15.05.20, 10:35Fot. via Wikipedia, domena publiczna / Pixabay - TheDigitalArtist

Koronawirus w Polse: 235 nowych zakażeń. Na Śląsku ponad 200

Ministerstwo Zdrowia poinformowało właśnie o 235 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Wciąż najwięcej nowych zakażeń przybywa w województwie śląskim, z którego teraz pochodzą 204 nowe przypadki.

Jeśli chodzi o pozostałe przypadki zakażeń, dotyczą one województw:

opolskiego (10), małopolskiego (5), zachodniopomorskiego (3), świętokrzyskiego (3), dolnośląskiego (3), kujawsko-pomorskiego (3), wielkopolskiego (2), warmińsko-mazurskiego (1), lubelskiego (1).

Niestety, zmarło też 10 kolejnych osób zakażonych koronawirusem:

(wiek-płeć, miejsce zgonu): 67-K Zawiercie, 70-K Cieszyn, 82-M, 74-M, 74-K, 67-M Tychy, 73-K Grudziądz, 69-K, 69-M Starachowice, 80-K Łańcut.

Dodano, że większość zmarłych osób miała choroby współistniejące.

Na koniec podsumowano:

Liczba zakażonych koronawirusem: 17 850/893 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)”.

dam/twitter,Fronda.pl

Komentarze

Jan Radziszewski 2020.05.17 1:02
orędzia 10.05.2020r. Godzina 16:49 Jezus: Dzieci moje umiłowane. Dziś czasy ostatnie i wiedzcie, że dzień Mego ponownego przyjścia zbliża się a sąd Mój odbędzie się nad każdą duszą. Wiele jest dróg co prowadzi do Boga i każda dusza ma swoją drogę. Lecz na te czasy Bóg dał wam drogę przez Maryję i przez Maryję najpewniej dojdziecie przez Jej wstawiennictwo i dzięki Jej opiece. Dziś wiele dusz utraciło wiarę i na sobie się opiera, dlatego teraz wielu straciło sens życia bo życie ich opierało się na posiadaniu. To, że wybory prezydenckie zostały przesunięte jest zasługą wielu modlitw. Lecz wiedzcie, że w swoim czasie wszystko się wypełni a wynik wyborów jest przesądzony. Tak drogie dzieci, módlcie się za Rząd Polski by wszystkie złe plany zostały zniweczone. Tak Premierze Morawiecki wkrótce twe rządy zostaną zakończone, lecz czas działania klątwy jeszcze dotkliwie odczujesz. Zaś Ministrze Szumowski wiedz, że zło któremu służysz zemści się na Tobie bo taki jest wyrok Boży. Każdy kto teraz jest u sercu władzy niech wie i niech pamięta, że jeśli swej przysięgi nie dochowa by służyć Polsce i narodowi Polskiemu dla jego dobra zostanie dotknięty ręką Bożą, ręką Sprawiedliwości. A ci co wiary nie mają i co się zaprzedali niech wiedzą, że jawne staną się ich uczynki i nie unikną kompromitacji. Tak dzieci moje w czasie gdy siły zła wzmogły swe działanie i szatan uderza ze zdwojoną siłą w modlitwie nie ustawajcie, i zło siłą modlitwy zwyciężajcie. Czas już bliski i ważą się losy waszego kraju. Módlcie się o pokój, gdyż będą się szerzyć prowokacje podsycające bunt i złość. Nie pozwólcie się sprowokować, nie ma silniejszej broni niż Różaniec. Czyż ta modlitwa nie zwycięży każde zło? Czas już ostatni i na ten czas dałem wam Różaniec, dałem wam Maryję, dałem wam Jej płaszcz. Każdy mężczyzna powinien wiedzieć jak ma bronić swoją rodzinę i jest to czas dla odważnych mężów co obronią swą rodzinę. Nikt kto ma rozum wroga nie wpuszcza do swego domu, pierwej sam zginie.
Jan Radziszewski 2020.05.15 22:42
Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata Jezus Chrystus Królem Polski od 20 lutego 2020! Na zasadach na jakich nigdy nie Był do tej pory. Zaczyna się czas oczyszczenia narodu. Jednak zwycięstwo Polski jest pewne. Polska teraz to nowe Jeruzalem. „Ja, Jezus Chrystus, Król Polski i Wszechświata jestem bardzo smutny, że tak niewiele osób wie, że oficjalnie od 20 lutego 2020 roku Jestem Królem Kraju nad Wisłą, Nowego Jeruzalem, narodu wybranego, na zasadach jak nigdy do tej pory. Gdyby Rząd i Episkopat w sposób należyty przeprowadził Moją Intronizację, zło nigdy nie dotknęłoby Polski.” Matka Boska Ostrobramska to Patronka dla Polaków na Czasy Ostatnie, to Niewiasta apokaliptyczna obleczona w słońce. Ofiarujcie się Jej całymi rodzinami, noście Jej poświęcone wizerunki, zawieszajcie obrazy z Matką Boską Ostrobramską w domu. poniedziałek, 11 maja 2020 11 V 2020 - Tak, górników celowo infekują coronawirusem. Rozpylili go w kopalniach. Poniedziałek, 11 maja 20.54 Zapisz dziecko - Tak, górników celowo infekują coronawirusem. Rozpylili go w kopalniach. - Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste. - Opublikuj. Otrzymał Cyprian Polak
Jan Radziszewski 2020.05.15 22:06
d-c + Oczekuje się, że po opracowaniu i uzyskaniu odpowiednich rejestracji implantu jako urządzenia medycznego, system zapewni użytkownikom nowe opcje długoterminowego ciągłego monitorowania stanu zdrowia, umożliwiając transmisję sygnału wczesnego ostrzegania do aplikacji mobilnej, która z kolei może być monitorowana w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez użytkowników systemu, jak również ich lekarzy, czy też instytucje opieki zdrowotnej, agencje monitorujące zdrowie czy też szpitale badawcze. Markery zastosowane w implancie będą umożliwiały natychmiastowe wykrycie ognisk wirusowych czy też innych chorób. Opracowywana technologia będzie bardziej skuteczna i wydajna niż obecnie oferowane na rynku czujniki, m.in. ze względu na zwiększoną dokładność i przewidywaną dłuższą żywotność funkcji implantu w porównaniu do obecnie oferowanych na rynku czujników, które wymagają wymiany co trzydzieści _30_ do sześćdziesięciu _60_ dni. Implanty docelowo oferowane przez JV będą wymagały wymiany nie częściej niż co 6-12 miesięcy lub nawet dłużej. JV planuje prowadzić R&D w Polsce oraz w USA we współpracy z amerykańskimi centrami i agencjami badawczymi. JV będzie działać pod kierunkiem Marka Glazera jako Dyrektora ds. Technicznych, Gerarda Bencena jako dyrektora generalnego oraz Prezesa Zarządu Emitenta Leszka Borkowskiego. Docelowo JV będzie udzielać licencji i dostarczać technologie do spółek Alivecel LLC, Hemp & Wood S.A. oraz do firm medycznych i farmaceutycznych na całym świecie. Zgodnie z ustaleniami Alivecel LLC zajmie się komercjalizacją technologii przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Emitent będzie mieć wyłączne prawa do dystrybucji produktów w Polsce i na rynkach europejskich. Emitent będzie pierwszym inwestorem finansowy w JV, oraz ma zadanie pozyskać dodatkowy kapitał od polskich i europejskich instytucji, takich jak NCBiR _Polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju_ lub NCN _Polskie Narodowe Centrum Nauki_ _, a także od amerykańskich i europejskich inwestorów Venture Capital.
Jan Radziszewski 2020.05.15 22:04
