Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski zamierza złożyć do Marszałka Tomasza Grodzkiego wniosek o ujawnienie wysokości nagród w Kancelarii Senatu. Ma to związek z informacjami pojawiającymi się na ich temat w internecie. Centrum Informacji Senatu już z góry zapewnia, że kursujące informacje są nieprawdziwe.

 

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi wypłacanych jakoby w czasie pandemii nagród w Kancelarii Senatu, Centrum Informacyjne Senatu przekazuje, że w 2020 roku w Kancelarii Senatu nie zostały wypłacone żadne nagrody, premie ani dodatki służbowe, poza okolicznościowymi nagrodami dla pracowników odchodzących na emeryturę w łącznej kwocie 11 tys. zł" - podało Centrum Informacji Senatu w komunikacie przekazanym PAP.

CIS dodało, że kwotę 1 535 866 zł dla łącznie 323 pracowników Senatu wypłacono w grudniu 2019 roku. CIS zapewniło, że wszystko odbyło się zgodnie z przewidzianymi procedurami. Dodatki były proporcjonalne do okresu zatrudnienia i zostały wypłacone z funduszu ustalonego przez Szefa Kancelarii Senatu z budżetu na wynagrodzenie określone w planie finansowym.

Wicemarszałek Karczewski podkreślił jednak, że zamierza zwrócić się do marszałka Tomasza Grodzkiego z zapytaniem o ujawnienie informacji dotyczących nagród dla urzędników w Kancelarii Senatu - od samego początku kadencji.

bsw/pap, fronda