22.03.19, 18:01Zdj. screenshot CTV Montreal

Kanada: Nożownik RZUCIŁ SIĘ na księdza podczas mszy świętej!!!

Przerażające wydarzenie miało miejsce w Montrealu (Kanada). Podczas mszy w największym kościele katolickim w Kanadzie, parafii pw. św. Józefa ksiądz celebrujący nabożeństwo został zaatakowany nożem.

Napastnik w trakcie mszy świętej podszedł do ołtarza, zaczął gonić celebransa, a następnie zaatakował go ostrym narzędziem. 

Montrealska policja poinformowała, że duchowny został lekko ranny i trafił do szpitala. Napastnik został natomiast aresztowany. 

Stan księdza jest stabilny.

 

yenn/montreal.ctvnews

Komentarze

Jan Radziszewski 2019.03.23 16:11
Stachu +pozostałe trole Np. Monika Olejnik + co może nie czytała Talmudu a tam jest napisane że pedofilia jest żydowskim Prawem każdego żyda. "Trzyletnia dziewczynka goja może być gwałcona przez żyda" Aboda Sarah 37a. itp. - Czyżby jakiś ukryty żal !
Stachu2019.03.23 14:54
"Stan księdza jest stabilny" Należy więc mieć nadzieję, że wkrótce wróci do parafii i do pracy z dziećmi?
Jan Radziszewski 2019.03.22 21:54
Z tego właśnie poziomu nieznany ogień ogarnął trzech masonów w tym, także głównego maga. Gdy ten ogień zbliża! się do masona z Polski chwyciłem go za rękę i zacząłem się modlić w myślach o jego uratowanie. Ale on był już cały czas nieprzytomny. Stracił przytomność na początku w czasie przemiany złych duchów. Jak się później okazało on nie doświadczył własnymi zmysłami wizji piekła. Po wizji, ogień nie cofnął się lecz już do końca palił tych trzech masonów. Ich przeraźliwe krzyki były jeszcze większe niż tych dwóch satanistów, których pochłonął podobny ogień / . Gdy ogień piekielny doszczętnie ich spalił i nic po nich nie zostało Jest pytanie dlaczego dwóch satanistów i trzech masonów zostało spalonych przez nieznany ogień. Jest zastanawiające dlaczego ten ogień najpierw rozrywa od wewnątrz całe ciało, spalając je całkowicie a dopiero na końcu pali nie rozerwane serce i głowę. Wg mnie ale tylko wg mnie, zarówno ci sataniści jak i masoni oddali swe ciało i duszę szatanowi na całą wieczność czyniąc to świadomie i dobrowolnie. Kiedy przekroczyli graniczę krytyczną w czasie wizji piekła własnymi zmysłami i rozumem poznali rzeczywistą prawdę. Doznali na pewno wielkiego wstrząsu i przerażenia. Szatan jako inteligentny byt osobowy wiedział, że jeżeli oni to przeżyją to mogą próbować uwolnić się z jego mocy i ostrzec pozostałych, że są oszukiwania, ogłupiani i prowadzeni na wieczną zgubę. Wiadomo, że mocą ludzką to jest własnymi siła nie byli by do tego zdolni.
