22.10.18, 13:05Fot. Katarzyna Czerwińska via Wikipedia, CC 3.0

Gersdorf wzywa sędziów odesłanych na emeryturę. Znów będą orzekać?

Czy 23 sędziów Sądu Najwyższego, którzy objęci zostali zakresem zastosowania środków tymczasowych orzeczonych przez TSUE zacznie ponownie orzekać? Do powrotu wezwała ich właśnie Małgorzata Gersdorf.

Rzecznik Sądu Najwyższego stwierdził, że już dziś w Sądzie Najwyższym pojawiła się część wspomnianych sędziów w związku z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości UE i sukcesywnie pojawiać się będą kolejni.

Sędziów przed budynkiem Sądu Najwyższego powitali dziś Obywatele RP. Poza Gersdorf pojawili się Krzysztof Rączka i Stanisław Zabłocki.

Małgorzata Gersdorf powiedziała:

Chcę podziękować, bo to dzięki obywatelom, że w jakimś sensie na razie jesteśmy wygrani. Zobaczymy co będzie potem, ale na razie jest dobrze. Życie jest piękne”.

Z kolei na stronie Sądu Najwyższego pojawiło się pismo Małgorzaty Gersdorf o takiej treści:

Jako konstytucyjny organ Państwa Członkowskiego, pełniąc nieprzerwanie obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, w wykonaniu postanowienia Wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskej z dnia 19 października 2018 r. w sprawie C-619/18 R Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, wzywam wszystkich sędziów Sądu Najwyższego objętych zakresem zastosowania środków tymczasowych orzeczonych w tej sprawie do stawienia się w Sądzie Najwyższym w celu podjęcia służby sędziowskiej”.

dam/PAP,sn.pl