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,441237?fbclid=IwAR08rJnEYhHh_PJDonWPa_gPlomIlp_mQ2-ES7nmwum7DMNp4xmMbm6skhE KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2020 Data sporządzenia: 2020-05-10 Skrócona nazwa emitenta HEMP & WOOD S.A. Temat Podpisanie umowy dotyczącej zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 maja 2020 roku zawarł z amerykańską firmą Alivecel LLC. _dalej "Alivecel"_ umowę Memorandum Of Understanding _dalej MOU_ na podstawie której Emitent oraz Alivecel przystąpią niezwłocznie do określenia warunków uczestnictwa w spółce joint venture z siedzibą w Polsce _dalej "JV"_. Celem JV będzie oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci implantu wszczepianego użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym. JV prowadzić będzie badania _R&D_ w zakresie produkcji żywych komórek w celu pomiaru i wykrywaniu białek wytwarzanych przez wirusy COVID/SARS/MERS, a także markerów glukozy, insuliny, nowotworów, zawału serca i innych. Monitorowanie "in vivo" będzie się odbywać w czasie rzeczywistym. Testy wczesnego wykrywania zostaną opracowane przy użyciu technik biologii syntetycznej oraz nano- i biotechnologii, oraz skupią się na monitorowaniu zmian RNA i DNA użytkowników, którymi mogą być pacjenci, pracownicy wszelkiego typu firm, czy nawet cała populacja, jak również systemy opieki zdrowotnej, użytkownicy obiektów wojskowych i wiele innych.
Jan Radziszewski 2020.05.15 22:03
20 czerwca 2019 r. Microsoft oficjalnie złożył wniosek patentowy na technologię, która bezpośrednio łączy ciało ludzkie z cyfrowym systemem płatności. Bardzo podejrzane jest nadanie muneru dla wniosku: patent otrzymał numer rejestracyjny 2020-0 6 0 6 0 6 . Wcześniej napisaliśmy, że multimilioner Bill Gates ogłosił podczas wywiadu 24 marca, że pandemia korony doprowadzi do wprowadzenia „świadectw szczepień” lub paszportu szczepień. Bez prawidłowych znaczków cyfrowych potwierdzających, że zostałeś zaszczepiony, zostaniesz praktycznie wykluczony ze społeczeństwa. Bill Gates zrezygnował z zarządu Microsoft, ale nadal ciężko pracuje przez swoją niesławną Fundację Billa i Melindy Gatesów w kierunku tego samego celu końcowego: obowiązkowego szczepienia całej ludzkości.Według Gatesa, szczepionka koronowa będzie gotowa w ciągu 18 miesięcy, a normalne życie nie będzie mogło wrócić, dopóki wszyscy nie zostaną zaszczepieni. Cyfrowy system płatności bezpośrednio powiązany z twoim ciałem Zaledwie 3 miesiące przed wybuchem koronawirusa w Chinach współzałożyciel firmy biometrycznej Microsoft ID2020 ogłosił nowe projekty obejmujące „wiele technologii identyfikacji biometrycznej”. Firma Gatesa Microsoft opracowała teraz system z „urządzeniem” (mikro / nanochip?), Który działa bezpośrednio z temperaturą, tętnem i falami mózgowymi ludzkiego ciała, aby móc kupować i sprzedawać monety cyfrowe, takie jak np. bitcoiny. „Aktywność ludzkiego ciała związana z zadaniem użytkownika może zostać wykorzystana w procesie wydobywania systemu kryptowalut”, rozpoczyna podsumowanie arkusza patentowego . „Serwer może przypisać zadanie do urządzenia użytkownika połączonego komunikacyjnie z serwerem”. Czujnik połączony komunikacyjnie lub istniejący w urządzeniu użytkownika może wykrywać aktywność fizyczną