Jan Radziszewski 2019.03.22 21:35
„Doświadczenie Iluminata Gieremka w bałwochwalczym sanktuarium Lucyfera pod ziemią pod Brukselą ; „Nagle nastąpił oślepiający błysk, potworny nie do wytrzymania huk. + Na ich oczach te piękne rzekomo szczęśliwe duchy braci zmarłych zaczęły przemieniać się w straszliwe potwory, których rozum ludzki nie jest w stanie sobie wyobrazić. + Nieznany ogień i zapach nie do wytrzymania. Potworny wygląd demonów tak przeraził masonów, że byli jak kamienne trupy. + Kiedy znikły złe duchy nastąpiła nieznana ciemność i w tej ciemności ujawniła się wizja piekła. W tej wizji zobaczyli straszny wieczny los w mękach, prawdziwych zmarłych braci masonów, których wcześniej przedstawiały złe duchy, jako szczęśliwych synów światłości przebywających rzekomo w krainie szczęśliwości. Przed ich oczami przesuwały się następne wizje różnych czasów. Trudno sobie wyobrazić przerażenie masonów. Runął cały ich system pychy i pewność panowania. Jeszcze przed tą wizją obiecywano im i zapewniano ich o milionach lat szczęśliwego życia w przyszłym ziemskim raju. A tu widzą niewyobrażalne cierpienia i męki znanych powszechnie w XX wieku i wcześniejszych wiekach filozofów, naukowców, finansistów, polityków, sędziów, rzekomych uczonych, nawet noblistów, judaszowych zdrajców itp. Wizja ta zakończyła się na poziomie piekielnego „hoiIyvod”. Z tego właśnie poziomu nieznany ogień ogarnął trzech masonów w tym, także głównego maga. (najbardziej tajnych Lucyferów) Dopiero w piekle, jak ukazała wizja zdają sobie sprawę, jaki los ich spotkał. Niestety już jest na późno. Czas ostatecznie dla nich minął! Bo czy nie podobnie dzieje się i teraz, obecnie, ci, którzy nie pragną władzy nad sobą, królowania Pana i Boga Jednorodzonego Syna „Słowa Wcielonego” Jezusa Chrystusa - podobnie jw. źle skończą, podobnie, jak ci wybrani z Izraela, Arcykapłani i Wysoka Rada, w czasie nawiedzenia swojego ludu, przez Dziedzica Izraela.
Jan Radziszewski 2019.03.22 21:25
Ta jego jakoby wielka Inteligencja stała się, przyczyną upadku w tzw. Nirwanę niebytu z Bogiem Miłością, nie tylko dla niego, ale również dla jego towarzyszy, którzy go poparli w jego Buncie i dlatego razem z nim zostali potępieni przez Boga i dlatego dla nich już miejsca w Niebie nie znaleziono. Zostali więc wraz z nim, strąceni w „noc bez gwiazd”, w przyszłość bez nadziei, żyją wieczną myślą: „to nigdy nie powinno się nam zdarzyć” - „To jest twoja niewybaczalna wina”! Miłość do Boga zamieniła się w nienawiść tak dalece idącą, że diabły mówiły „Naturalnie chcielibyśmy być szczęśliwi”- „Ale gdybyśmy mieli uznać Wielkiego – nie, nigdy” + Ateiści, Illuminati, wbrew głoszonym hasłom „Boga nie ma”, „Bóg nie istnieje”, „Człowiek jest bogiem” „Świat, *Kosmos, Przyroda*” sam zaistniał, bo tak zechciał” itd. - mają też swojego boga, władcę, króla, „Pierwszego Ateistę” świata, „słowo kłamstwa” Lucyfera. I odurzeni jego kłamstwem, tym tchnieniem grzechu szatana-diabła oddają mu z wielką gorliwością hołd, kult i cześć boską. Lenin przecież głosił, ten stały aktywizm działania, na polu ateizmu - „trzeba poświęcić całe noce i cały dzień dla rewolucji” dla boga i pana wszelkich bezbożnych rewolucji i buntów, Pierwszego Rewolucjonisty Lucyfera Dinozaura – Czerwonego Smoka (Ap.12,3 nn.) + Której próżno szukać - takiej podobnej aktywności w apostolstwie wiary, podobnego zaangażowania, wśród chrześcijan na polu społecznym i religijnym. Ponieważ służą księciu tego świata, to nie mają żadnych trudności i przeszkód dla ateizacji świata, tj. w swojej aktywności i zaangażowaniu na niwie