12.09.21, 09:00Fot. Adrian Grycuk via: Wikipedia CC BY-SA 3.0 pl

Kościół w Polsce ma nowych błogosławionych! [NA ŻYWO]

Doczekaliśmy się! Po 40. latach modlitwy i rocznych komplikacjach związanych z pandemią koronawirusa, wreszcie Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński zostanie dziś wyniesiony na ołtarze. Z woli Bożej Opatrzności wydarzenie to jest tym bardziej niezwykłe, że w jednej uroczystości błogosławioną zostanie ogłoszona również Matka Elżbieta Róża Czacka. Losy tych wielkich postaci polskiego Kościoła złączyły się w czasie ich ziemskiej wędrówki, a teraz połączyły się w niebie. Prosząc ich, aby wstawiali się za Ojczyzną, z radością przeżywajmy to wyjątkowe święto dla Polski i polskiego Kościoła.

Msza Święta z obrzędem beatyfikacji rozpocznie się w samo południe. Przewodniczyć będzie jej legat papieski kardynał Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W koncelebrze weźmie udział kardynał Dominik Duka z Pragi, kardynał Kazimierz Nycz, kardynał Stanisław Dziwisz, około 80 polskich biskupów, 45 hierarchów z zagranicy i 600 księży.

Obrzęd beatyfikacyjny rozpocznie się po akcie pokuty oficjalną prośbą kard. Kazimierza Nycza o włączenie w poczet błogosławionych Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Po odczytaniu przez metropolitę warszawskiego życiorysów Sług Bożych, kard. Semeraro wygłosi formułę beatyfikacyjną. W odpowiedzi uczestnicy uroczystości, przeżywając ją w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie czy w swoich domach, podziękują Bogu wyśpiewując hymn uwielbienia: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”. Wtedy też odsłonięte zostaną wizerunki nowych błogosławionych. Pomiędzy nimi ustawiona zostanie kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, ta sama, która pielgrzymowała po polskich parafiach w związku z obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski.

Kolejnym elementem beatyfikacji będzie procesja z relikwiami nowych błogosławionych. Będzie to rękopis „Aktu osobistego oddania się Matce Bożej” Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz fragment kostny Matki Elżbiety Róży Czackiej. W czasie procesji odśpiewane zostaną hymny beatyfikacyjne. Po jej dotarciu do prezbiterium cześć relikwiom odda kard. Semeraro.

Następnie kard. Nycz podziękuje Ojcu Świętemu za ogłoszenie nowych błogosławionych, a wszyscy wyśpiewamy dziękczynienie Bogu w hymnie „Chwała na wysokości Bogu”.

Po hymnie celebrans odmówi Kolektę i dalej, według formularza ze święta Najświętszego Imienia Maryi przypadającego na 12 września, będzie celebrowana Msza Święta. W czasie Liturgii Słowa usłyszymy pierwsze czytanie z księgi Mądrości Syracha (Syr 24, 9-12. 19-22), drugie czytanie z Listu św. Pawła do Kolosan (Kol 3, 12-18) i perykopę ewangeliczną z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 12, 46-50). Homilię w języku włoskim wygłosi celebrans, a jej polskie tłumaczenie odczyta bp Piotr Jarecki. Na zakończenie Mszy Świętej będziemy modlić się za Polskę śpiewając hymn „Boże, coś Polskę…”.

 

kak/Fronda.pl, gosc.pl