Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

"Celem projektowanej ustawy jest ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym – Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, dla upamiętnienia zrywu z lat 1918-1919 i złożenia hołdu jego bohaterskim uczestnikom.

Powstanie Wielkopolskie, chociaż mocno zakorzenione w lokalnej pamięci historycznej, w świadomości ogólnopolskiej funkcjonuje w stopniu nieadekwatnym do swojego żywotnego znaczenia i doniosłego wpływu, jaki wywarło na losy państwowości i kształtowanie się granic Rzeczypospolitej" - czytamy w oficjalnym komunikacie Pałacu Prezydenckiego.

"W dniu 6 września 2021 r. w Pałacu Prezydenckim przedstawiciele społeczności i władz samorządowych historycznego regionu Wielkopolski wystąpili o upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego poprzez ustanowienie święta państwowego w dniu rocznicy jego wybuchu.

Popierając powyższy postulat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą" - czytamy dalej.

jkg/prezydent.pl