ateizmu, jeszcze otrzymują wsparcie duchowe z jego strony. Powiedziane jest w Ewangelii (Łk. 16,1-13), że synowie ciemności roztropniejsi są, - od dzieci światłości. Należy zauważyć, że dzieci ciemności utożsamiają się, ze swymi ciemnymi problemami. Przeżywają je w dzień i w nocy i swoje złe zamiary, stawiają sobie nieprzerwanie za cel. Żyją tymi problemami, w nich pokładają swoje nadzieje. Należy również zauważyć z jaką odwagą działają, nie boją się, ani się nie wstydzą niczego. Podejmują trudy i ofiary, krótko: nie cierpią na anemię, jak wielu chrześcijan, jest nią trapionych. Łączy ich wspólny program, który nie ma na celu rozwoju prawdy, wolności i sprawiedliwości, chociaż i to się wśród nich zdarza, bo oni w dobrej wierze tak mogą sądzić. Szatan nie czuł się nigdy tak pewny na swym tronie, nawet zewnętrznie, panem i księciem tej ziemi. Ten jego wielki sen jest podsycany w jego „kościele” - czyli Masonerii, która działa i żyje dla niego. + Nie umieją jednak czekać wrogowie Boga, paleni żądzą zebrania owoców, tego co posiali wśród ludzi i dlatego stali się tak zuchwali i bezczelni. Nie pamiętają: „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome.” (Łk. 12,2)
Jan Radziszewski 2019.03.22 21:20
Od samego początku też uważająca się za bardzo ważną społecznie, ta bardzo utajniona społeczność „Oświeconych Wybrańców” - Illuminati ukryta w drugiej również tajnej organizacji Masonerii, czcząca „Pierwszego i Największego Ateistę Świata”, jest za, i głosi Darwinizm Ateistyczny, tumaniąc ludzi na całym świecie. Rewolucja - Bunt przeciwko Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi jest bezpośrednią przyczyną, że Bóg: „Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, (tak) żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił.” (J. 12,40) por. (Iz. 6,9-10) Ciąży na nich także, w dniu największego ich zaślepienia, rzucone na siebie, przekleństwo Boże. (por. Mt. 27,25) Nie każdy bowiem kto uważa się, za sprawiedliwego i świętego tu na ziemi, na tym świecie, jest przez Boga przewidziany i zapisany w Jego księdze życia, jako ten wierny i posłuszny sługa, który będzie cieszył się szczęściem wiecznym: „On zaś odrzekł: Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. (Mt. 15,13) Dlatego odrzucili sami z siebie tj. z własnej wolnej woli Boga w Trójcyjedynego. Opanowała ich pod wpływem hipnozy demonicznej „Węża” pycha i nienawiść do wszelkiego Dobra, Prawdy, Sprawiedliwości, Mądrości, Miłości i Miłosierdzia Boga, która jest główną przyczyną, utworzenia Antykościóła nazywanego w Apokalipsie św. Jana: „Synagogą szatana”. (Ap. 2,9; 3,9) w której wszyscy należący do niej, tak jak pisze do Efezjan św. Paweł są poddani złej władzy „Władcy mocarstw powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu”. ( Ef. 2,1-3) Czczą, bowiem „Pierwszego Ateistę” świata, piewcę szczęścia bez Boga, który pragnie w swej niezmierzonej pysze, ustanowić ponad wszelkie szczyty „hańbę”, która zowie się „Ateizm”. Tak więc ateiści, oświeceni ciemnością demoniczną – Lucyfera - „słowo kłamstwa” I –władzę zła, który najpierw sam siebie samego oszukał („kłamała nieprawość sobie” Ps. 26,12 +W) bo oświecił się swoim Kłamstwem, które jest światłem ciemności „Gnosis”,
Jan Radziszewski 2019.03.22 21:15
