28.05.17, 07:50Fot. screen z TVP Parlament

Europa Środkowa wierzy w NATO

Mieszkańcy Europy Środkowej o swoich wyborach geopolitycznych- wyniki sondażu na ten temat opublikowano w Bratysławie podczas Forum GLOBSEC 2017. Badaniem objęto obywateli siedmiu krajów regionu: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.

Wyniki sondażu częściowo potwierdzają obiegowe opinie. Członkostwo w NATO jest uznawane przez społeczeństwa tych państw za gwarancję bezpieczeństwa, ale w czterech krajach rozmieszczenie na ich terytoriach NATO-owskiej infrastruktury przyjmowane jest niechętnie. Te kraje to Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Słowacja. Czesi, Węgrzy i Słowacy uważają się za społeczeństwa neutralne, mimo, iż wszystkie trzy kraje należą do NATO i UE.

Eurosceptyczna retoryka części elit politycznych Europy Środkowej nie ma poparcia wśród ludności. Społeczeństwa w większości opowiadają się za orientacją proeuropejską. Jeden z autorów badań, słowacki politolog Daniel Milo wyjaśnia, że w większości krajów społeczeństwa opowiadają się za kontynuowaniem modelu liberalnego. "Jedynie tylko niewielka mniejszość opowiada się za zmianą systemu prowadzącą w kierunku reżimów autorytarnych” - dodaje.

Jednocześnie jednak w takich państwach jak Słowacja i Bułgaria sympatię budzą rządy sprawowane w Federacji Rosyjskiej. W Bułgarii 70 procent społeczeństwa wypowiada się z uznaniem na temat Władimira Putina.

emde/IAR