użytkownika. Na podstawie postrzeganej aktywności ciała użytkownika można wygenerować dane dotyczące aktywności ciała. System kryptowalutowy połączony komunikacyjnie z urządzeniem użytkownika może zweryfikować, czy dane dotyczące aktywności ciała spełniają jeden lub więcej warunków określonych przez system kryptowaluty i może przypisać kryptowalutę użytkownikowi, którego aktywność ciała została zweryfikowana. ” Bez szczepień i bez chipa = nie możesz już nic kupić ani sprzedać? Jest to układ z możliwym mikroprocesorem / nanocząsteczkami, który jest bezpośrednio związany z aktywnością twojego ciała, taką jak tętno, temperatura i fale mózgowe. System ten określa na podstawie twojego ciała, czy spełniasz określone „warunki”, aby móc kupować lub sprzedawać. Nietrudno wyobrazić sobie, że w tych warunkach istnieje obowiązkowa szczepionka, która zawiera cyfrowe markery, które mogą być odczytane przez chip. Mówiąc wprost : brak szczepień i brak chipa = koniec kupowania lub sprzedawania , ponieważ wezwanie się do eliminacji gotówki, ponieważ może być „zanieczyszczona” wirusem koronowym, jest głośniejsze niż kiedykolwiek na całym świecie.
Jan Radziszewski 2020.05.15 22:01
2 Maja, 2020 - 18:25 post modlitwa https://anna-od-jezusa.pl.tl/Maj-%231.htm NMP Wierne Moje dusze jesteście pod Moją opieką, jesteście pod opieką Królowej Polski, Królowej waszego narodu. Teraz żyjecie w ciągłej niepewności lecz pamiętajcie, że w Bogu jest pewność, że pewność jest w Moim Sercu i Mojego Syna. Rząd Polski nie działa dla dobra Polskiego Narodu i wprowadza ustawy nie tylko niezgodne z prawem. Ale i takie które prowadzą do zniszczenia kraju i Polskiego narodu. Nie wierzcie politykom, nie wierzcie Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu gdyż stracili swą wiarygodność i zaprzedali się rządowi światowemu. Tak naród Polski nie ma przywódcy co jak król przez Boga wybrany przeprowadzi naród Polski do wolności nowego świata, gdzie będzie Boga królowanie. Tak drogie dzieci, wiele bólu już przeszedł Polski naród. Lecz teraz nadszedł czas oczyszczenia każdej duszy i całego narodu Polskiego. Czyż w cierpieniu nie oczyszcza się dusze, czyż nie w ogniu Ducha Świętego? Dlatego bądźcie gotowi i zbrójcie swą duszę, by mężne wasze serca przeszły zbawienny ogień oczyszczenia. Drogie Moje dzieci, wyście naród wybrany i dobry Bóg da wam Pomazańca Bożego co przeprowadzi Polski naród do zwycięstwa.
Rotchild2020.05.15 20:52
Prawdziwym zagrożeniem a właściwie epidemią na Śląsku jest skolioza na nosie ,powszechny chimeryzm,spędzanie płodu w Czychach,karłowatość świńskich blondynów,porobolski i zoofilski gibonizm,ludożerstwo ćwierćgermanów.Warto podkreślić że to bp Kopietz pierwszy w Polsce zamknął wszystkie kościoły -jak w Nimcach -przejdzie do historii eqmaniactwa,oraz najszerszy rynek pornografii w kraju.
Nurse2020.05.15 13:08
