Wczoraj Sąd Apelacyjny w Gdańsku zobowiązał Janusza Korwin-Mikkego do przeproszenia szefa „Solidarności” Piotra Dudy za sugestię, że służył on w ZOMO.

Chodzi o opublikowany przez polityka Konfederacji na Facebooku słowno-graficzny wpis, na którym przedstawiono szefa „Solidarności” w szeregach ZOMO. Sąd dał Korwin-Mikkemu siedem dni od uprawomocnienia się wyroku na przekazanie powodowi przeprosin, które następnie zostaną opublikowane.

- „Wedle Sądu wypowiedź pozwanego jest jednoznacznie negatywna i ma na celu wyłącznie deprecjonowanie Piotra Dudy jako osoby uwikłanej w służbę na rzecz komunistycznego reżimu. Sąd nie podzielił argumentacji pozwanego w żadnej części. Stąd pozwany musi za powyższe ponieść konsekwencje, nawet jeżeli do naruszenia dóbr osobistych doszło nieumyślnie”

- podaje portal Tysol.pl.

kak/Tygodnik Solidarność, Tysol.pl