25.03.16, 14:34

Główne założenia ustawy antyterrorystycznej

Projekt ustawy antyterrorystycznej zostanie przedstawiony rządowi na początku kwietnia. Minister Mariusz Błaszczak wyraził nadzieję, że ustawa zostanie przyjęta już w maju, przed szczytem NATO w Warszawie i ŚDM w Krakowie.

Ustawa antyterrorystyczna ma przede wszystkim poprawić koordynację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polaków. Projekt zakłada bardziej konkretny podział obowiązków i odpowiedzialności. Działania prewencyjne, takie jak zapobieganie atakom terrorystycznym będą zadaniem ABW. Służby podległe MSWiA będą zaś reagować na tego typu sytuacje. 

"Projekt zawiera cały szereg konkretnych rozwiązań prawnych, które umożliwią służbom nie tylko skuteczne i sprawne, ale również szybkie działanie"- wyjaśnił Mariusz Kamiński, podkreślając, że państwo polskie nie może pozostać bezradne wobec zagrożenia terrorystycznego, które dotyka wszystkich Polaków, bez wyjątku.

Ustawa zakłada wzmocnienie Centrum Antyterrorystycznego poprzez dostęp do wszystkich baz danych odgrywających wiążącą rolę w kwestii bezpieczeństwa obywateli. Ważną kwestią jest także zniesienie ograniczeń czasowych w przeszukiwaniu i zatrzymywaniu osób podejrzanych o chęc dokonania zamachu terrorystycznego. Dotychczas między godziną 22 a 6 rano było to niemożliwe. Projekt zakłada również możliwość zakupu telefonu "pre-paidowego" dopiero po okazaniu dowodu tożsamości oraz możliwość czasowego zamknięcia granic przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źródło: MSWiA