25.08.21, 05:55Fot. Cezary Piwowarski via Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Islam obnażony. Cytaty z Koranu, które mówią wszystko

Arabskie słowo dżihad znaczy „oddawać swe siły dla Allaha”. Rozumie się przez to całkowite zaangażowanie słowem i czynem, mobilizację swoich sił, swojego czasu, swojego mienia i stanowczo również broni. Dżihad jest też tłumaczony jako „święta wojna” ponieważ to Allah dał rozkaz do tej „misja miecza”, on jej towarzyszy i prowadzi do zwycięstwa. W islamskim prawie pojęcie to dotyczy walki przeciw niewiernym, nie-muzułmanom.

Koran zna wiele różnych pojęć na określenie walki i wojny. 33 razy mówi on o „qui tal” czyli „walce z bronią”. „Qui tal ma na celu rozprzestrzenianie przemocą islamu na cały świat. 95 wersów Koranu tworzy fundament islamskiego prawa wojennego:

„Ci, którzy wierzą (w Allaha), walczą (qui tal- z bronią) na drodze Allaha, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta. Walczcie więc z poplecznikami Szatana.”(Koran 4,76)

„Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra.” (Koran 2,216)

„I bądźcie gorliwi w walce za sprawę Allaha gorliwością, na jaką On zasługuje! On was wybrał.” (Koran 22,78)

Dwanaście razy Koran przytacza stanowczy nakaz Allaha krwawej walki.

Wojna jest obowiązkiem każdego zdrowego muzułmanina i każdy muzułmanin musi ją wspierać. Kto się nie udziela, nie wspiera wojny przynajmniej finansowo, ściąga na siebie gniew Allaha i będzie ukarany torturami i mękami w wieczności. Ponad 320 razy grozi się wygodnym muzułmanom ciężkimi karami, aby uczynić ich uległymi, posłusznymi. Muzułmanina, który nie walczy, ani nie zbroi wojowników, tego Allah dotknie nieszczęściem w Dniu Ostatecznym. (Hadis według Ibn Madża).

Sam Allah prowadzi walkę z przeciwnikami islamu: „To nie wy ich zabijaliście, lecz Allah ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzucałeś, lecz to Allah rzucił.” (Koran 8,17).

Allah pomaga swoim wojownikom: „Oto mówiłeś do wiernych: ‘Czyż wam to nie wystarczy, że pomaga wam Pan wasz trzema tysiącami zesłanych aniołów?’ Tak! Jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni i jeśli oni zaatakują was niespodziewanie, to dopomoże wam Pan wasz pięcioma tysiącami aniołów, wyróżnionymi.”(Koran 3, 124-125)

Pięć razy nakazuje Allah w Koranie zabijać wszystkich nie-muzułmanów (dwa razy w 2,191; w 4,89; 4,91; 4,95). Ci muzułmanie, którzy poddają się woli Allaha i prowadzą nakazaną przez niego krwawą wojnę są prawdziwymi muzułmanami. Błędnym jest nazywanie ich islamistami, fundamentalistami lub ekstremistami.

Święta wojna przynosi muzułmanom wielką nagrodę.„Niechże walczą na drodze Allaha ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Allaha i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.”(Koran 4,74).

Dziewięć wersów Koranu dotyczy prawa łupu a trzydzieści wersów dotyczy zdobytych niewolników.Allah pozwala brać zakładników i wymuszać okup: „Allah obiecał wam liczne łupy, które weźmiecie.”(Koran 48,20).

Mahomet w imieniu Allaha wysyłał drużyny śmierci, aby zabijały jego przeciwników i podpalały kraj wroga. (biografia wg Ibn Hischama).

To, że islam jest religią przemocy, widać nawet w nazwach poszczególnych sur Koranu:„Łupy” (8);„Zwycięstwo” (48);„Szeregi” (bojowe inaczej ordynki) (61).

Każdy muzułmanin, który zostaje zabity w świętej wojnie, jest uznawany za męczennika i otrzymuje w nagrodę raju wraz ze wszystkimi zmysłowymi rozkoszami (3,157; 3,169 i inne). Wiara w raj jest silną motywacją zamachowców samobójców:„Allah daruje mu jego grzechy przy pierwszej kropli jego krwi; jego mieszkanie w raju widać już z pola bitwy; będzie uwolniony od mąk grobowych i ochroniony przed wielkim strachem w Dniu Ostatecznym; będzie odziany w szaty wiary, poślubi rajskie dziewice i będzie mógł wstawiać się za siedemdziesięcioma osobami ze swojej rodziny” (Hadis wg Ibn Madża).

