26.01.20, 12:30Fot. via Pixabay - Free-Photos

Jak czytać Pismo Święte? KONKRETNE RADY

PIERWSZA RADA

Nie rozpoczynaj czytania Biblii tak, jak się zaczyna czytać inne książki – od jej początku. Przeciwnie: Biblię należy raczej czytać od końca, tzn. zaczynając od Nowego Testamentu. Kolejność przy tym nie jest obojętna. Najlepiej zacząć od historii powstawania Kościoła, a zatem od Dziejów Apostolskich. Potem czytać Listy św. Jana, cztery Ewangelie, Listy św. Pawła, Listy Apostolskie.

Apokalipsę, mimo że opisuje współczesne życie Kościoła, należy raczej odłożyć na koniec: do czasu, kiedy zapoznasz się bliżej z apokaliptycznym gatunkiem literackim u proroków, zwłaszcza u Daniela i Ezechiela.

Jeśli chodzi o Stary Testament, to nie należy zaczynać go od Księgi Rodzaju, gdyż wbrew pozorom pierwsze 11 rozdziałów tej Księgi – to najtrudniejsze rozdziały Biblii. Proponuję rozpoczynać od lektury Ksiąg najbliższych nam czasowo: Mądrości, Syracha, od Ksiąg Machabejskich, Przysłów, Hioba, Psalmów.

Z czasem – jak Ci już o tym pisałem – zauważysz, że Stary i Nowy Testament stanowią jedną zwartą całość – tworzą Biblię Katolicką (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 128-130).

 

DRUGA RADA

Nie wdawaj się z własnej inicjatywy w dyskusje dotyczące Biblii – z ludźmi, przed którymi przestrzega św. Jan:

Dzieci, jest już ostatnia godzina i – tak, jak słyszeliście – Antychryst nadchodzi.

Św. Jan terminem Antychryst określa głosicieli błędnych nauk i odstępców (też 1 Tm 4,1).

Oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów: stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. (J 13,23; 1 J 2,18)

Zastanów się:

– Kto, kiedy i od kogo odszedł? To prosty sposób rozeznawania duchów (1 Kor 12,10; 2 P 1,21 i 3,16).

Trzymaj się prostej linii prawdy. Unikaj światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać do bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. (2 Tm 2,15)

Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń! Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju: takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść co poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi – tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie: ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną, bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawną się stała.

Ty natomiast poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień jakie mnie spotkały… Jakież to prześladowania zniosłem – a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotykają prześladowania.

Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze – błądząc i innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie (2 Tm 3,1-15).

Nienawiść ma swoich geniuszów. Voltaire, mistrz francuskiego Oświecenia, tak nauczał swoich uczniów: Okłamujcie ludzi, ile wlezie. Co im będziecie wmawiać – być może – odrzucą. Ale spokojna głowa: to, o co nam chodzi najbardziej, z pewnością w ludziach pozostanie!

I tak też się działo…

 

TRZECIA RADA

Jeżeli otrzymałeś od swojego biskupa misję kanoniczną do rozmów z ludźmi, o jakich wspomina Apostoł – rozmawiaj. Pamiętaj jednak, że walka na wersety jest walką niebezpieczną. Sam Pan Jezus miał z nią trudności. Diabeł, który Go kusił, w szermierce na wersety był doskonały.

Czytamy w Ewangelii:

 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz On mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale napisane jest także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. Mt 4,1-11

 

Jezus dał mu odprawę, bo był Jednorodzonym Synem Bożym. A ja, mizerota – jak ja się zachowam? Co ze mną będzie? Uświadamiam sobie, że moje ewentualne zwycięstwo w szermierce na wersety może łatwo doprowadzić mnie do tego, o co w zasadzie diabłu chodzi: stanę się pyszny (wyniosły choćby z tego powodu, że w danym wypadku zwyciężyłem). I tu już jest moja klęska. Więc wyrwane z całości tekstu Biblii wersety – to broń obosieczna.

