Br. Marcin Radomski OFM Cap: „Coraz mniej pielgrzymów na Jasnej Górze!”. Radośnie informuje TVN24, a Warmińska Pielgrzymka nie robiąc sobie nic z tych rewelacji medialnych w tym roku zanotowała kolejny wzrost liczny pielgrzymów... I kto ma rację? Ten, kto szedł widział, bo temu, kto tylko ogląda dalej się wydaje, że wie... Okazuje się, że świat bardziej realistycznie wygląda poza mediami...

Prawda często wygląda i smakuje inaczej, niż pokazują ją media. Wcale nie dziwi mnie to, że TVN24 podaje, że z roku na rok spada liczba pielgrzymów. Co mają pisać? Prawdę, która jest niewygodna? W tym roku razem z moimi współbraćmi kapucynami oraz saletynami udało się w ramach Warmińskiej Pielgrzymki wyruszyć na pielgrzymi szlak z grupą „Klasztor w drodze”.

Charyzmat grupy polegał na kładzeniu szczególnego akcentu na życie w prawdzie i wspólnocie braterskiej ludzi modlących się Liturgią Kościoła. Okazuje się, że w dobie rozrywki ulubioną modlitwą grupy była... Jutrznia. Droga krzyżowa, która trwała ponad 1,5 godziny wywarła duże wrażenie na pątnikach, a kilka etapów pielgrzymowania w całkowitym milczeniu nie było żadnym problemem.

Największym wydarzeniem całej Warmińskiej Pielgrzymki był etap, w którym razem z nami pielgrzymował Jezus Eucharystyczny. Piękna pielgrzymkowa procesja Bożego Ciała. Każda grupa miała czas na adorację Zbawiciela w czasie drogi. Młodzi pielgrzymi, starsi... - wszyscy razem we wspólnocie odnajdywali nić porozumienia. Pielgrzymka jest wyjątkowym czasem. Ponad 2 tygodnie wspólnej radości i trudu pozwala odkryć siebie w prawdzie ze słabościami i atutami i zaakceptować.

Jak się ma więc słowo TVN-u do prawdy? Otóż w rozmowie z ks. Jarosławem Dobrzenieckim dyrektorem Warmińskich Pielgrzymek usłyszałem słowa inne, niż te z mediów. Trzy lata temu Warmińska Pielgrzymka liczyła 430 pątników, a w tym roku liczba ta wyniosła 640. Według matematycznej logiki liczba pątników wzrasta, a nie maleje... Tak się dzieje przynajmniej na Warmii i Mazurach. Ksiądz Dyrektor wspomniał w rozmowie, że taką samą tendencję można dostrzec w diecezji Ełckiej i Elbląskiej.

Nie pozostaje nic innego, jak wyłączyć telewizję i zacząć przygotowania do następnej pielgrzymki w 2015 roku!

Not. MaR

Poniżej: Grupa "Klasztor w drodze" (fot. Ks. Jarosław Dobrzeniecki)