Zgodnie z zapowiedziami ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, do końca lutego nie będzie żadnej zmiany w kwestii powrotu uczniów do szkół. Dziś w życie weszła nowelizacja rozporządzenia, wedle której wciąż w trybie stacjonarnym będą uczyć się wyłącznie dzieci klas I-III szkół podstawowych.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych do końca lutego pozostaną przy nauce zdalnej. Do tego czasu wciąż zawieszone jest również stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

W trybie stacjonarnym wciąż uczą się uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Stacjonarne zajęcia odbywają się też w przedszkolach. Ograniczenia w funkcjonowaniu nie dot. ponadto szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

W grupach umożliwiających zachowanie dystansu mogą być realizowane zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach przygotowania do zawodu, jednak w wymiarze nie większym niż 10 godzin tygodniowo.

Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dyrektorzy organizują konsultacje indywidualne i konsultacje w małych grupach. Przeprowadzane są też próbne testy. Dyrektorzy organizują również stacjonarną naukę dla uczniów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych.

Szef resortu edukacji zapowiedział na konferencji prasowej w ub. tygodniu, że rząd przewiduje pięć scenariuszy powrotu uczniów do szkół, zależnie od rozwoju sytuacji epidemicznej. Podkreślił przy tym, że prawdopodobnie wszyscy uczniowie powrócą do stacjonarnych zajęć przed Wielkanocą.

kak/PAP, MEiN, RadioZET.pl