Ot ! Widać że żydowskie nasienie cieszy się ale nie długo będą !!! Bo jak trafią do piekła ta radocha natychmiast w czarną rozpacz się zamieni !!! Cóż się tedy stało, gdy Francuzi naruszyli „Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy” (1 Tm. 3,15). Wytoczyli potoki łez i krwi sobie i drugim, zburzyli bardzo wiele, ale nie zbudowali nic znaczniejszego, a kto policzy tych co poszli na mękę wieczną, na wieczne zatracenie. Z pierwszej córy Kościoła św., uczynili pierwszą córę Synagogi Lucyfera. Czy w czasie tej Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wolnomyśliciele - jakobini, nie realizowali tej idei Woltera jw., która jemu samemu nie przyniosła wiecznego szczęścia? Bo trafił do piekła bo dobrzy przyjaciele nie poprosili X proboszcza aby mu udziel Wiatyku w godzinie śmierci i tak będzie również z wami umrzecie w grzechach ciężkich!!! + Realizując zasadę „Nie ma wolności dla wrogów wolności”. + Kto był tym wrogiem wolności? – Ten kto głosił Ewangelię i ten który uwierzył w Ewangelię i dlatego zachowywał Prawo Boże, bo Pan Bóg jest wrogiem bezbożnej wolności, a taką wolność bezbożną, wprowadzano w czasie trwania Rewolucji Francuskiej, podobną do tej, jaką zniewoleni przez demoniczne zło, potomkowie Kaina, w ówczesnym przed potopowym świecie zaprowadzali. „A podbiwszy wszy¬stko, wszystko oswobadzali, i robili bezprawnym.” Dlatego też spadła kara Boża, Potopu na całą ówczesną, przedpotopową ludzkość. Już w świecie starożytnym mówiono: „Według tego, jak głosi starożytne przysłowie: Od złych zło pochodzi”, (1 Sm. 24,14) ot wyziera z głów niektórych gówno kurze i dlatego jak gówno skończą w szambie
Kościelny 2019.03.22 21:02
Przemoc nie jest rozwiązaniem, prowadzi do dalszej przemocy. Można przecież przeprowadzić pikietę, albo po prostu rozmawiać o tym co nam się nie podoba.
taro2019.03.22 20:53
wierni zachowuja sie jak sieroty, to tak samo jak z ich wiara, niby sa w kosciele i rownoczesnie ich tam nie ma.
REJTANs2019.03.22 20:42
Nie czytam całości, ale jesli to ojciec dziecka molestowanego przez klechę TO SŁUSZNIE zrobnił i powienien zostać uniewinniony w procesie nagrywany, a nagranie powinno być pokazywane we wszystkich siedzibach Koscioła.. Moz wtedy bydło w czarnych kieckach, trzymaloby swoje lapy w kieszeniach sutann, a nie ....
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.22 20:07
Księża powinni być w kościołach odzieleni od wiernych solidną kratą, albo jeszcze lepiej szybą kuloodporną. Powinni też nosić kamizelki balistyczne i hełmy. Wtedy będzie szansa, że kilku przetrwa.
Stop wyznawcom Szatana2019.03.22 20:15
Tak sądzisz , idioto ?
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.22 20:25
Tak, słodziaku.
NN2019.03.22 20:18
łatwiej i taniej byłoby wszystkich zboczeńców, ateistów i muzułmanów zamknąć w jakiejś enklawie, ponoć się lubicie, to żylibyście sobie razem pokojowo....
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.22 20:27
Księża w enklawie? Pouciekają. Będą kopać tunele, zakopywać się w ciuchach do prania, uciekać kanałami. Nie upilnujesz, bracie.
matis892019.03.22 20:19
Lewackoateistyczna mowa nienawiści. NA Frondzie lewakoateiści i sodomici masowo posługują się mową nienawiści.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.22 20:25
Nienawiści? To czystej wody troska. No chyba, że np. ochrona Prezydenta to nienawiść, bo jak dla mnie to troska o jego bezpieczeństwo.
matis892019.03.23 1:04
To podjudzanie do nienawiści typu: noście katolicy kamizelki kuloodporne bo leakoateiści i sodomici was wystrzelają. To podjudzanie nienawiśći lewackoateistycznej wspierającej sodomię.
Jan Radziszewski 2019.03.23 19:34
znasz Talmudu + tam jest napisane że pedofilia jest żydowskim Prawem każdego żyda. "Trzyletnia dziewczynka goja może być gwałcona przez żyda" Aboda Sarah 37a. itp. por Gad Shas. 2,2 ; Nadarene 20.B; Maimonides, Jak Chaseka 2,2 - Czyżby jakiś ukryty żal !
