08.05.21, 08:35

Dobry pasterz daje życie swoje za owce

PIERWSZE CZYTANIE

Duch Święty ustanowił biskupów, aby kierowali Kościołem

Dz 20, 17-18a. 28-32. 36

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich:

«Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.

Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi».

Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi.

Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE

Ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga

Rz 8, 31b-39

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: «Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone». Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Dobry pasterz oddaje życie za owce

J 10, 11-16

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

Czy ci to też Dobrzy Pasterze ???2021.05.9 6:03
Katolickie ośrodki „opiekuńcze” w Irlandii to nie tylko przemoc, niewolnicza praca kobiet i głodzenie dzieci. Zakony prowadzące ośrodki pozwoliły, by ponad 2 tys. dzieci potraktowano jak króliki doświadczalne – potajemnie testowano na nich szczepionkę przeciwko błonicy. W Irlandii państwo niegdyś uległo rzymskiemu Kościołowi i pozwoliło mu zapanować nad edukacją i opieką społeczną. Ponieważ Kościół jest „święty”, więc kościelne placówki praktycznie nie były kontrolowane – a gdzie nie ma kontroli, tam rozwijają się patologie i dewiacje, zwłaszcza na tak sprzyjającym gruncie, jak niemoralna ideologia religijna. Historia Irlandii jest również ostrzeżeniem dla Polski – Kościołowi nie można ulegać, bo skutki są tragiczne.
czekista2021.05.9 0:30
A " owce " wolaly; Ukrzyzuj Go, Ukrzyzuj! A owiec mial mniej niz dwanascie bo wiele sie Go wyparlo.
Anonim2021.05.8 13:42
Dobry pasterz może oddaje życie za owce, ale jego naziemny personel, już raczej woli je zarzynać, szczególnie te młode owieczki.
Torchwood2021.05.8 11:28
Pasterz to owce hoduje, żeby je strzyc i doić - znakomicie więc oddaje to stosunek Kościoła do wiernych.
Antychryst2021.05.8 11:10
" On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować" - obawiam się że skoro jedynego umiłowanego niewinnego syna skatował - to dla czego miałby nie skatować mniej umiłowanych winnych synów jeszcze nieskończoność bardziej? Ten co umiłowanego niewinnego syna skatował z miłości do świata, To zrobił to z miłości do nieumiłowanych winnych czy do smaków świata? Nie ma miłosierdzia.
Antychryst2021.05.8 10:57
To nie dobry pasterz ale głupi albo zakłamany. Bo kto oddaje życie za swoją trzodę która go karmi - jest dla niego? - to trzoda służy pasterzowi czy pasterz trzodzie? A narażanie całego stada dla jednej baranka który i tak byłby u pasterza izraelskiego prędzej czy później na rzeź świadczy chyba jego zakłamaniu i nieudolności jego porównań.
Anonim2021.05.8 8:45
Taaa, jakie życie? Ten pasterz jest podobno nieśmiertelnym bogiem! Hucpa!