28.12.14, 14:00papież Franciszek (fot. Wikipedia)

Franciszek: Rodzina z Nazaretu jest święta ponieważ koncentruje się na Jezusie

Rozważanie Papieża Franciszka wygłoszone przed modlitwą „Anioł Pański” 

Drodzy Bracia i Siostry! W tę pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, kiedy jeszcze jesteśmy zanurzeni w radosnej atmosferze święta, Kościół zaprasza nas do kontemplacji Świętej Rodziny z Nazaretu. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam Maryję i św. Józefa w czterdziestym dniu po narodzeniu Jezusa, kiedy to udali się do świątyni w Jerozolimie. Robią to w duchowym posłuszeństwie Prawu Mojżesza, które każe ofiarować Panu pierworodnego (por Łk 2,22-24).

Możemy wyobrazić sobie tę małą rodzinę pośród tak wielu ludzi, na wielkich dziedzińcach Świątyni. Nie wyróżnia się niczym, nie rzuca się w oczy… A jednak nie pozostaje niezauważona!

Dwie starsze osoby: Symeon i Anna, poruszeni przez Ducha Świętego, podchodzą i zaczynają chwalić Boga ze względu na to Dziecko, w którym rozpoznali Mesjasza, światło na oświecenie pogan i zbawienie dla Izraela (por. Łk 2,22-38). Jest to chwila prosta, ale bogata w proroctwo: spotkanie młodej pary pełnej radości i wiary dzięki łasce Pana; i dwie starsze osoby, również pełne radości i wiary w Duchu.

Kto doprowadził do tego spotkania? Jezus. Jezus jest tym, który zbliża do siebie pokolenia. On jest źródłem tej miłości, która jednoczy rodziny i ludzi, przezwyciężając każdą różnicę, izolację, każdy dystans. To każe nam myśleć także o dziadkach: jak ważna jest ich obecność! Jak cenna jest ich rola w rodzinie i w społeczeństwie! Dobre relacje między młodymi i starszymi są niezwykle ważne, kluczowe dla rozwoju społeczności świeckiej i kościelnej.

Orędzie, jakie przekazuje nam Święta Rodzina, jest przede wszystkim przesłaniem wiary. W życiu rodzinnym Maryi i Józefa Bóg jest naprawdę w centrum, w Osobie Jezusa. Dlatego Rodzina z Nazaretu jest święta: ponieważ koncentruje się na Jezusie.
Przesłanie, jakie przekazuje nam Święta Rodzina, to przede wszystkim przesłanie wiary. W życiu rodzinnym Maryi i Józefa Bóg naprawdę znajduje się w centrum i jest w osobie Jezusa. Dlatego też Święta Rodzina z Nazaretu jest święta, ponieważ koncentruje się na Jezusie. Kiedy rodzice i dzieci razem oddychają tą atmosferą wiary, posiadają energię, która pozwala im podejmować próby także te trudne; takie jak wskazuje nam doświadczenie Świętej Rodziny, która musiała podjąć dramatyczną ucieczkę do Egiptu.

Dzieciątko Jezus ze swoją Matką Maryją i Świętym Józefem są ikoną rodziny, prostej, ale jakże jasnej. Ten blask, który emanuje z nich, to światło łaski miłosierdzia i zbawienia dla całego świata; światło prawdy dla każdego człowieka, dla ludzkiej rodziny i poszczególnych rodzin. To światło pochodzące od Świętej Rodziny zachęca nas do zaoferowania ludzkiego ciepła w tych sytuacjach rodzinnych, w których z różnych powodów brakuje spokoju, harmonii i brakuje przebaczenia. Nasza konkretna solidarność nie powinna być mniejsza wobec innych, zwłaszcza rodzin, które przeżywają najtrudniejsze sytuacje chorób, braku pracy, dyskryminacji czy konieczności emigracji.

Zawierzmy Maryi, Królowej rodziny, wszystkie rodziny świata, tak aby mogły żyć w wierze, harmonii, wzajemnej pomocy, i dla tych rodzin proszę o matyczną opiekę Tą, która była matką i córką swojego Syna. 

ed/Radio Maryja