07.10.20, 08:45Fot. ilustracyjne CBA.gov.pl

Cela Plus: Prywatyzacja Ciechu. Były wiceminister z nowymi zarzutami

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym prowadzą śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa w związku ze zbyciem w maju 2014 roku akcji spółki CIECH S.A. na rzecz firmy KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments. W związku z publicznym wezwaniem Skarb Państwa dokonał zbycia 37,9 proc. akcji Ciech S.A. za kwotę nie mniejszą niż 619 milionów złotych. W wyniku tej transakcji doszło do wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach. Pod koniec września prokurator wykonał z podejrzanymi czynności procesowe i uzupełnił im zarzuty.

Nowy materiał dowodowy

Na podstawie zabezpieczonej w toku postępowania dokumentacji w tym rekomendacji sporządzonych przez firmę ING Securities oraz na podstawie opinii biegłych z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ustalono, że w rekomendacjach doradca prywatyzacyjny wskazał, iż przeciwko odpowiedzi na wezwanie przemawiał brak premii za kontrolę.

Jednocześnie w sporządzonej opinii biegli stwierdzili, że cena w wezwaniu powinna zawierać premię za przejęcie kontroli, czyli być wyższa od ceny minimalnej. Mimo to premia za kontrolę nie została doliczona przez ówczesnych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa i nie została uwzględniona w wycenie akcji spółki Ciech S.A którą sprzedano po cenie 31 zł/akcję. Uwzględniając premię za kontrolę w wysokości 14%, cena akcji powinna wynosić 33,6 zł. Zatem zaniechanie ujęcia premii za kontrolę spowodowało różnicę ceny w wysokości 2,6 zł za akcję, co doprowadziło do wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu Skarbu Państwa w wysokości prawie 52 milionów złotych.

Uzupełnienie zarzutów

Na podstawie nowego materiału dowodowego prokurator dokonał zmiany kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych czterem byłym urzędnikom Ministerstwa Skarbu Państwa w tym byłemu wiceministrowi skarbu z lat 2012-2014 nadzorującemu tą prywatyzację, ówczesnemu radcy ministra, dyrektorowi i głównemu specjaliście z ministerstwa skarbu. Podejrzanym Pawłowi T., Tomaszowi Z., Michałowi M. i Jakubowi W. prokurator ogłosił uzupełnione zarzuty o czyny z art. 296 par. 1, 2 i 3 kk oraz 231 par. 2 kk uwzględniające wyrządzoną w mieniu Skarbu Państwa szkodę majątkowej w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości prawie 52 milionów złotych poprzez zaniechanie naliczenia premii za kontrolę w wysokości 14%.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator rozszerzył zabezpieczenia majątkowe

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach rozszerzył stosowne dotychczas zabezpieczenia majątkowe wobec Pawła T., Michała M. oraz Tomasza Z. w tym na poczet kary grzywny w wysokości od 700 tysięcy do miliona złotych, na poczet kosztów sądowych w wysokości po 70 tysięcy złotych oraz na poczet obowiązku naprawienia szkody w wysokości prawie 52 milionów złotych.

Prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych poprzez zajęcie pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych, zajęcie wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, zajęcie ruchomości, ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach.

CBA zatrzymało podejrzanych w lutym 2018 roku

Należy przypomnieć, że na polecenie prokuratora już w lutym 2018 roku funkcjonariusze CBA zatrzymali czterech ówczesnych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa: Pawła T. – Podsekretarza Stanu, Tomasza Z. – Zastępcę Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, Jakuba W. – głównego specjalistę w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, Michała M. – Radcę Ministra w Departamencie Analiz, a także dwóch przedstawicieli spółki doradczej ING Securities SA: członka zarządu Konrada Z. i Zastępcę Dyrektora Działu Doradztwa – Pawła L.

Wówczas czterem byłym urzędnikom Ministerstwa Skarbu Państwa prokurator ogłosił zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Dwóch z byłych urzędników dodatkowo usłyszało zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Przedstawicielom spółki doradczej ING Securities S.A. prokurator zarzucił pomocnictwo do przestępstwa niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień popełnionego przez byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa.

Wobec podejrzanych nadal stosowane są środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 40 tysięcy złotych do 300 tysięcy złotych. Ponadto wobec Jakuba W. zastosowano zakaz opuszczania kraju.

