01.07.14, 09:14Czy ktoś chce wyeliminować Caritas Diecezji Gliwickiej? (fot. archiwum/Wikipedia)

Jerzy Polaczek: Czy ktoś chce wyeliminować na trwałe Caritas Diecezji Gliwickiej?

Caritas Diecezji Gliwickiej zgodnie z obowiązującą procedurą stanął do negocjacji świadczonych przez siebie usług z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w ramach konkursu ofert na rok 2014 ogłoszonego w dniu 13 marca br. przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach – kody postępowań: 

1)    12-14-000543/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
2)    12-14-000527/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
3)    12-14-000533/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
4)    12-14-000534/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
5)    12-14-000541/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
6)    12-14-000542/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
7)    12-14-000552/SPO/14/1/14.2142.026.04/01.

Postępowania powyższe dotyczą terenu miast Bytom, Gliwice, Zabrze oraz powiatów: tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego.

Caritas Diecezji Gliwickiej świadczy swoje usługi na rzecz osób potrzebujących bez opierania się na podwykonawstwie świadczeń z dbałością o bazę sprzętową oraz personel medyczny, który pozostaje ze świadczeniobiorcą w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co w odniesieniu do materii konkursu należy uznać za znaczącą wartość dodaną.

Oferta złożona przez Caritas została przygotowana w sposób zapewniający ciągłość, dostępność, jakość i skalkulowanie kosztów zapewniające stabilność świadczenia usług, co przy okresie świadczenia usług obejmującym najbliższe 5 lat jest rzeczą niezwykle istotną.

Wycenę oparto o obowiązujące Zarządzenie nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013r. i Załącznika nr1 do Zarządzenia, w którym rozróżnia się współczynniki korygujące dla pacjentów ocenionych według skali Barthel do 15 punktów i powyżej 15 punktów, zarówno dla pacjentów zamieszkujących pod jednym adresem, jak i pod wieloma, które to współczynniki miały obowiązywać od 1 stycznia 2015r.. Odpowiada to, prawnemu nakazowi procedowania w postępowaniu o charakterze administracyjnym jedynie w oparciu o obowiązujące w chwili jego trwania przepisy prawa oraz procedury. W obecnie obowiązującym systemie prawnym nie ma podstaw prawnych do kierowania się jakimikolwiek innymi aktami mającymi walor przepisów jeszcze nie obowiązujących, bądź projektami takich przepisów.

Jak wynika jednak z przedstawionych mi informacji w przedmiotowym postępowaniu pracownicy NFZ w Katowicach kierowali się jedynie ceną świadczenia pomijając wszelkie inne kryteria. 

W kontekście upublicznienia w dniu 28 maja br. na stronie NFZ projektu nowego Zarządzenia Nr…/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia… 2014r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, gdzie w punkcie 7.2 Załącznika nr1 do projektu nie ma już współczynników korygujących w zależności od oceny świadczeniobiorcy w skali Barthel, a jedynie od miejsca zamieszkania, takie postępowanie nabiera znaczenia, zwłaszcza w kontekście wyceny świadczeń 
w trwającej procedurze konkursowej.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Dyrektora w trybie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i merytoryczne ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii:

1. Czy dokonując wyboru świadczeniodawcy NFZ w Katowicach wziął pod uwagę realną cenę wykonywania na bezpiecznym i dobrym poziomie w środowisku domowym opieki nad chorymi potrzebującymi długotrwałej opieki pielęgniarskiej?

2. W jaki sposób proceduralny i merytoryczny w trakcie trwania postępowania konkursowego Śląski Oddział NFZ zachował i wykonał dyspozycje z art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych?

3. W jaki sposób proceduralnie i merytorycznie zrealizowano dyspozycję z art.142 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych przez dokonany wybór oferentów? 

4. W jaki sposób realizowano zapis art. 148 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, co do uwzględnienia przy porównywaniu ofert kryteriów ciągłości, dostępności i jakości udzielanych świadczeń?

5. W jaki sposób zrealizowano w trakcie oceny przedstawionych ofert zapis art. 148 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych dotyczący uwzględnienia przy porównywaniu ofert kryterium kalkulacji kosztów funkcjonowania świadczeniodawcy, szczególnie z uwzględnieniem pięcioletniego okresu świadczenia usług z przedmiotowego konkursu?

6. Czy Śląski Oddział NFZ posiada wiedzę, iż w trakcie konkursu niektórzy z oferentów kontaktowali się z pracownikami innych startujących podmiotów oferując im zatrudnienie w razie swojej wygranej? Czy nie jest uzasadnione w wypadku potwierdzenia takich doniesień stwierdzenie, iż oferenci ci stwierdzając w swoich ofertach zapewnienie odpowiedniej ilości personelu mijali się z prawdą?

Jerzy Polaczek

Komentarze

anonim2014.07.1 14:31
Jakaś gliwicka mafia chce wygryźć Caritas? Ciekawe co będzie podopiecznym oferowała? Eutanazję?
anonim2014.07.1 14:44
@swojski_lewak To z korzyścią dla mnie, bo wolę czytać ją niż ciebie.
anonim2014.07.4 14:07
@Credo A ja juz wole tego swojskiego_lewaka. Ot tak sobie mozemy komentowac .... Ale artykul i pytanie zawarte w tytule jest zadziwiajace ... rozumiem, ze sa jakies jasne procedury i kryteria oceny ofert ktore wplywaja do NFZ. Swoja droga zawsze myslalem, ze dzialalnosc Caritas ma glownie wymiar charytatywny (i osobiscie znam takie dzialania Caritas w Malopolsce) a tu taka reakcja i to az posla na sejm ... zadziwiajace.