Po gorzkich doświadczeniach nauczyłem się metody, mającej jakąś szansę powodzenia w spotkaniach z emisariuszami Złego (które bywają nie do uniknięcia. Można by tę metodę streścić w trzech punktach):

 

  • Po dobrej spowiedzi, po Mszy świętej, po przyjęciu Komunii, związać się paktem wzajemnej miłości z innymi chrześcijanami, którzy będą uczestniczyć w rozmowie.
  • Ściskać w ręce odmawiany codziennie różaniec.
  • Pytać – zanim się zostanie zapytanym.

 

Mam przy tym do Ciebie pytanie (może niezbyt delikatne, za co z góry Cię przepraszam):

Czy znasz na tyle problematykę biblijną, żeby zadawać sensowne pytania?

I czy na pewno znasz wyczerpujące odpowiedzi na te pytania?

 

CZWARTA RADA

Chodzisz do kościoła. Pamiętaj, że szatan wokół kościoła krąży jak lew ryczący, szukając, kogo by pożreć (1P 5,8). I porywa: tych, co stoją na zewnątrz, pod murem, koło cmentarza, tych, co do wnętrza kościoła nie wchodzą.

Ty – idąc do kościoła – dbaj o pełne uczestnictwo we Mszy Świętej. Regularnie przystępuj do sakramentu pojednania – do spowiedzi – by możliwie zawsze być u Komunii świętej.

 

PIĄTA RADA

Lectio divina – czytanie Słowa Bożego (określenie z Reguły św. Benedykta, podejmowane często w nauce Kościoła, parokrotnie przez Katechizm Kościoła Katolickiego) wymaga stosowania dodatkowej pomocy: zaglądania do komentarzy i innych książek. One bowiem czynią bardziej przystępnym i zrozumiałym słowo Boże, pisane specyficznym językiem ludzi sprzed tysięcy lat.

Książki, które Ci polecam.

Pragnącemu ze zrozumieniem wsłuchiwać się w natchnione teksty Biblii, proponuję raz – a dobrze – przestudiować książkę księdza profesora Józefa Kudasiewicza: Biblia, historia, nauka (Znak, Kraków 1987). Obejmuje ona trzy części:

ABC katechizmu biblijnego, Biblia na cenzurowanym oraz Ewangelie a historia. Jest to praktyczny wykład konstytucji II Soboru Watykańskiego O objawieniu Bożym, jak również odnośnych pouczeń dwóch Konstytucji o Kościele, dogmatycznej i pastoralnej.

A oto inne książki:

Alonso-Schoekel L. Słowo natchnione (Kraków 1983).

Balthasar H.U. von Medytacja chrześcijańska (Poznań 1998).

Bednarz M. Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte (Tarnów 1997). Wprowadzenie do lektury Pisma Świętego (Tarnów 2005).
Bianchi E. Przemodlić słowo. Wprowadzenie w lectio divina (Kraków 1998).

Bosak C. Postacie Nowego Testamentu: słownik – konkordancja (Pelplin 1996).

Brandstaetter R. Krąg biblijny (Warszawa 1977). Jezus z Nazaretu (Warszawa 1979).

Brown R.E. – Fitzmyer J.A. – Murphy R.E. Katolicki komentarz biblijny(Warszawa 2004).

Charpentier E. Czytając Nowy Testament (Włocławek 1992)

Czytając Stary Testament (Włocławek 1993).

Czerski J. Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu (Opole 1996).

Dąbrowski E. Prolegomena do NT (Warszawa 1959).

Drosnin M. Kod Biblii (Warszawa 1998).

Farmer W.R. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego: komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek (Warszawa 2000).

Fitzmyer J. Pismo duszą teologii, (Kraków 1997).

Gądecki S. Wstęp do pism Janowych (Gniezno 2000).

Gryglewicz F. Wstęp do Nowego Testamentu, (Poznań 1969).

Hergesel T. Rozumieć Biblię, (Kraków 1992).

Jankowski A. Z rozważań nad Nowym Przymierzem (Poznań 1958). Apokalipsa św. Jana (Poznań 1959). Zarys pneumatologii NT (Kraków 1982). Eschatologia powszechna NT (Kraków 1974). Trwajcie mocno w wierze (Kraków1999). Porozmawiajmy o Apokalipsie (Kraków 2003). Królestwo Boże w Przypowieściach (Kraków 2003).