An, on i my2019.03.22 20:04
za zdrowie dla księdza, modlitwa. Nie podają jakiej narodowości ten ksiądz, martwię się czy nie nasz.
matis892019.03.22 19:52
Wyjątkmowa nienawiść lewakoateistów do Jezusa i katolicyzmu jest dowodem prawdziwości tej wiary. Inne religie lewakoateiśći wielokrotnie wspierają, bronią, sympatyzują. Ta nierówność do religii u lewakoateistów jest też dowodem ich religijności. A dowodem lewackoateistycznej religijnej schizofrenii jest to że stali się jednocześnie największymi czcicielami Głowy Watykanu Franciszka ich Pana, tak że nawet go już bronią jak lwy przed katolikami :).
zenio2019.03.22 20:43
Głupszej argumentacji jeszcze nie słyszałem. Skoro ja kradnę i wszyscy mnie za to ganią to świadczy jedynie słuszności mojego postępowania. Ale ci goowno zrobili z mózgu klechy.
matis892019.03.22 20:58
Naucz się czytać ze zrozumieniem bo lewakoateiści chcieliby uchodzić za inteligentnych a z inteligencją jakoś na bakier. Czyta taki prosty tekst a wnioski wyciąga z tyłka. Lepiej odnieś się do tego co napisałem ale tu trzeba umieć czytać ze zrozumieniem. Na lewackoateistyczne Wnioski z tyłka bo przecież nie z tego co napisałem, nie chce się odpowiadać nawet.
Jan Radziszewski 2019.03.22 20:59
zenio + masz równo pod sufitem? Czy Masoneria nie hołubi wszystkich religii a jedynie Religi św Katolickiej nie cierpi i chce ją zniszczyć + Oraz także głoszący nową światową religię: „religię w której się wszyscy zgadzają”. Cóż się tedy stało, gdy Francuzi naruszyli „Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy” (1 Tm. 3,15). Wytoczyli potoki łez i krwi sobie i drugim, zburzyli bardzo wiele, ale nie zbudowali nic znaczniejszego, a kto policzy tych co poszli na mękę wieczną, na wieczne zatracenie. Z pierwszej córy Kościoła św., uczynili pierwszą córę Synagogi Lucyfera. Czy w czasie tej Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wolnomyśliciele - jakobini, nie realizowali tej idei Woltera jw., która jemu samemu nie przyniosła wiecznego szczęścia? bo do piekła trafił!!! + Realizując zasadę „Nie ma wolności dla wrogów wolności”. + Kto był tym wrogiem wolności? – Ten kto głosił Ewangelię i ten który uwierzył w Ewangelię i dlatego zachowywał Prawo Boże, bo Pan Bóg jest wrogiem bezbożnej wolności, a taką wolność bezbożną, wprowadzano w czasie trwania Rewolucji Francuskiej, podobną do tej, jaką zniewoleni przez demoniczne zło, potomkowie Kaina, w ówczesnym przed potopowym świecie zaprowadzali. „A podbiwszy wszystko, wszystko oswobadzali, i robili bezprawnym.” Dlatego też spadła kara Boża, Potopu na całą ówczesną, przedpotopową ludzkość. Już w świecie starożytnym mówiono: „Według tego, jak głosi starożytne przysłowie: Od złych zło pochodzi”, (1 Sm. 24,14)
Magda2019.03.24 1:52
Janie! napisałeś całą prawdę! Chylę czoła!
NN2019.03.22 19:47
Przed nadejściem Chrystusa (Paruzją) Kościół ma zejść do katakumb. Paradoksalnie, to dla nas - Katolików, wspaniała wiadomość, wszak codziennie w modlitwie prosimy: "przyjdź Królestwo Twoje". To wspaniała wiadomość dla nas, ale tragiczna dla wrogów Boga i tych, którzy od Niego odeszli, m.in. ci którzy bluźnią tu i szydzą z tego ataku na tego księdza
Rudko P.2019.03.22 19:44
Lewacka swołocz uwielbia noże i inne narzędzia zbrodni . Podobnie jak wyznawcy Allaha .
Polipid3ToKurwa2019.03.22 19:33
pewnie ten klecha jest pedofilem. ktoś się próbował na zboku zemścić.
anonim2019.03.22 19:57
Wszystko możliwe że gej pedofil
taro2019.03.22 20:53
pewne to jest to, ze jestes od urodzenia swirem.
