29.10.19, 09:30

Całe stworzenie wygląda wyzwolenia z niewoli zepsucia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8, 18-25)

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.

Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 13, 18-21)

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach».
I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

Komentarze

andrzejhahn32019.10.29 21:40
kolejne idiotyzmy poganskiej sekty katolickiej
Azazel2019.10.29 14:02
Całe stworzenie ma serdecznie w odbycie bajeczki mocno oszołomionych katolickich autorów i ich epigonów.
meowia2019.10.29 12:21
Całe stworzenie wygląda, no właśnie, jak wygląda?
anonim2019.10.29 10:04
Leon XIII mówił, że szatańskie rządy miały trwać sto lat, może by tak się otrząsnąć?!Jakkolwiek by nie liczyć chyba się skończyły?!
Kogotowska2019.10.29 10:06
Leon XIII kłamał. Przecież miłujący Chrystus nie kupczyłby losem ludzi, za których przecież umarł.
Nauka głupcze2019.10.29 9:45
Mieszkańcy Ugandy również? https://www.fronda.pl/a/uganda-idzie-na-wojne-z-homoseksualistami,34559.html https://www.fronda.pl/a/parlament-europejski-o-sytuacji-lgbti-w-ugandzie-zdecydowane-stanowisko-pis,135246.html