Jankowski A. – Romaniuk K. – Stachowiak L. Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu (Poznań – Kraków 1999).

Jelonek T. Biblia Księga Kościoła (Kraków 1978). Przed lekturą Nowego Testamentu (Kraków 1993). Jak czytać Pismo Święte (Kraków 1994). Nowy Testament dla ciebie (Kraków 1998). Biblijna historia zbawienia (Kraków 2004).

Kajfosz J. – Szymanek A. Konkordancja biblijna (Poznań 1990).

Keener C. S. Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu(Warszawa 2000).

Kremer J. Czytać Biblię, ale jak? (Lublin 1988).

Krzysiuk M. – Kwiecień M. Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu(Warszawa 1995).

Kudasiewicz J. Biblia dzisiaj (Kraków 1969). Biblia, historia, nauka (Kraków 1987). Jezus historii a Chrystus wiary (Lublin 1987).

Langkammer H. Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu (Wrocław 1979). Słownik biblijny (Katowice 1989). Teologia Nowego Testamentu (Wrocław 1991). Stary Testament odczytany na nowo: wprowadzenie, treść teologiczna, etos(Lublin 1992). Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu (Wrocław 1997).

Laepple A. Od Księgi Rodzaju do Ewangelii (Kraków 1977).

Leon-Dufour S. Słownik teologii biblijnej (Poznań 1985). Słownik Nowego Testamentu (Poznań 1986).

Łach S. Wstęp do Starego Testamentu (Poznań 1973).

Mień A. Apokalipsa: komentarz (Kraków 2000).

Muszyński H.J. Biblia – księga natchniona (Gniezno 1995). Słowo natchnione(Kraków 1983).

Paciorek A. Wstęp ogólny do Pisma Świętego (Tarnów 1994). Ewangelia umiłowanego ucznia (Lublin 2000).

Peter M. W kręgu Starego Przymierza (Poznań 1975).

Peter M. – Wolniewicz M. Zanim otworzysz Biblię (Poznań 1981).

Pindel R. Od ewangelizacji do wspólnoty (Kraków 2000).

Pritchard J.E. Wielki atlas biblijny (Warszawa 1994).

Pronzato A. Niewygodne Ewangelie (Poznań 1994).

Romaniuk K. Nowy Testament bez problemów (Warszawa 1983). Lectio divina. Ascetyczna lektura Biblii (Częstochowa 1994). Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu (Poznań – Kraków 1999).

Rops D. Dzieje Chrystusa (Warszawa 1950). Od Abrahama do Chrystusa(Warszawa 1952). Co to jest Pismo Święte? (Poznań 1959). Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa (Poznań 1964).

Schmidt W. Wprowadzenie do Starego Testamentu (Bielsko- Biała 1997).

Szlaga J. Wstęp ogólny do Pisma Świętego (Poznań 1986).

Staniek E. Bogactwo natchnionych ksiąg. Nowy Testament (Kraków 1993).

Stern D.H. Komentarz żydowski do Nowego Testamentu (Warszawa 2004).

Szymanek E. Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu (Poznań 1990).

Wolniewicz M. W kręgu Nowego Przymierza (Poznań 1985).

Ziółkowski Z. Najtrudniejsze stronice Biblii (Poznań 1989). Spotkanie z Biblią(Poznań 1989).

Seria WAM-u Źródła myśli teologicznej zawiera liczne komentarze Ojców Kościoła do poszczególnych ksiąg Pisma Świętego (Orygenesa, Hilarego, Hieronima, Teodoreta, Tomasza z Akwinu i innych).

W bibliotekach mamy wielotomową Prymasowską Serię Biblijną z interlinearnym grecko-polskim tekstem Nowego Testamentu, z Konkordancją Biblijną, z Katolickim Komentarzem Biblijnym (Oficyna Wydawnicza Vocatio).

Są komentarze do poszczególnych Ksiąg Biblii wydawane przez KUL. Ukazała się warszawska seria „Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych”. W Wydawnictwie Księży Sercanów można nabyć serię Lectio Divina. W Wydawnictwie Benedyktynów – serię pod wspólnym tytułem Czytając Pismo Święte.

