04.06.20, 08:15

Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu

Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

 

1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Serafinów

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,

 

módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu

Królowi Aniołów.

 

2. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Cherubinów

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,

módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu

Królowi Aniołów.

 

3. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Tronów

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,

módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu

Królowi Aniołów.

 

4. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Panowań

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,

módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu

Królowi Aniołów.

 

5. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Mocarstw

 

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,

módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu

Królowi Aniołów.

 

6. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Potęg

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,

módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu

Królowi Aniołów.

 

7. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Księstw

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,

módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu

Królowi Aniołów.

 

8. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Archaniołów

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,

módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu

Królowi Aniołów.

 

9. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Aniołów

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,

módl się za nami do Syna Bożego.

 

Ze Świętym Michałem Archaniołem

Uwielbiamy Cię, Panie, na wszystkich ołtarzach świata.

 

Ze Świętym Gabrielem Archaniołem

Dziękujemy Ci, Boże, za dzieło Wcielenia.

 

Ze Świętym Rafałem Archaniołem

Prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa Niebieskiego.

 

Ze swoim Aniołem Stróżem

Przepraszamy Cię, Boże, za nasze grzechy.

 

Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Zwierzchności, Księstwa i Potęgi, Moce Niebieskie, Cherubini i Serafini

Błogosławcie Pana na wieki. Amen.

Komentarze

f232020.06.4 9:03
podczas śpiewanie towarzyszy cały chór wujów.