18.01.15, 20:30MorgueFile.com

Co czeka opanowaną seksem kulturę?

Pismo Święte w wielu miejscach pokazuje, co czeka tego, który idzie za pożądaniem ciała a nie ducha. Warto w kontekście pytania zawartego w tytule, zacytować kilka wersetów z Nowego Testamentu, ku przestrodze!

Ewangelia Mateusza 5,27-30:

Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 

Ewangelia Marka 7,21-23:

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 

List do Efezjan 5,3:

O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym.

1 List do Tesaloniczan 4,3-5:

Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne1 w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie.

1 List do Koryntian 6,9 i 6,13:

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą (6,9).

Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała (6,13)

List do Hebrajczyków 13,4:

We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.

1 List do Koryntian 6, 19-20:

 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Cytaty za Biblia Tysiąclecia

mod

Komentarze

anonim2015.01.18 21:19
To tak nie działa. Jeżeli jesteś uzależniony od internetu, wyrzuć kompa.Tak to należy rozumieć. Pan Jezus nikogo nie namawia do samookaleczania się...
anonim2015.01.18 21:41
Przeciw_gender ; nigdy nie zrozumiem po co tacy bezmózgowcy jak ty , prezentują tutaj swoją głupotę!
anonim2015.01.18 21:45
czeka nas zdeprawowanie
anonim2015.01.18 22:30
wiesiekadam, This guy is total fucktard!!!
anonim2015.01.18 23:55
I znow strzal w stope.Bez seksu nie bedzie niczego,ani slobow,CHRZTOW a w konsekwencji pogrzebow.Coraz bardzioej utwierdzam sie w przekonaniu ,ze Katolicyzm to taki ...waz,ktory od dawna pozera wlasny ogon. Ale w tym wypadku ,nowy nie odrosnie.Oby jak najszybciej doszlo do samostrawienia sie ,tej wrogiej ludziom instytucji.
anonim2015.01.19 10:52
hucpa co Ty wypisujesz ?!!
anonim2015.01.19 11:41
Dlaczego nie onanistko Kamykowo jak wszyscy to wszyscy.