 

Cieszę się z naszego braterskiego spotkania i na koniec lektury tego kursu proponuję Ci modlitwę:

Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą,
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.

Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
gdy myślę o Tobie na moim posłaniu
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

Psalm 63

o. Ludwik Mycielski OSB

Ordo et Pax

ps-po.pl

Komentarze

Kubiak2020.01.27 12:01
Tyle zaleceń i przestróg, że lepiej powiedzieć wprost: "Ty człowieku daj sobie spokój z czytaniem Bibli i rozmowach o Biblii. To jest robota dla duchownych"
wPISdu2020.01.27 7:38
Jak prac ubrania kolorowe? KONKRETNE RADY
Stanis\305\202awa pielgrzymuj\304\205c 2020.01.26 22:10
Po...ebana, bliskowschodnia mitologia. Odarta z logiki i konsekwencji. Czytałem dwukrotnie i dzięki temu nabrałem dystansu wobec katolickiej sekty.
Katolicka Kretynizacja Polski2020.01.26 21:33
polecam przed czytaniem biblii wypić dwie setki czegoś mocniejszego! na trzeźwo tych bzdur się nie da czytać!!!
Maria Blaszczyk2020.01.26 17:28
Koniecznie czytać. Nie ma lepszej drogi do odejścia do religii, niż zapoznanie się z ta książką. Zwykły człowiek po przeczytaniu tego dzieła dowie się, że jego boga stworzyli na swój obraz i podobieństwo bardzo prości, by nie powiedzieć prymitywni, starożytni ludzie. Okrutni, bezwzględni i niezbyt inteligentni. Chrystus próbował to ucywilizować. Był osobą myślącą bardzo progresywnie, wręcz rewolucjonistą, moralnie wrażliwym i obdarzonym darem logicznego myślenia. Przynajmniej tak się wydaje, bo trudno za dużo zaufania pokładać w naszych ewidentnie zafałszowanych źródłach. Tylko że funkcjonował w innych czasach. Nie był świadom istnienia innych cywilizacji. O zupełnie innych rozwiązaniach religijnych. Nauka jego czasów nie dawała odpowiedzi na wiele pytań, na które obecnie odpowiada w sposób nie pozostawiający wątpliwości. I stojący w sprzeczności z religią. No i to co wówczas było rewolucyjne - teraz jest oczywistością. Przynajmniej dla większości z nas. Równość ludzi. Życzliwość. Otwartość. Inne rzeczy wciąż wydają się nam starożytnym zabobonem. Przyzwolenie na niewolnictwo. Zakaz poślubiania rozwiedzionych. Itd. Ale mamy XXI wiek. Jesteśmy już gdzie indziej, zarówno pod względem naszej wiedzy o świecie, ludziach jak i rozwoju moralności. Ta religia została stworzona przez starożytnych Izraelitów jako religia władzy i tę funkcję pełniła przez tysiące lat. Ale już jej nie potrzebujemy.
Wojtek Polak2020.01.26 19:05
nie masz zielonego pojęcia ani o Piśmie Świętym ani o Chrystusie więc się nie wysilaj.a tym okrutnym bezwzględnym niezbyt inteligentnym prymitywem to wypisz wymaluj jest każdy marksista.''zakaz poślubiania rozwiedzionych'' przecież to prawo jest dla katolików a nie marksistów. ''ale mamy XXI wiek. jesteśmy już gdzie indziej'' naprawdę myślisz że wszyscy ludzie są ogłupieni przez zbrodniczy marksizm. nie wydaje mi się aby wszystkim ludziom podobało się brak moralności antykultura rozwiązłość seksualna jak za czasów bolszewij czy nowa religia gretynizm ekologizm czy stawianie zwierząt w miejsce człowieka a człowieka w miejsce zwierząt. taka lewacka poprawność polityczna terror czerfono- tęczofy może ogłupić i przestraszyć ale nie może długo trwać.ludzie przestają wierzyć w brednie marksa hegla i we wszystkich rewolucjonistów zboków frankfurckich.
