06.11.19, 08:20(fot. pixabay)

Chcesz być uczniem Chrystusa? Wyrzeknij się wszystkiego!

PIERWSZE CZYTANIE

Rz 13, 8-10

Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj», i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!» Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

 

EWANGELIA

Łk 14, 25-33

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Komentarze

andrzejhahn32019.11.6 16:24
chcesz byc zdrowy na rozumie..........wyrzeknij sie katolickiego poganskiego sekciarstwa
Sis2019.11.6 14:14
"Modlitwa w drodze"- codziennie rano w drodze do pracy, serducho rośnie, super sprawa. można ściągnąć na telefon. Polecam:)
heniek2019.11.6 13:03
ten co tak proponuje niech da przykład
zbg.2019.11.6 11:04
Znałem panią ,która cały majątek przekazała na kościół.Po śmierci proboszcz nie chciał za darmo ją pochować
x2019.11.6 10:40
KK tyle nakradł i tyle ludzi wymordował, protestanci również. Im już starczy, bo opływają w bogactwa. Nie należy im dawać.Wyjdzcie z tych organizacji, czytajcie Biblię, tę która jest najwierniej przetłumaczona z manuskryptów i poszukujcie Boga sami. Tylko uważajcie na fałszywych nauczycieli!!!!!!!!!!
anonim2019.11.6 11:54
Uważamy,fałszywy nauczycielu .
Mikołaj 2019.11.6 13:05
Wiemy , wiemy o fałszywych nauczycielach ; przynoszą Strażnicę , a gdy się ich ignoruje , tupią w wycieraczki i coś mamroczą o strząsaniu prochu ze swych stóp !.
OrdinaryOrange2019.11.6 9:19
Co raz więcej uczniów podążających za Jezusem jest w naszym nardzie, szczególnie widać ich w patriotycznych spotkaniach na Jasnej Górze lub w entuzjastycznych wojownikach w otoczeniu marszów bezeceńców LGBT, Prawdziwi Polacy Katolicy. Cieszą mnie niezmiernie tacy ludzie jak ol.Rydzyk, którzy poświęcają swój żywot dla dobra innych - gdyby nie on, tyle dóbr, porzuconych przez nowych uczniów w imię Jezusa, zmarnowało by się bezpowrotnie. Ba, nasi rządzący, zaiste, również wzięli sobie nauki Jezusa do serca i porzucają możliwie - na ile im wrodzona skromność pozwala - duże sumy pieniędzy. Tu również nieocenione jest poświęcenie ol.Rydzyka, który chroniąc duszę swoją i swoich współbraci przed grzechem zaniedbania podejmuje te boże kwoty i nie marnotrawi ich bynajmniej, nie.... oczywiście wykorzystuje na chwalebne cele - chociażby dociera z rzetelną, obiektywną informacją pod strzechy rodaków w najdalszych zakątkach kraju bądź, budując siłę przyszłej potężnej Rzeczpospolitej Katolickiej, kształci w duchu patriotyzmu religijnego przyszłych Prawdziwych Polaków. Prawdziwych Polaków, którzy odbudują zgodę narodową! Cieszmy się z obecności tak wartościowych ludzi, gdyż zesłał nam ich sam Pan!
Tubylec2019.11.6 10:23
Świetny komentarz. Zaraz się zbiegną domorośli krytycy, co nie znają pojęcia "ironia".
Mikołaj 2019.11.6 9:14
Do tego tematu powinny być jeszcze te słowa proroka : " Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować. 14 On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów Izraela; pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem. 15 Wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije, będą usidleni i w niewolę wzięci»." . Wiecie jak Chrystus staje się kamieniem obrazy ? . albo jak skałą potknięcia ? . Wtedy gdy do Jego słów podchodzicie z pychą która napełnia głupotą . Tak i dosłowne rozumienie jak w tej nauce " wyrzeczenia się wszystkiego" jednych prowadzi do obrazy , a drugich do upadku . A wyrzeczenie się wszystkiego polega na relacji do posiadania i naucza o tym św. Paweł . Tutaj : " Mówię, bracia, czas jest krótki10. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci10, 30 a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; 31 ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata." .To także trzeba właściwie rozumieć !.
"robotnik"2019.11.6 10:21
dzięki Mikołaj za Twój trud.
Mikołaj 2019.11.6 13:01
Ni ma za co - toć i ja robotnik za denara .
Krzysztof Dreczkowski2019.11.6 8:33
Dlatego jak zrozumieć to co księża często mówią o bezinteresownosci ze strony Niebios? Że niby człowiek wszystko ma za darmo, bez oczekiwań itp. A przecież Biblia wyraźnie mówi że musi całe życie swoje oddać i wszystko co ma, by mieć szanse na Niebo, do tego wyrzec się siebie i Jezus tego oczekuje od uczniów, bo słów by na wiatr nie rzucał gdyby wszystko miał człowiek dostać za darmo, nic nie robienie i bez oczekiwań jaki będzie. Gdzie tu jest więc ta modna dziś bezinteresowność? Bo ta znaczy że robi się coś dla kogoś bez oczekiwania zwrotu a nawet wdzięczności, po prostu dla zrobienia.
Marek212019.11.6 8:29
Wyrzeknij się wszystkiego i przekaż to wszystko o. Tadeuszowi! Niebo jest Twoje!
\"robotnik\"2019.11.6 10:19
text poniżej poziomu
Marek212019.11.6 10:20
Czekam z utęsknieniem na tekst powyżej.
add2019.11.6 10:35
W Piśmie było raczej sprzedaj co masz rozdaj ubogim i chodź za mną, ale też ludzie dawali swoje pieniądze Apostołom dla Kościoła w Dziejach Apostolskich. Jedno nie przeczy drugiemu bo Kościół ma wiele potrzeb i wiele dzieł duchowych, ewangelizacyjnych i dobroczynnych
Marek212019.11.6 11:13
Z całą pewnością ma. Ale pieniądze otrzymane od wiernych są pieniędzmi społecznymi i Kościół powinien się z nich jawnie i uczciwie rozliczać, a nie za wszelką cenę okrywać je nocą i mgłą jęcząc tylko że ma ich za mało. Gdyby diecezje, parafie, zakony, o. Rydzyk regularnie publikowali bilanse cieszyliby się o wiele większym zaufaniem. W moim mieście zbiórka na hospicjum przeprowadzana 1 listopada daje z roku na rok coraz wyższe sumy (tego roku ok. 160 tys.) Ale za każdym razem publikowane jest wiarygodne rozliczenie. Dawanie pieniędzy Kościołowi to rzecz normalna, ale można wymagać od niego uczciwej informacji zwrotnej.