W rozdziale 22 Koranu, wers 78 widać, że wszystkie pokojowe wersy pochodzą z wczesnego okresu islamu: W Mekce Allah objawił ze względu na jeszcze małą i słabą społeczność:„Powstrzymajcie wasze ręce przed walką, módlcie się i płaćcie podatki religijne. Gdy im jednak (w Medynie) nakazano krwawą walkę, niektórzy obawiali się ludzi bardziej niż Allaha… Mówili; `Panie nasz! Czemu nakazałeś nam walkę z bronią`?”

Ponad 200 razy potępia Koran niewiernych (kafir), którzy nie chcą się poddać Allahowi jako „wrogów Allaha”:„Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem jawnym!”(Koran 4,101).„I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Allaha” (Koran 2,193).„Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Allaha i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi będzie tylko to, iż będą zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym.”(Koran 5,33).

Muzułmanom nakazane jest mścić się:„Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!” (Koran 2,191)

”Jeśli karzecie, to karzcie tak, jakbyście sami byli karani” (Koran16,126)

Według biografów Mahometa „Prorok Islamu” wszczął 66 wojen, z czego w 29 był przywódcą. Do dziś „Misja miecza” przyniosła śmierć milionom nie-muzułmanów. Podstawowe znaczenie dla „Misji miecza” ma tzw. „wers miecza” (Koran 9,5): „A kiedy mina święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę.”

Według islamskiej wykładni „wers miecza” anuluje wszystkie pokojowe wersy Allaha: „Wszystkie wersy Koranu, które nawołują do wybaczania niewiernym, zawierania z nimi przyjaźni, albo powstrzymywania się od szkodzenia im, są zniesione przez wers miecza.”(Djalaladdin as Suynti, al-Itqan fihlum al.-Qur`an, I-Il, Kairo o.J.).

Według islamskiej nauki świat podzielony jest na dwa „domy”: W„domu pokoju”panuje islam. Do czasu, aż ten pokój Allaha będzie osiągnięty, muszą być wszystkie narody zwalczane w„domu wojny”. Pokój będzie dopiero wtedy osiągnięty, gdy królestwo islamu obejmie granice Ziemi. Tylko w takim sensie islam jest „religią pokoju”. Kto przesyła islamskie pozdrowienie : „al.-Salal alaikum” wyznaje islam jako „religię pokoju” w „domu wojny”.

Dziś próbują muzułmanie bezkrwawo zdobyć kraje zachodnie dużą ilością dzieci, poprzez wprowadzanie lekcji Koranu do państwowych szkół, przez budowę meczetów jako bazy „na drodze do Allaha”, infiltrację partii politycznych, zakładanie własnych partii, przez przedsięwzięcia dialogowe, święta ekumeniczne i zdobywanie wpływowych pozycji gospodarczych i społecznych. Są w tym wspierani przez „odrealnionych” (osoby nie zdające sobie sprawy z realiów) z kręgu Kościoła i polityki.

Obserwowani przez niemieckie służby bezpieczeństwa gotowi do przemocy muzułmanie mogą być zaktywizowani przez agitatorów w każdej chwili.

Na podstawie: „Islam von A bis Z – Ein Kurzlexikon” autor: Adelgunde Mertensacker, Wyd.: Christliche Mitte.

