20.03.17, 20:05fot. Pixabay

Jak obalić papieża heretyka? Konferencja w Paryżu

Jak zrzucić z tronu heretyckiego papieża? Takie pytanie stawiają sobie prawnicy-kanoniści, teologowie i uczeni katoliccy, którzy spotkają się za dwa tygodnie w Paryżu. Chodzi o przedyskutowanie mechanizmów w Kościele katolickim, podług których można byłoby usunąć z urzędu następcę św. Piotra, gdyby ten okazał się być heretykiem.

Głównym punktem spotkania będzie przemówienie profesora Laurenta Fonbaustiera z Uniwersytetu Paryskiego. Prof. Fonbaustier opublikował w ubiegłym roku ponad 1000-stronicową książkę poświęconą odsunięciu od tronu piotrowego papieża-heretyka. Oprócz niego przemawiać będzie jeszcze 15 osób. Jeden z wykładów dotyczyć będzie sprawy Jana XXII i Benedykta XIII, odsuniętych od władzy na soborze w Konstancji.

W innych czasach konferencja być może przesłaby bez większego echa. Dziś jednak trudno nie odczytywać jej w kontekście dyskusji nad adhortacją apostolską Amoris laetitia, którą część katolików uważa za zagrożenie dla czystości wiary katolickiej. Liczne głosy wzywają Ojca Świętego do wyjaśnienia pewnych punktów tej adhortacji. Nikt wprawdzie nie zarzuca papieżowi herezji, ale często wskazuje się, że Franciszek mógł popełnić pewien błąd, publikując Amoris laetitia.

kk/life site news