Maria Blaszczyk2020.01.26 22:52
A wiesz, co zakaz poślubiania rozwiedzionych oznaczał w społeczeństwie starożytnych Izraelitów dla tych kobiet? Jak wyglądała sytuacja kobiety nie mającej mężczyzny, zatem pozbawionej praw i ochrony? I serio uważasz nakaz bycia dobrym niewolnikiem albo zakaz odzywania się publicznie przez kobiety za moralny? Rozwiązłość jest opcjonalna. Ja np. żyję od 19 lat w monogamicznym związku z jednym i tym samym czlowiekiem. Nie uważam tego za rozwiązłe. NAtomiast niszczenie planety uważam za głeboko niemoralne. nie mam pojęcia, jak można świadome i intencjonalne dążenie do katastrofy, która nie uderzy nawet we mnie, tylko najpierw w biednych ludzi w krajach rozwijających się, a następnie zmieni w piekło świat moich dzieci i wnuków za moralne. Nie mam pojęcia, kto stwawia zwierzęta w miejsce ludzi. Tzn. idziesz do lekarza, a tam przyjmuje Cię mrówka czy jak? To jakaś bzdura. I nie mam pojęcia, o co chodzi Ci z tym Heglem i Marxem. Część z tego, co sobie wymyslili, nie przetrwało konfrontacji z rzeczywistością. Rozumiem, że pijesz do ich dialektyk. No cóż, była to kompletna bzdura. A wiele rzeczy, które twierdził zwłaszcza Marx, okazało się słuszne i póki co najlepiej, po póltora wieku, wyjaśniające wiele zjawisk.
Wojtek Polak2020.01.27 9:26
przykro mi ty już tak przeżarta jesteś ideologią marksistowską że nie jestem w stanie z tobą dyskutować. ''i serio uważasz nakaz bycia dobrym niewolnikiem albo zakaz odzywania się publicznie przez kobiety za moralny?'' przyjrzyj się pracy ludzi w korporacjach albo w wielkich firmach czy to nie jest współczesne niewolnictwo. poczytaj sobie jakie miał podejście marx do własnej żony ja nie czytam na wyrywki tylko całość a marksizm jest przerażający .czy to nie ''lewica'' stwierdziła że świat zżera rak a tym rakiem jest człowiek czy to nie lewactwo twierdzi że ziemia jest przeludniona i trzeba ten problem rozwiązać. co ma niby znaczyć nadanie ''obywatelstwa'' zwierzętom.i to jest dopiero bzdura i marksistowski bełkot.
Dell 2020.01.27 9:55
Piszesz: "Nie ma lepszej drogi do odejścia do religii". Zgadzam się z Tobą. Chyba pierwszy raz. Co prawda częściowo, ale to już coś. Częściowo, bo ja bym powiedział, że: "nie ma lepszej drogi do odejścia do WIARY" i dodałbym: "odejścia stamtąd gdzie jesteś obecnie 'Mario Blaszczyk".
JS2020.01.26 16:56
Jeżeli chcecie zrozumieć Pismo Święte, a zwłaszcza Ewangelię - bo ta jest dla naszego zbawienia najważniejsza - zacznijcie czytać wpierw objawienie dane bł. A.K. Emmerich. Obyście zdążyli je poznać przed właśnie rozpoczętą depopulacją. Ja dopiero wtedy uwierzyłem w każde słowo zapisane w Ewangelii a wcześniej tak nie było ! Nie znam lepszej pomocy z Nieba (zatwierdzone przez Kościół) na nasze czasy niewiary w Boga, w Ewangelie, w zbawienie. Króluj nam Chryste Pozdrawiam
Shame on you Fronda2020.01.26 16:35
Zanim się zacznie ją czytać, należy dokłanie nauczyć się historii, początków genezy tych ludów, następnie mity sumeryjskie a na koniec można czytać Biblie dopatrując się tam analogii do starych wierzeń.
bądź "europejczykiem" mendo2020.01.26 16:03
Zachowuj się! Nie profanuj religii, jakiejkolwiek! Uszanuj! Nie ubliżaj wierzącym! Nie bądź mendą bolszewicko-homoseksualną, bądź człowiekiem!