Komentarze

robaczek2021.08.25 12:21
TO CO??? ................................. WYSZLO NA TO ZE WSZYSTKIE TE RELIGIE TO NIE SĄ RACZEJ RELIGIE MILOSCI ;] ................................ przemoc, mord, przymus, twoja wina! ...... takie podstawowe przykazania powinniscie miec
Koran przeciwko wojnie i zabijaniu2021.08.25 11:35
"Za każdym razem, gdy rozpalają ogień wojny, Bóg go ugasza. Oni starają się szerzyć zgorszenie na ziemi, ale Bóg nie kocha szerzących zgorszenie." (Koran 5,64) "Nakazaliśmy synom Izraela: „Ktokolwiek zabije człowieka, który nie zabił innego człowieka i nie szerzył zgorszenia na ziemi, ten uczyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ktokolwiek uratuje człowiekowi życie, ten uczyni tak, jakby uratował życie wszystkich ludzi”. (Koran 5, 32) "Zgubieni są ci, którzy zabijają swoje dzieci z głupoty i niewiedzy" (Koran 6,140) "Nie zbliżajcie się do czynów haniebnych, zarówno jawnych, jak i ukrytych! Nie zabijajcie nikogo, Bóg tego zakazał" (Koran 6,151) "Nie zabijajcie żadnej duszy, ponieważ Bóg tego zabronił" (Koran 17,33)
Waarnemer2021.08.25 11:58
Tyle, że wiele wczesnych pokojowych wersetów Koranu zostało unieważnionych przez późniejsze pełne nienawiści i agresji. Tak jakby Allah jednak zmienił zdanie. Poza tym: Mahomet był przekonany że zobaczył nie anioła ale demona, był w takiej depresji, że chciał popełnić samobójstwo, dopiero zona przekonała go że to jednak był anioł. Allah cieszy się gdy ludzie grzeszą, Koran wyraźnie stwierdza, że gdyby nie grzeszyli to Allah zmuszałby ich do tego.
Koran przeciwko wojnie i zabijaniu2021.08.25 13:14
Żadne pokojowe wersety nie zostały unieważnione. "Nie zmieni się słowo Boga" (Koran 10,64). Jeśli chodzi o przedstawioną przez Ciebie historię Mahometa to nic o tym nie ma w samym Koranie. To zwykłe domysły i pomówienia. Istnieją historycy, którzy zaprzeczają historyczności Mahometa i nic to nie udowadnia. "Ten kto zabija opacznie zrozumiał teksty islamu" - powiedział imam Ahmed al-Tajeb na spotkaniu z papieżem Franciszkiem.
Waarnemer2021.08.26 11:59
Islam to nie tylko Koran - to także inne oficjalne teksty - Hadisy (Hadith), SIra i Sunna. Te teksty łącznie tworzą podstawy religii zwanej Islamem. Sam Koran stanowi około 20% wszystkich tekstów, tak więc radzę trochę więcej poczytać. ----------------------------------------------------------------------- Troche o unieważnieniu pokojowych wersetów: https://euroislam.pl/nauka-o-uniewaznieniu-w-koranie/ --------------------------------------------------------------------- Materiały o tekstach w Koranie nawołujących do przemocy https://thereligionofpeace.com/pages/quran/violence.aspx --------------------------------------------------------------------- Trochę o samym Islamie, "Proroku" i jego historii itp. https://thereligionofpeace.com/ ------------------------------------------------------------------------------------------------ Podsumowując - każdy kto zabija w imię religii postępuje przeciwko naukom Jezusa i zgodnie z naukami Mahometa.
Waarnemer2021.08.28 10:01
Aha i jeszcze jedno - nie ma znaczenia co mówią ludzie tacy jak Ahmed al-Tajeb, ponieważ w Islamie wolno posłużyć się Takiją, czyli wolno kłamać niewiernym i jest to działanie chwalebne. Trzeba samemu poczytać teksty źródłowe i samemu myśleć.
Koran przeciwko wojnie i zabijaniu2021.08.25 13:20
Bóg nie cieszy się też z tego, że ludzie grzeszą. Koran mówi: "Przyszedł do was Wysłannik spośród was samych. Martwi go to, że grzeszycie i niepokoi się o was" (Koran 10,128). A w innym miejscu namawia do unikania każdego grzechu: "Jeśli będziecie unikać wielkich grzechów, które są wam zakazane, wówczas My oczyścimy was z wszelkiego zła" (Koran 4,31).
Waarnemer2021.08.26 11:51
Bóg nie cieszy się z grzechu, ale Allah - tak.
Amisza2021.08.26 19:28
Allah to po arabsku Bóg - również chrześcijański. Nie można więc napisać tak jak napisałeś, bo to brzmi w stylu: "Bóg nie cieszy się z grzechu, ale God - tak". Masło maślane.
Waarnemer2021.08.27 21:22
