CMWP SDP zabrało głos w sprawie decyzji warszawskiego sądu, który uwzględniając wniosek RPO Adama Bodnara wstrzymał przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen. W ocenie CMWP SDP „decyzja sądu jest szkodliwa dla ładu medialnego w Polsce”.

Na początku kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara i wstrzymał przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen.

„Monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, w szczególności w zakresie wolności słowa oraz swobody mediów” sprawę objęło Centrum Monitorowania Wolności Prasy SDP. W przesłanej do sądu opinii Centrum stwierdza, że wstrzymanie decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wydał zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen jest „niezwykle szkodliwe dla ładu medialnego w Polsce”.

- „Wydanie takiego postanowienia jest również wyrazem bardzo niepokojącego sygnału wobec inwestorów, którzy chcą tego typu transakcje przeprowadzić w Polsce”

- dodaje CMWP SDP.

W oświadczeniu podkreślono, że UOKiK wydał prawomocną decyzję, zezwalając Orlenowi na przejęcie spółek Polska Press.

- „W tym kontekście postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 roku może spowodować tzw. efekt mrożący, skutecznie odstraszając inwestorów od prowadzenia inwestycji na rynku polskich mediów. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji nie da się pogodzić ze społeczną funkcją wolnych mediów, które są obserwatorem życia publicznego i mają stać na straży państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP)”

- czytamy.

Centrum w swoim stanowisku przypomina również, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich „wielokrotnie wskazywało niebezpieczeństwa związane z nadmierną obecnością kapitału zagranicznego na polskim rynku medialnym” oraz na „katastrofalną sytuację” mediów regionalnych, którą zdaniem Stowarzyszenia poprawić może zakup Polska Press przez PKN Orlen.

W ocenie CMWP SDP miała miejsce „niezrozumiała i nieuzasadniona ingerencja sądu w działania niezależnych podmiotów gospodarczych”.

Centrum przypomina też, że o monopolizacji rynku prasy regionalnej przesądziła decyzja z 2013 roku, kiedy to poprzednik obecnej Polska Press, Grupa Polskapresse sfinalizowała zakup Mediów Regionalnych od brytyjskiego funduszu Mecom. Wówczas, jak przypomniano w oświadczeniu, nie pomogły protesty środowiska dziennikarskiego.

- „Uznano, że to zwyczajna transakcja biznesowa, a żaden podmiot nie może ingerować w działania wolnego rynku”

- podkreśla CMWP SDP.

- „Niemieckie wydawnictwo dokończyło więc wówczas prasowy rozbiór Polski, jak nazwali to działania medioznawcy”

- dodaje.

W ocenie Centrum sąd utrudnia transakcję odkupienie przez polski podmiot gazet i portali.

- „CMWP SDP stoi na stanowisku, że odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozbawione jest jakichkolwiek argumentów skutkujących możliwością jego uwzględnienia. Nadto interesy polskiego rynku medialnego oraz lokalnych i regionalnych gazet wskazują na konieczność możliwie najszybszego ukończenia postępowania sądowego

- podsumowano.

kak/tvp.info.pl