stan2020.01.26 14:20
Myślę., że przed czytaniem należy pomodlić się do Ducha Świętego o dar zrozumienia Słowa Bożego. Zresztą, Bóg przemawia do nas w każdym czasie gdy o to prosimy. A istotnie, nie należy czytać, jak zwykłej książki, od początku, bo tylko najwytrwalsi dojdą strona po stronie do końca. Zalecane pozycje pomogą zrozumieć kontekst, bo bywa, że niektóre rzeczy szokują ( w ST). Współczuję tym, którzy mają awersję do Biblii - najmądrzejszej księgi życia i naprawdę nie potrafię ich zrozumieć.
dodatki mnie nie interesują2020.01.26 13:23
Czytam Pismo Święte którego kanon ustalono przed 1500 rokiem!
PancerCrystal2020.01.26 13:08
Jak czytać? Jak każdą książkę, ze zrozumieniem i zaufaniem do własnego, niezależnego sumienia. W momencie gdy czytamy coś z nastawieniem czyiś, nie naszych racji odnośnie tekstu, stajemy się bazwolni, lektura traci sens.
BibliaToPodstawaBezpiecznejZmianyKołaWŻiguli2020.01.26 13:00
Biblia jest gruba, ale nie pęknie, więc dobrze nadaje się jako podkład pod lewar. Dlatego wożę ją w bagażniku, zawiniętą w suchą szmatę, żeby nie spleśniała od wilgoci.
Niepokorny2020.01.27 9:31
Twój przykład potwierdza to, że biblia to niezniszczalne dzieło, również w tym wymiarze fizycznym. Pamiętaj, Bóg maci coś do powiedzenia...
Szatan (pisane z wielkiej litery)2020.01.27 10:11
świetnie nadaje się pod gorącą patelnię, żeby ceraty nie stopić, no i jest wydana z cienkiego papieru, z który świetnie zastępuje bibułki do skrętów.
STANISLAW2020.01.26 12:45
A najważniejsze, aby ona, ta księga, w czasie głoszenia kazania-homilii w trakcie liturgii była w rękach biskupa czy kapłana! To istotne!.
STANISLAW2020.01.26 12:39
Trzeba jednak ponad wszystko pamietać, iż: "Gdy w KOŚCIELE czyta się Pismo Święte, mówi do nas Bóg" 2Piotr1,20
Polak Ateista Dumny Gej2020.01.26 12:31
Swój egzemplarz dawno wyrzuciłem do śmieci tak samo katechizm. Tam jest miejsce tych zwyrodniałych bajek.
STANISLAW2020.01.26 12:41
Tok, bo trzeba było pamietać, że "gdy w Kościele czyta się Pismno św. mówi do nas Bóg", bowiem to Ksiega Kościoła i nie jest ono do "prywatnego objaśniania"
Polak Ateista Dumny Gej2020.01.26 12:47
Zły adres. Nie jestem katolem co by wierzyć w te głupoty :)
anonim2020.01.26 15:50
Jak niejesteś katolikiem to po co ci katechizm był,który wyrzuciłeś ,kręcisz i zachowujesz się jak tchórz wyrzucając Biblię ,bo wiesz ,że tam jest prawda o tobie.
Polak Ateista Dumny Gej2020.01.26 15:52
Od kiedy trzeba być katolem, żeby mieć te książeczki? Jeśli tam jest prawda to ty jesteś primabaleriną.
Alicja2020.01.26 16:01
tam też jest miejsce i dla ciebie
Wojtek Polak2020.01.26 18:31
jeszcze po to sięgniesz jeszcze będziesz szukał ''zwyrodniałych bajek'' i o byś się w czas obudził bo tam gdzie tak usilnie starasz się dotrzeć jest tylko płacz i zgrzytanie zębów. myślisz że jesteś w stanie to wytrzymać {płacz i zgrzytanie zębów}przez wieczność.
Polak Ateista Dumny Gej2020.01.26 19:25
Raczej nie sięgnę bo podarłem i wyrzuciłem :) Z tego co zdąrzyłem poczytać jest to durna ideologia napisana przez głupich nienawistnych ludzi naprutych winem.
Aneta2020.01.27 20:35
Tak głupich i pysznych wypowiedzi dawno nie czytałam.Nie zyczę ale prędzej czy póżniej zaliczysz bolesny upadek.Zycze, by wtedy anioł (Twój) przyszedl Ci z pomocą.