To nie tak. Allah to imię, jak Zenek czy Józek. Muzułmańskie wyznanie wiary brzmi "nie ma boga nad Allaha" a nie "nie ma boga nad boga". Bóg Ojciec w Biblii ma jedno imię - wieczne i niezmienne - JHWH czyli "jestem który jestem". Allah ma 99 imion, w tym jedno nieznane. Warto przeanalizować teologię Islamu i Biblii, żeby dojść do wniosku, że Allah to po prostu jedna z istot demonicznych, a nie islamski odpowiednik "Boga ojca". Biblia mówi, że Jezus był synem Bożym. Koran mówi wyraźnie że Allah nie ma syna. Biblia mówi wyraźnie, że każdy kto zaprzecza synostwu Bożemu Jezusa jest antychrystem. Ciekawe też że wg Koranu Allah nie ma syna bo ... jest na to zbyt dumny (pyszny). Pycha była przyczyną zguby Lucyfera. To raczej jasno wyjaśnia z jakim przesłaniem mamy w Islamie. Poza tym zgodnie z informacjami zawartymi w Koranie , Sunnie i Hadisach "prorok" Mahomet był cudzołożnikiem (miał kilka żon i kilkadziesiąt seksualnych niewolnic), był pedofilem (współżył z 9-latką, co nawet na tamte czasy i ludy było... wyjątkowe. Był też wielokrotnym mordercą, osobiście uciął głowę ponad tysiącu osobom i był rabusiem - domagał się udziału w łupach z każdej wyprawy zbrojnej. I wszystko to robił z nakazu Allaha. To także klarownie pokazuje jaką istotą jest Allah i że nic nie może mieć wspólnego z miłosiernym Bogiem pełnym dobra i miłości przedstawionym w Biblii. Poznajcie prawdę, a Prawda was wyzwoli. ------------------------------------------------------------------------ https://www.thereligionofpeace.com/pages/articles/jesus-muhammad.aspx ------------------------------------------------------------------------ https://www.thereligionofpeace.com/pages/muhammad/life-of-muhammad.aspx ------------------------------------------------------------------------
Adam Teolog2021.08.25 11:13
Nowy Testament też zawiera ciekawe cytaty. Jezus powiedział wyraźnie: "Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i POŚCINAJCIE w moich oczach" Łk 19,27 "Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, NIECH ŚMIERĆ PONIESIE" Mt 15,4 "Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w NIENAWIŚCI swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem." Łk 14,25 "Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale MIECZ" Mt 10,34 "Teraz - mówił dalej - kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i KUPI MIECZ!" Łk 22,36 itd...
robaczek2021.08.25 11:59
WSZYSTKIE RELIGIE MAJA KREW NA RĘKACH............................ co więcej ............................................. TO SĄ ZWYKŁE IDEOLOGIE SPOŁECZNE ...................... nic więcej
Waarnemer2021.08.25 12:08
Żaden z Pana teolog, wykazuje się Pan kompletnym niezrozumieniem przytoczonych przez siebie cytatów. - Łk 19,27 - to fragment przypowieści opowiadanej przez Jezusa, słowa te mówi król z przypowieści, nie jest to nakaz wyrażony przez Jezusa - Mt 15,4 - chodzi o śmierć duchową, nie jest to nakaz zabijania - Łk 14.25 - chodzi o to, żeby wyżej cenić Boga niż ludzi, nawet rodzinę czy siebie samego - Mt 10.34 - znaczenie "przyszedłem spowodować podział między ludźmi" - Łk 22,36 - odtąd uczniowie będą prześladowani, więc mają się bronić, nie jest to nakaz zabijania
robaczek2021.08.25 12:14
A czy czasami Pan sie nie wykazuje wolna intetrpretacja zapisów tak aby pasowało do odcinka?
***2021.08.25 13:06
...dotarło coś do ciebie??? chociaż odrobinkę?...czy dalej będziesz się kreował na znawcę tematu?
robaczek2021.08.25 13:54
ALE GDZIE JEST ARGUMENT W TWOJEJ WYPOWIEDZI ??? :] .............. kolejny PISiusiak z protekcjonalnym tonem swiadczącym o TOTALNEJ PUSTCE INTELEKTUALNEJ ;] ...................... oj jak klasycznie ;]
Adam Teolog2021.08.25 13:32
Słuszna odpowiedź - większość cytatów w moim komentarzu została w tym przypadku wyrwana z kontekstu. Podobnie nie można wyrywać z kontekstu cytatów z Koranu i interpretować je po swojemu, wykazując sztucznie i błędnie rzekomą zachętę do terroryzmu, a to zrobiono w tym artykule. Żeby uściślić - Mt 15,4 - nie mówi o śmierci duchowej tylko dosłownej. To cytat z Księgi Kapłańskiej 20,9 zacytowany przez Jezusa, gdzie są wskazania do kary śmierci. W Łk 22,36 Jezus nakazuje kupić broń, aby wypełniło się mesjańskie proroctwo z Pisma (nie chodzi o nakaz bronienia się). Jak widać sporo (żeby nie powiedzieć wszystko) zależy od interpretacji.
Myślący2021.08.25 15:16
