zwałach" – poinformowała premier Beata Szydło.
 
"Polskie górnictwo jest potrzebne polskiej gospodarce" – podkreślała szefowa rządu podczas uroczystej Akademii Barbórkowej w Brzeszczach.

"Los Kopalni Brzeszcze jest symbolicznie odnoszony do sytuacji całego polskiego górnictwa. Dzisiaj trzeba mówić o rozwoju polskiego górnictwa, a nie o jego restrukturyzacji i zwijaniu, czy wygaszaniu" – podkreślała premier polskiego rządu.

Jej zdaniem polskie górnictwo jest potrzebne polskiej gospodarce. Beata Szydło zaznaczyła, że zakłady górnicze muszą być doinwestowane i mieć perspektywy, by konkurować na rynkach światowych.

Premier Szydło zaznaczyła, że ludzie, którzy tak jak ona są związani z gminami, w których są kopalnie węgla kamiennego, wiedzą doskonale, że to nie jest zwykły zakład pracy.

"Wiemy doskonale, że od funkcjonowania tych zakładów zależy los wielu tysięcy ludzi" – mówiła szefowa rządu. Dodała, że przed górnictwem otwiera się nowa szansa i perspektywa.

"Podjęłam decyzję, żeby Agencja Rezerw Materiałowych zakupiła węgiel, który w tej chwili jest na zwałach" – poinformowała premier Szydło. W ten sposób kopalnie otrzymają środki na funkcjonowanie w najbliższych miesiącach.

Szefowa rządu przypomniała o utworzeniu Ministerstwa Energii, na którego czele stoi minister Krzysztof Tchórzewski. W tym resorcie ma powstać strategia rozwoju polskiego górnictwa i energetyki.  

"Tworzony program będzie powstawał we współpracy ze stroną społeczną. Stworzyliśmy bardzo szybką ścieżkę procedowania najważniejszych projektów, które mają wspierać te programy i propozycje" – mówiła szefowa rządu.

Premier Beata Szydło podkreślała, że należy położyć nacisk na to, by budować polskie górnictwo w oparciu o polską myśl technologiczną i naukową. Premier dodała, że polskie osiągnięcia badawcze są nowatorskie, ale dotychczas nie były wykorzystywane w praktyce. Jej zdaniem badania są także niezbędne do tego, by polski sektor górniczy mógł być bardziej konkurencyjny i mógł zdobywać nowe rynki.

"Trzeba upominać się o polskie górnictwo i gospodarkę również na arenie międzynarodowej" – powiedziała premier Beata Szydło. Jednocześnie podkreśliła kwestię przekonania europejskich partnerów do tego, że Polska potrzebuje czasu na to, by dostosować polski przemysł i gospodarkę do wymogów unijnych.

Premier podkreśliła także, że jej rząd jest zdeterminowany do tego, by bronić tej branży i ją rozwijać.

"Każde miejsce pracy w górnictwie jest ważne i każdego miejsca pracy musimy bronić. Musimy robić to wspólnie" – powiedziała Beata Szydło i podziękowała za zaangażowanie stronie społecznej i związkom zawodowym w debatę o górnictwie.

daug/telewizjarepublika.pl

Komentarze

anonim2015.12.4 23:51
Polska gospodarka potrzebuje taniej energii, czyli tej z atomu i wyzwolenia od utrzymywania różnego sortu pasożytów. Mamy już wystarczająco dużo świętych, nie trzeba nam jeszcze świętych kast związkowych.