"Prezydent Tanzanii John Magufuli poinformował, że wycofano stosowane testy na obecność koronawirusa, ponieważ dały wynik dodatni przy badaniu próbek m.in. kozy i papai. W Tanzanii odnotowano 480 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 16 osób. Prezydent John Magufuli w niedzielę zakwestionował statystyki dotyczące jego kraju. Zlecił przeprowadzenie kontroli w laboratorium, gdzie trafiały testy. Magufuli powiedział, że osoby, które uzyskały dodatni wynik testu na obecność wirusa, mogą nie być chore i poddał w wątpliwość wiarygodność sprzętu laboratoryjnego i techników. Przekazał, że mogło dojść do celowego sabotażu. W ramach kontroli potajemnie testowano różne zwierzęta, owoce oraz olej silnikowy. Próbki pobrane z papai, od przepiórki i kozy dały wynik dodatni. Prezydent po otrzymaniu raportu zlecił podjęcie odpowiednich działań. Stwierdził, że mogło dojść do przekupienia pracowników laboratorium." Doktorze Szumowski...a jakich testów pan na nas używasz?
Nurse2020.05.15 12:58
Na moim oddziale już od ponad miesiąca starym, schorowanym ludziom po udarach, wylewach, po nieudanych operacjach na kręgosłup, przykutych do wózków lub łóżek, całkowicie do zera ograniczono możliwość odwiedzin przez bliskich. Widziałem jak cierpią z tego powodu. Na początku wydawało się, że do nich to nie dociera. Dopiero z biegiem czasu widać było jak bardzo tęsknią za członkami swoich rodzin... Po kilku tygodniach wykonano im testy na obecność tzw. Coronawirusa przy pomocy testów PCR, których wynalazca Kery Mullis przestrzegał, by nie używano ich w celach diagnostycznych. Dodam, że między innymi używa się ich w celu wykrycia boreliozy lub innych chorób bakteryjnych Wątpliwej wiarygodności wyniki wykazały, iż ponad połowa pacjentów ma wynik dodatni! Kiedy dowiedzieli się, że część z nich zostanie przewieziona do szpitala zakaźnego w Bolesławcu, a część zostanie wywieziona do Wrocławia, padł na nich blady strach!!! Pierwszy zgon zaliczył pacjent, u którego wynik wyszedł "dodatni". Tak mocno się wystraszył, że go wywiozą do szpitala zakaźnego, że tego samego dnia dostał zawału serca. Pozostałe 4 zgony miały miejsce w przeciągu tygodnia!!! Z tego co wiem, żaden z tych pacjentów nie był pod respiratorem, żaden się nie dusił. Umarli ze strachu i zgryzoty, nie mając ewidentnych objawów coronawirusa !!!! Umarli, bo uwierzyli, iż chorzy są na COVID-19, i wiedzieli, że już nigdy nie ujrzą swoich bliskich. Wywieziono ich do miejsc, gdzie nikomu z rodzin nie wolno było ich odwiedzać (oddziały zakaźne). Oczywiście, że według mediów głównego ścieku wszyscy oni "padli ofiarą Coronawirusa". Gratuluję Panu dobrego samopoczucia , nasz zbawco.
Socjalizm i masoneria2020.05.15 11:02
A ile osób umarło w Polsce zeszłej doby na inne choroby? A ile zachorowało? Co za komusze manipulacje. Aby ttylko Centralnie zarządzać zasobami gawiedzi.... https://www.youtube.com/watch?v=J_t0Fy3xmcs
ZERR02020.05.15 10:51
Kto zamordował Bartka? Bartek stał się ofiarą SYSTEMU koronawirusowego, i procedur które ktoś wymyślił, ktoś inny wprowadził do służby zdrowia a jeszcze kto inny, podcierając sobie tyłek przysięgą hipokratesa ,wykonał. Od niedzieli Bartek źle się czuł miał gorączkę bolała go głowa i oko, we wtorek udało się skonsultować z lekarzem ONLINE. Lekarz zalecił antybiotyk ONLINE. Bartek dostał antybiotyk i w środę rano już się nie obudził. Miał czynności życiowe ale był nieprzytomny. Przyjeżdża karetka, „ratownicy „mierzą temperaturę jest 41 st. i mimo tego, że rodzice mówią że bolała go głowa i oko „ratownicy” stwierdzają: KORONAWIRUS. Poszli ubrać się w swoje kombinezony co zajęło im