Waarnemer dobrze zauważył że żaden z ciebie teolog. Napisałeś: "Podobnie nie można wyrywać z kontekstu cytatów z Koranu i interpretować je po swojemu,...." – Koran nie ma kontesktu tam są tylko cytaty, to nie jest Biblia która opowiada jakoś historię. Koran to jest tylko zbiór cytatów i zdań luźno ze sobą polączonych (lub wcale nie połaczonych). Widać że nigdy w ręku nie miałeś świętej księgi muzułmanów. Dalej piszesz: "Żeby uściślić - Mt 15,4 - nie mówi o śmierci duchowej tylko dosłownej. To cytat z Księgi Kapłańskiej 20,9 zacytowany przez Jezusa, gdzie są wskazania do kary śmierci." – Bzdura, nie kopromituj się. Nie ma żadnego powiązania między Łk 19,27 i Księgą Kapłańską 20,9. U Łukasza Jezus mówi przypowieść i te słowa które tak cię bolą wypowiada król w przypowieści a nie Jezus. Owy cytat z Księgi Kapłańskiej 20,9 Jezus przywołuje u Mateusza 15, 4 i chodzi o to że Jezus wytyka Faryzeuszą hipokryzje, którzy obrażają się na uczniów za nie przestrzegania prawa a sami także nie przestrzegają. Natomiast reszta twoich cytatów o przyniesieniu miecza a nie pokoju itd. odnosi się do podziału jaki miał nastąpić i prześladowań które nastąpiły i są nadal. Każdy kto trochę myśli widzi że to nie nakaz do zabijania lecz przypowiednia dotycząca nienawiści, wojen i prześladowań chrześcijan. Jezus powiedział będziecie w nienawiści u wszystkich Mt 10, 22. Oceniając poziom twojego wpisu wygląda że masz lat około 15, a więc do szkoły chłopcze i nie udawaj teologa. Do tego kiepsko manipulujesz i obnażasz zerowy poziom swojej i tak znikomej wiedzy. Słaby z ciebie manipulator.
Adam Teolog2021.08.25 18:09
Widzę same argumenty ad personam, aczkolwiek nie staram się nikogo obrazić. Cytat jak podaje sjp to słowa przytoczone dosłownie z jakiegoś tekstu pisanego. Jeśli Koran to tylko cytaty to z jakiego tekstu? Biblii? Innej księgi? Proszę podać źródło cytatów. Przypominam, że nie każdy tekst, który nie opowiada jakiejś historii jest cytatem. "Widać, że nigdy w ręku nie miałeś świętej księgi muzułmanów." - to nie argument. Koran przeczytałem wielokrotnie, podobnie jak Biblię. "Bzdura, nie kopromituj się" - cóż, czuję się dotknięty i jest mi przykro z powodu Twojego pogardliwego nastawienia. Po prostu podaję fakty. "Nie ma żadnego powiązania między Łk 19,27 i Księgą Kapłańską 20,9" - oczywiście, że nie ma. Napisałem o powiązaniu Mt 15,4 i Księgi Kapłańskiej... Proszę czytać dokładnie. I zgadzam się, że Jezus mówi w Łk 19,27 mówi przypowieść. Nigdzie nie napisałem, że jest inaczej. Znowu proszę o dokładne czytanie. W przypadku Mt 15.4 to racja, że Jezus wykazuje hipokryzję. Nigdzie nie napisałem, że jest inaczej. Ale przyznaję też, że Bóg naprawdę powiedział, że dziecko, które złorzeczy rodzicom powinno być ukarane śmiercią. I Jezus mówi o tym wprost. Nie jest to metafora. Tak zostało napisane w Starym Testamencie i Jezus to przyznaje. Nie kłóci się z tym faktem. Jeśli chodzi o cytaty o mieczu to chodziło o podziały między ludźmi, które nadejdą. Znowu proszę o dokładne czytanie. i nie dopisywanie mi słów, których nie ma. I nie, nie mam 15 lat. Znowu argument ad parsunam i obrażanie drugiej osoby. Proszę o kulturalną odpowiedź i odrobinę ludzkiego szacunku. Jestem doktorem i mam 36 lat.
nie ślepy2021.08.25 15:59
Szkoda z tobą dyskutować, bo jesteś adwokatem diabła, mieszasz jak dziad w worku i nic sensownego nie wyciągasz! Jedno tylko napiszę, skoro islam to taka "religia pokoju", to dlaczego każdy terrorysta to muzułmanin?!
Adam Teolog2021.08.25 10:46
Czytajmy Pismo Święte, które mówi wyraźnie: "Człowiek ani bydlę nie może być zachowane przy życiu." Księga Wyjścia 19:13 " Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu." Księga Kapłańska 24:15-16 "Pan zaś rzekł do Mojżesza: Człowiek ten musi umrzeć - cała społeczność ma go poza obozem ukamienować." Księga Liczb 15:35 "Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je WYTĘPISZ, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości." Księga Powtórzonego Prawa 7, 1-2 Pismo Święte wyraźnie nawołuje do świętej wojny i podbijania innych narodów. "Gdy Pan, Bóg twój, da ci bezpieczeństwo od wszystkich twoich wrogów okolicznych w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, wygładzisz imię Amaleka spod nieba. Nie zapomnij o tym!" Księga Powtórzonego Prawa 25:19 "Pan mu odpowiedział: Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża." Księga Sędziów 6:16 "Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością; nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły." 1 Księga Samuela 15:3 To tylko kilka cytatów z Biblii. Koran pod tym względem ma tych cytatów znacząco mniej.
