Na stronach Sejmu pojawił się dziś projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym przygotowany przez Solidarną Polskę. Przedstawicielem autorów został Piotr Sak. Blisko stustronicowy dokument trafił już do opinii Biura Legislacyjnego.

Trwa spór pomiędzy Polską a Brukselą ws. funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej SN w Polsce. W celu jego zażegnania prezydent Andrzej Duda zaproponował projekt ustawy, w myśl której Izba ma zostać zlikwidowana. Swoją propozycję reformy przygotowało też Prawo i Sprawiedliwość. W sobotę natomiast kolejny projekt zapowiedział Zbigniew Ziobro.

- „To jeden z projektów, do którego będziemy chcieli przekonać jako optymalnego w zakresie rozwiązań sytuacji w polskim sądownictwie. Zagwarantuje on poprawę funkcjonowania SN, ale też będzie gwarantować zachowanie naszych wszystkich praw podmiotowych jako państwa polskiego w obszarze wymiaru sprawiedliwości”

- mówił lider Solidarnej Polski.

Dziś projekt pojawił się na stronach Sejmu. Przewiduje on likwidację wszystkich izb Sądu Najwyższego i powołanie dwóch nowych: Izby Prawa Prywatnego oraz Izby Prawa Publicznego. Sąd Najwyższy miałby zajmować się wyłącznie „najbardziej skomplikowanymi sprawami, odwracać skutki prawne orzeczeń niemogących ostać się w demokratycznym państwie prawa oraz rozwiązywać występujące w orzecznictwie problemy prawne”.

- „Ustawa odmiennie niż dotychczas reguluje kwestie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych. Projekt zakłada likwidację, budzącej największe kontrowersje wśród części opinii publicznej oraz w instytucjach międzynarodowych, Izby Dyscyplinarnej”

- czytamy w uzasadnieniu.

Sprawami dyscyplinarnymi przedstawicieli zawodów prawniczych zajmować miałaby się Izba Prawa Publicznego.

W uzasadnieniu wskazano, że nowa ustawa ma na celu „stworzenie wewnętrznej struktury SN w sposób niebudzący wątpliwości i jednocześnie pozwalający na kontynuowanie reform w wymiarze sprawiedliwości”.

kak/PAP, gazeta.pl, Wprost.pl