bagatela jakieś pół godziny, po czym przenieśli Bartka do karetki,kazali jemu nieprzytomnemu założyć maseczkę. cała akcja trwała niemal godzinę. Bartek został zawieziony do zgorzeleckiego szpitala gdzie wszyscy lekarze przyklasneli decyzji „ratowników” i kazali odwieźć Bartka do Bolesławca na oddział zakaźny. Do momentu odwiezienia go do Bolesławca, cały czas był w karetce. W Bolesławcu zostaje pobrana krew m.in do badania pod kątem koronawirusa. Lekarze wykonują też inne badania w tym tomograf głowy. okazuje się że Bartek ma ropnia śródczaszkowego. I zostaje odwieziony do Legnicy. Godziny mijają, na niekorzyść Bartka ale przecież PROCEDURY trzeba zachować, A gdzie dobro pacjenta? Bartek dopiero o godzinie 18 trafia na stół operacyjny. Lekarze stwierdzają że jest tragicznie. Ma uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy, obrzęk mózgu, lekarz mówi że jedyne co gorszego może go spotkać to zgon. Dnia 01.05 Bartuś umiera Takich przypadków sa setki. Wiadomo z czyjej winy.
ZERR02020.05.15 10:43
Kim jest Bill G., wielki promotor przymusowego "szczepienia" ludzkości? Bill G. jest sponsorem jawnej satanistki Mariny Abramovic, popiera kluczowy dla kontroli finansów populacji "patent nr 060606", zapowiada "zmniejszenie" ludzkości o miliard osobników za pomocą szczepionek, a ostatnio jego tzw żona jawnie paraduje z odwróconym krzyżem na łańcuszku. Ciekawe kto będzie tak głupi, że pozwoli wstrzyknąć sobie specyfik przygotowany w alchemicznej kuchni przez jawnych satanistów.
Nurse2020.05.15 13:01
??? Ten , kogo zmusi do tego dr Szumgele. A jak zmusi? Jak zwykle. Kwarantanny i milicyjne nagonki z mandatami. Jak to nie poskutkuje to pewnie milicja szczepionkowa , zaszczepiajaca przy użyciu przemocy.
katolicka kretynizacja polski2020.05.15 10:43
2 mld na TVPiS, setki milionów do Torunia....a ludzie umierają na SORze na zawał bo nie ma kto pomóc.... a Adrian sobie rapuję.
ZERR02020.05.15 10:44
Ludzie umierają na SORze na zawał bo nie ma kto pomóc nie przez "2 miliardy", tylko przez celowo szerzoną panikę koronawirusową oraz "procedury" z nią związane.
ZERR02020.05.15 10:42
Generalnie wszystkie umierające osoby (>1100 dziennie) są czymś tam zakażone. Jaki jest jeden z głównych celów Rewolucji? Zniszczenie przedsiębiorców, pozbawienie ludności miejsc pracy, oszczędności, mienia i poddanie ścisłej kontroli. Wtedy cała gospodarka zostanie przejęta przez ponadnarodowe Korporacje i Trusty, (mogą być lokalnie reprezentowane przez spółkę pod nazwą PRL albo ZSSR) Jak tego dokonać bez wzbudzenia zbrojnego oporu? Poprzez grupę nielicznych spiskowców uplasowanych w aparacie władzy i w mediach, szerzących wściekłą propagandę strachu przed "wirusem".
america america my country tis of thee2020.05.15 10:41
Śląski poseł Porozumienia i były szef NFZ Andrzej Sośnierz twierdzi, że rząd może sterować wynikami testów na koronawirusa. Według niego krzywa zachorowań jest "wypłaszczana sztucznie". - Przy małej liczbie testów można prokurować sztuczne wypłaszczanie. Prawda jest taka, że rozwój epidemii w Polsce i na Śląsku był i jest inny niż to, co pokazuje minister zdrowia - przekonuje.
Pati2020.05.15 12:44
W wypłaszczonych lewackich mózgach lęgną się różne wypłaszczone podejrzenia i pomysły.