Anonim2021.08.25 12:32
ciągle te prymitywne ukamienowanie, u tych pustynnych łachudrów kamieni w bród,a u nas brak ,co najwyżej zostaja do rzucania sfartfony
Anonim2021.08.25 10:45
super,to jeszcze dajcie takie tłumaczenie żydków o goyach z ich bredni pisanych ,też bedzie równie zabawnie i smiesznie.a dżihad to miała być walka grzesznika z własnym grzechem ,a nie zabijaniem innych ,ale u nich tez jest sporo bandytów i tak jak nasze wypier..ły 2 przykazanie z dekalogu ,to oni zrobili sobie hasło do wyżynania niewiernych
Ilona2021.08.25 9:40
RELIGIJNOŚĆ to choroba psychiczna. A KAŻDA RELIGIA to kłamstwo!
touu2021.08.25 9:20
Teolodzy za pięć groszy ! Więcej kolan, mniej jęzorów !
Piotrek2021.08.25 9:49
Bo klęczenie to najlepszy sposób na zdobycie katolickiej edukacji i mądrości. Sam minister Czarnek zaleca.
robaczek2021.08.25 9:56
HEHEHEH.................................... no macie te klęczki we krwi ;] ....................................................... CAŁE ZYCIE NA KOLANACH PRZED PANEM I PLEBANEM ;]
Piotrek2021.08.25 9:17
Nie trzeba sięgać aż do Koranu — wystarczą cytaty z Biblii.
Frondo, napisz o tym:2021.08.25 9:15
"Episkopat skrytykował Polski Ład, który przewiduje wyższe podatki dla duchownych. Zmian najbardziej obawiają się księża z małych parafii. - To nie po chrześcijańsku odbierać pieniądze księżom z najbiedniejszych parafii - skomentował w ks. Janusz Koplewski. Przewodniczący KEP arcybiskup Stanisław Gądecki napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego. Wytknął rządowi, że nie przeprowadził konsultacji z przedstawicielami Kościoła."
marc2021.08.25 9:15
Islam, to zaraza. Covid, to przy nim katarek !
Hanys GórnoŚląski2021.08.25 8:33
My - chrześcijanie - znakomicie wiemy z historii co oznacza islam. Nie wiedzą tego jedynie lewackie nieuki i polit-poprawne oszołomy.
zoja2021.08.25 7:50
biedny szurnięty robaczku, szczerz ci współczuję
robaczek2021.08.25 7:54
ALE DLACZEGO???? .................... brakuje ci argumentów i postanowiles zakonczyc dyskusje protekcjonalnym prychnieciem ??? ;]............................. oj jakie klasyczne dla katoli ktorzy nie potrafia obronic nawet swoich poglądów ;]
Hanys2021.08.25 8:37
Cytujesz niszową księgę starego testamentu, który nawet dla żydów nie ma żadnego znaczenia a co dopiero dla nas Katolików którzy mamy Nowy Testament a w nim EWANGELIĘ. Potworne braki w wykształceniu klasycznym, o religijnym nawet nie wspominam.
xyz1232021.08.25 8:59
ale to mozna sobie tak wybierac hm? To ok, tamto nie-ok?? ;))) tak tylko retorycznie pytam bo kazda osoba ogarnieta wie, ze wszystkie bliskowschodnie sekty sa dokladnie tak samo popaprane lol.
Jawny2021.08.25 9:49
Można sobie wybierasz, oczywiście, że można. Ja na przykład wybieram Nowy Testament jako ważniejszy od Starego. Odrzucam Koran i Talmud. Żaden lewak mi tego nie zabroni.
robaczek2021.08.25 9:58
CO NA TO BÓG?????? ;] .................. tylko częśc z jego "mądrości" akceptujesz?? ;] ..................... no coś sie tutaj nie klei ;]
robaczek2021.08.25 7:28
ZE KATOLICYZM LEPIEJ TRAKTUJE KOBIETY???????? ........................................................ Mądrość Syracha 9:2 Nie zaprzedawaj kobiecie swej duszy, by się nie wyniosła nad twoją władzę. ;] ;] .......................................................... wiecej dowodów waszego zakłamania chcecie??????
Hanys Górnosląski2021.08.25 8:36
Cytujesz niszową księgę starego testamentu, który nawet dla żydów nie ma żadnego znaczenia a co dopiero dla nas Katolików którzy mamy Nowy Testament a w nim EWANGELIĘ. Potworne braki w wykształceniu klasycznym, o religijnym nawet nie wspominam.
Waarnemer2021.08.25 12:10
Ale przecież to sama prawda :)
robaczek2021.08.25 7:24
OJ SETKI TAKICH CYTATÓW JEST MISKI ........................................................... BIBLIA MALO SIE RÓZNI OD KORANU ;] ......................................................... ZWYCZAJNE MĄDROŚCI PLEMIENNE ..................................... ktos zgromadzil historie z morałami i BUM ;] ............................ fajna ideologia ............... przyjeła sie ................................ ALE TEKST??? ;] ................................ NO BRUTALNIE PLEMIENNY ;]