Przy sprzedaży akcji nie sporządzono rzetelnej wyceny

Zarzuty przedstawione podejrzanym już w lutym 2018 roku dotyczą prywatyzacji spółki CIECH S.A. podczas której doszło do niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa, przy współdziałaniu przedstawicieli firmy świadczącej usługi doradcze na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa. Polegało ono między innymi na niesporządzeniu rzetelnej wyceny wartości akcji, a także poświadczeniu nieprawdy w dokumentach. Stanowiły one podstawę do podjęcia przez Ministra Skarbu Państwa decyzji o sprzedaży akcji na rzecz spółki KI Chemistry.

W toku postępowania w oparciu o między innymi zabezpieczoną dokumentację ustalono, że oficjalną ofertę nabycia akcji spółki CIECH S.A. firma KI Chemistry złożyła w Ministerstwie Skarbu Państwa 9 grudnia 2013 roku. Po wpłynięciu oferty ze strony KI Chemistry w Ministerstwie Skarbu Państwa powstał nieformalny zespół zadaniowy zajmujący się sprawą sprzedaży akcji spółki CIECH S.A. W skład tego zespołu wchodzili: Tomasz Z. – pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, Jakub W. – główny specjalista w tym departamencie i jednocześnie faktyczny kierownik tego zespołu, a także Michał M. – Radca Ministra zatrudniony w Departamencie Analiz oraz w mniejszym stopniu inni pracownicy tego departamentu. Bezpośredni nadzór nad pracami tego zespołu sprawował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł T.

W dniu 5 marca 2014 roku spółka KI Chemistry formalnie ogłosiła wezwanie do sprzedaży 66 proc. akcji CIECH S.A., z czego Skarb Państwa był wówczas w posiadaniu 37,9 proc. akcji. Spółka KI Chemistry zaproponowała cenę 29,50 złotych za jedną akcję, którą ostatecznie podwyższyła do 31 zł za akcję.

Doradcza firma ING Securities dostarczyła Ministerstwu Skarbu Państwa wycenę, którą posługiwano się przy podejmowaniu przez Ministra Skarbu Państwa dalszych decyzji. Wycena ta zawierała nierzetelną, zaniżoną wartość akcji spółki CIECH S.A. Dokument ten podpisali Konrad Z. i Paweł L.

W toku prowadzonego śledztwa prokuratura ustaliła, że przy sprzedaży akcji Ciech S.A. nie sporządzono rzetelnie wyceny wartości akcji oraz poświadczono nieprawdę w dokumentach, które były podstawą do podjęcia przez Ministra Skarbu Państwa decyzji o sprzedaży akcji spółce KI Chemistry. Ustalenia te doprowadziły do ogłoszenia już w lutym 2018 roku zarzutów 6 zatrzymanym wówczas osobom. Dalsze czynności procesowe oraz zgromadzony nowy materiał dowodowy doprowadziły pod koniec września 2020 roku do uzupełnienia zarzutów byłym urzędnikom Ministerstwa Skarbu Państwa.

Początkowo postępowanie było prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach.

PK.gov.pl

Komentarze

POidiots2020.10.22 18:12
Kulczyk Investments......hahahahahahaaaaaaaaa....To było PO-PSL-SLD Investments....Gdyby największy idiota miał taki układ jak Kulczyk to i tak zostałby multimilionerem.
Prorok2020.10.20 20:13
Mielismy program robimy was w h.....a plus, teraz jest program kostnica plus a bedzie jeszcze program kremacja plus .BRAWO PIS🚬
Anonim2020.10.7 10:26
Nadleśnictwo Niepołomice wynajęło gajówkę, mieszkanie służbowe dla funkcjonariuszy pomocniczej Służby Leśnej, teściowi syna Beaty Szydło. Jedną z osób uprawnionych do korzystania z niej jest także syn byłej premierki - Błażej. Jak ustalił Onet, miesięczna opłata za wynajęcie całego budynku, budynków gospodarczych i garaży wynosi zaledwie 388 złotych
JoJo2020.10.7 9:00
Napiszcie jak syn szydło wynajmuje leśniczówkę świeżo po remocnie za 388 złotych, której opcja wynajmu nie była podana publicznie. Jak to mówi beatka - nam się to po prostu należy ! Banda uprzywilejowanych chamów.