Jan Radziszewski 2019.03.23 19:32
znasz Talmudu + tam jest napisane że pedofilia jest żydowskim Prawem każdego żyda. "Trzyletnia dziewczynka goja może być gwałcona przez żyda" Aboda Sarah 37a. itp. por Gad Shas. 2,2 ; Nadarene 20.B; Maimonides, Jak Chaseka 2,2 - Czyżby jakiś ukryty żal !
zenio2019.03.22 19:06
nic nie wiadomo o nożowniku, a może ten ksiadz go molestował keidyś?
8882019.03.22 19:12
masz takie doświadczenie że tylko z jednym kojarzysz
zenio2019.03.22 20:42
Nie o moje doświadczenie chodzi a raczej doświadczenie setki tysięcy dzieci na całym świecie.
michu2019.03.22 20:09
Tak można usprawiedliwiać ataki na kogokolwiek.
Mateusz2019.03.22 18:54
No to już jest lekka przesada, żeby atakować w trakcie ważnych dla katolików (Jak widać nielicznych ale jednak) obrzędów.
Piotr Nowak2019.03.22 19:27
W Nowej Zelandii by się z tobą zapewne zgodzili.
anonim2019.03.22 19:32
Nowak jesteś mistrzem słownej ekwilibrystyki.
OZ2019.03.23 8:48
Mateuszku - to ty zaliczasz się do tych "nielicznych"
WłasnoręcznaKastracjaOprawcyJestRozkoszna2019.03.22 18:40
Możliwe, że przez 6 czy 10 poprzednich lat ów "celebrans" posuwał nożownika w odbyt i zakazywał mu o tym komukolwiek mówić, żeby pambuk, bozia i panjezusek się nie pogniewali. Znamy takie historie z Polski. W Kanadzie też klero-zbok może doprowadzić człowieka do ostateczności.
Marysia2019.03.22 19:08
A jakby tak do Meczetu wpadł z nożem? długo by pożył?nie można opluwać każdego tylko dlatego że jest Kapłanem.
sss2019.03.22 19:27
A tobie nikt w popielniku nie grzebał ,że tak wszystko kojarzysz? Twoja wypowiedź jest wstrętna i lekko mówiąc z pokazująca duży deficyt intelektualny autora. Zastanów się nad swoimi problemami idź do jakiegoś specjalisty czy coś.....
do własnoręcznie wykastrowanego2019.03.22 19:55
A to zupełnie zmienia postać rzeczy. Niech się pedały z zazdrości zarzynają nawzajem nawet co do jednego. Powodzenia i nie wolno przeszkadzać
michu2019.03.22 20:12
Po co te próby usprawiedliwiania zbrodni z nienawiści???
Jan Radziszewski 2019.03.23 19:27
czytałeś Talmudu + tam jest napisane że pedofilia jest żydowskim Prawem każdego żyda. "Trzyletnia dziewczynka goja może być gwałcona przez żyda" Aboda Sarah 37a. itp. - Czyżby jakiś ukryty żal !
michu2019.03.22 18:35
To być może skutek mowy nienawiści i powielania nieprawdziwych stereotypów. Czy przypadkiem także w Polsce nie należałoby zahamować tego typu wrogiej Kościołowi propagandy?
Polipid3ToKurwa2019.03.22 19:33
pocałuj nas w dupę
taro2019.03.22 20:57
w twoim przypadku bylby to problem, nie sprecyzowales tego, czy z przodu te bezzebna, czy tez z tylu.
zenio2019.03.22 20:41
Kościół to ty, nie księża, za których dalbyś łapy sobie odciąć, a oni dla ciebie goowno by zrobili i jeszcze wymacali.
michu2019.03.22 20:46
Mowa nienawiści względem kogokolwiek jest zła. Bardzo często na skutek tego dochodzi do takich aktów nienawiści. A atak na duchownych jest akurat faktem. Bo to, że istnieje jakieś zło to ono istnieje przecież w różnych grupach, ale jak jest wyraźna nagonka i wyolbrzymianie negatywów to nie jest dobrze.