robaczek2021.08.25 7:22
BIBLIA: ..................... no czym to sie od Islamu różni ;] ???? ............................. "Księga Kapłańska 20:10 Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica."
robaczk2021.08.25 7:20
Biblia: ......................... "Mordowanie dzieci z premedytacją Księga Psalmów 137:9 "Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci."
robaczek2021.08.25 7:19
Biblia o gwałtach : ............................ "Księga Powtórzonego Prawa 22:28-29 Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę - dziewicę niezaślubioną - pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt syklów srebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie." ......................... fajna ksiązka ;]
T2021.08.25 7:36
Księga Powtórzonego Prawa mówi: Jeżeli przespałeś się z kobietą to musisz wziąć za nią odpowiedzialność. Ilu dzisiaj jest chłopczyków którzy zabawiają się kobietami a potem je porzucają. Koran pewnie by powiedział: podbijaj i gwałć jesteś wojownikiem Allaha
robaczek2021.08.25 8:02
ty tak powaznie??????? ........................... czy moze z czytaniem ze zrozumieniem są problemy CZYLI POŚLUB NIEWIASTO SWEGO GWALCICIELA!!!!! ;] ............................i to jest OK?????? .......................... takie mądrości plemienne w XXI w. ???? ........................... no super!!! ;]
T2021.08.25 9:57
Pogódź się z tym że zawsze, ZAWSZE będą istnieć jacyś ludzie których pociąga tajemnica chrześcijaństwa i będą wyrzutem dla tych którzy nie szukają prawdy. I uwierz taka Twoja agresywna postawa mająca obrzydzić Biblię rodzi tylko politowanie. Po co tracisz czas na jej czytanie? Znajdź sobie coś co nada sens Twemu życiu bo takie hejtowanie jest bez sensu. A jeżeli to Ty znasz prawdę to powinieneś zlitować się nad biedną ludzkością i tą prawdę objawić. Tak zrobiłby człowiek o wielkiej osobowości.
robaczek2021.08.25 10:02
??? o czym ty piszesz dziadek?? pokazuje wam ze takie same debilizmy sa we wszystkich religijnych ksiażkach a ty mi tutaj z tajemnica chrzescijanstwa ???;] ............................................................. JA TYLKO POKAZUJE ZE RELIGIA TO POPKULTURA STAROZYTNOSCI ;] ................................................ wtedy kapłanów i proroków traktowana jak u nas celebrytów ;] ........................................................ NO MISKI TAKA JEST PRAWDA ...................................... TO WSZYSTKO TO CYRK POZWALAJĄCY KIEROWAĆ LUDŻMI I KARMIĄCY ICH POTRZEBE WIĘKSZEGO SENSU W ZYCIU ............................. tyle ................. nic więcej
T2021.08.25 13:09
"JA TYLKO POKAZUJĘ..." - jakie to ma znaczenie jeżeli robisz to anonimowo. Jakim jesteś autorytetem i dla kogo?
robaczek2021.08.25 7:18
a tutaj z Biblii waszej kochanej tez piekny przykładzik: ""Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością." ;] ................................... OJ SPORO TEGO JEST :) zaraz sluze pomocą ;]
Po 11 ...2021.08.25 7:18
Czyli wychodzi na to, że nie mamy prawa ich karać np. za akty terrorystyczne. Takie działanie to dla nich obowiązek religijny, coś co wynika z ich kultury, tradycji. A my szanujemy religię, tradycją i czyny skierowane do Boga. Wypełnianie jego woli. Osoby wierzące chyba się zgodzą?
Po 11 ...2021.08.25 7:19
Boże, a może my czepiając się ich za dżihad, obrażamy ich uczucia religijne? Dlaczego papież ich nie przeprosi i nie wypłaca odszkodowania?
robaczek2021.08.25 8:05
a co z naszymi KRUCJATAMI ??? ;] .................... lepsze od DZICHADU??? ;]
andrew2021.08.25 8:22
To nie twoje krucjaty, bo ty nie jesteś chrześcijaninem z wyboru
Waarnemer2021.08.28 9:55
Lepsze. Krucjaty miały za zadanie bronić Ziemi Świętej przed najazdem muzułmanów. Dżihad ma za zadanie zabić wszystkich niewiernych na całej Ziemi. Widzi Pan różnicę?
REBE2021.08.25 7:10
Prorok mówi '' Wolno ci kobietę obić , ale możesz to robić tylko od świtania do zachodu słońca . Po zachodzie musisz z nią płodzić nowych wyznawców
konzyg2021.08.25 6:58
Koran nie jest księgą pokoju i miłości. Ale być może najgorszy jest nakaz naśladowania "największego z ludzi", czyli proroka (tylko 5 razy z imienia wymienionego w Koranie!!!!) - 7-wiecznego analfabety, arabskiego rabusia karawan pustynnych, pedofila, właściciela niewolników, rasisty, maniaka seksualnego.
