O Św. Marii Goretti trudno napisać coś obszerniej. Portal Internetowej Liturgii  Godzin mówi nam lakonicznie „Maria urodziła się w roku 1890 w ubogiej rodzinie wieśniaczej w Corinaldo we Włoszech. Kilka lat później rodzina przeniosła się w okolice Nettuno. Po śmierci ojca Maria pomagała matce w obowiązkach domowych i opiekowała się rodzeństwem. Często oddawała się modlitwie. W roku 1902 zginęła broniąc czystości.”

Czym jest więc ta „obrona czystości” ?
Św. Maria Goretti, ofiara pedofila, zmarła mając dwanaście lat, 5 lipca 1902. Zmarła broniąc swojego dziewictwa. Została ugodzona czternaście razy nożem przez sąsiada, Alessandro Serenelliego. Sekcja zwłok wykazała, że zachowała dziewictwo.

Może nawet bardziej zaskakująca jest historia „oprawcy”, po której w sposób szczególny widać wstawiennictwo jego świętej „ofiary” w niebie.

Alessandro Serenelli sprowadził się wraz z rodzicami i ośmiorgiem rodzeństwa w tę samą okolice, w której mieszkała Maria. Zaczął on nagabywać dziewczynę, ale ona odmawiała. Po ponownej odmowie, pchnął ją 14 razy nożem. Maria zmarła następnego dnia w szpitalu. Przed śmiercią wybaczyła swojemu mordercy.

Sąd skazał Serenellego na 30 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniu w Notto, gdzie pracował jako ogrodnik. według ówczesnego prawa włoskiego był niepełnoletni, w związku z amnestią po I wojnie światowej wyszedł przed ustalonym terminem. „Po opuszczeniu więzienia, gdzie doświadczył głębokiego żalu za swój czyn, w wigilię roku 1934 odwiedził matkę Marii, prosząc ją o przebaczenie. Następnie wstąpił do kapucynów w Macerata. Przez resztę życia pracował w klasztorze. Zmarł 6 maja 1970.” (wikipedia)

O Chryste, kwiecie czystości,
Wielbimy Ciebie pieśniami,
Bo dziś wsławiłeś dziewicę
Chwalebną palmą męczeństwa.

Roztropna, mężna i mądra,
Odważnie wiarę wyznała,
Dla Ciebie duszą niezłomną
Przyjęła ciała udrękę.

Bogata w dary Twej łaski,
Wzgardziła władcą ciemności,
By odrodzona cierpieniem
Posiadła wieczną nagrodę.

MP/mariagoretti.org