Mirek2021.08.25 6:42
Katolicyzm to religia miłości Boga do człowieka . Judaizm to religia oszustów bo już samo dzielenie ludzi na Żydów i Gojów jest oszustwem . Natomiast islam jest religią mordu ponieważ w imię Boga nakazuje zabić drugiego człowieka .
Jawny2021.08.25 6:48
Bardzo trafnie - krótko i węzłowato. Ale ludzie złej woli (Anonim i spółka) wszędzie w chrześcijaństwie widzą tylko pedofilię. I obłudnie żałują skrzywdzonych dzieci. A o swoich skłonnościach ani słowa.
robaczek2021.08.25 7:26
szczególnie w tym fragmencie: ........................................ "Księga Jeremiasza 48:10 Przeklęty ten, co wypełnia dzieło Pańskie niedbale! Przeklęty ten, który swój miecz powstrzymuje od krwi! ;] ...................................... nawet swojej biblii nie znacie ................................ ZAKŁAMANE BABCIE I DZIADKI ;]
GT2021.08.25 8:47
Dobycie miecza może być wyrazem miłości, bo kochać to także bronić słabych przed niesprawiedliwością. To chyba jednak coś innego niż zabijać wszystkich, którzy nie wierzą w to co my. A ty broniłbyś swoich bliskich, czy w imię pacyfizmu pozwolił ich zabić bez walki? Katolicy nie twierdzą, że wojsko i policja to siły zła.
Jawny2021.08.25 9:47
Mylisz się, znamy dobrze Biblię. Np. ten fragment, który dotyczy ciebie, "robaczku": "Powiedział mi: «Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach."
Lucyferianin2021.08.25 13:54
Głupi jesteś jak wszyscy chrześcijanie - Co to za Dobra Nowina która zachęca do tego żebyś był szczęśliwy kiedy twoja kobieta odchodzi z następnym Jeleniem - Szczęśliwy bo oznacza doskonałe wybaczenie -szczere życzenie szczęścia swojemu wrogowi. Islam jest dowodem jak ciężko jest być głową rodziny i panować nad kobietą - gdyż nawet tam bez przyczyny nikt nie zabija swoich żon a - zdarza się to. Chrześcijaństwo to religia zła doprowadzająca podstępem do panowania kobiet w rodzinach pod płaszczem męskiej pokory - do planety rozwiązłości.
Babka klozetowa2021.08.25 6:42
Coś mi to przypomina Talmud: "Goja wolno okraść, byle nie zmiarkował" itp.
Polak2021.08.25 6:37
Islam to antychryst ,dlatego świat nienawidzi Polski i Polaków. Naszym zbawicielem jest Jezus Chrystus A świat (w większości ) jest wiedziony przez szatana. Ale Jezus Chrystus już zwyciężył szatana, szatan wie że przegrał i zostało mu już tylko ok 7 lat i zostanie wtrącony do czeluści na 1000 lat .
Polak2021.08.25 7:49
Jakie znaczenia dla świata ma rozpisana w fanfiku "walka" dwóch zmyślonych postaci?
Marek2021.08.25 6:31
Wygląda na to, że chłopaki w tym rejonie świata mieli masę wolnego czasu. Tora, Biblia, Koran mówią o tym samym bogu w różnych wariantach. Pewnie nawet się nie spodziewali ile zła dla ludzkości przyniesie ta radosna twórczość.
Jawny2021.08.25 6:45
Łaskawie nie wrzuciłeś do jednego wora Ewangelii. Tam trudno się doszukać nakazu zabijania. Ale zdolny i tak zobaczy to, co chce. Np. Anonim wszędzie w Kościele widzi tylko pedofilię. A u bezkarnych celebrytów - nie widzi. Pełna selektywność mózgu.
Tajny2021.08.25 6:51
Zdolny (nie ty) zobaczy, że Biblia, plemienna księga semicka, jest pełna przemocy. A Ewangelie są wytworem pracowników public relations i marketingu kapłanów nowego kultu, który musiał być łagodny, żeby przyciągnąć rzesze naiwnych. Co się udało. A trudno nie zwracać uwagi na pedofilię w Kościele, którego przedstawiciele głoszą moralność, a sami jej nie przestrzegają, bo są ponad to. Ale tego drobiazgu Jawni tego świata nie dopuszczają do pustawych łebków, w których telepie się obrzydliwa mieszanka Jędraszewskiego z Rydzykiem.
Waarnemer2021.08.28 9:59
Zwrócę drobna uwagę, że poza Św.Janem, WSZYSCY ci "pracownicy public relations" bronili swej wiary do końca i zginęli za nią śmiercią męczeńską.
Polak2021.08.25 7:49
Nawet w silnie edytowanych i przycinanych ewangeliach pisanych pod rozbudowę sieci hotelowej znajdziesz kawałki o "przynoszeniu miecza i wojny".
Jana2021.08.25 7:02
Nie masz mniej czasu niż”chłopaki” jednak trudno coś wymyśleć,prawda?
Polak2021.08.25 6:08
No więc islam opowiada takie same bajeczki jak chrześcijaństwo. I co w związku z tym?
OLO2021.08.25 6:33
ty icek taki polak jak ja zydek
Jawny2021.08.25 6:49
Bajeczką jest to, żeś ty "Polak".