21.06.18, 21:18Zdj. Twitter/PiS_ORG_PL

KOSZMAR totalnych! Ten sondaż nie pozostawia wątpliwości!

Rządowi Mateusza Morawieckiego przybywa zwolenników- wynika z najnowszego sondażu CBOS. Aż 49 procent uczestników badania przeprowadzonego w czerwcu wyraziło zadowolenie, że na czele rządu stoi Morawiecki. 28 procent odpowiedziało na to pytanie przecząco, natomiast 23 procent respondentów nie miało zdania. 

38 procent ankietowanych zalicza się do zwolenników rządu, 24 proc. jest przeciw obecnej władzy, natomiast 33 proc. deklaruje obojętność wobec obozu Dobrej Zmiany.

Ponad połowa, bo 51 procent respondentów dobrze ocenia działania obecnych władz Polski. W tej kwestii nastąpił wzrost o 3 pp w stosunku do badania z poprzedniego miesiąca. 26 procent ocenia krytycznie działania PiS, natomiast 23 procent badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". Dokładnie połowa ankietowanych odpowiedziała, że polityka rządu Morawieckiego stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej w naszym kraju- również wzrost o 3 punkty procentowe. 36 procent respondentów było odmiennego zdania, a 14 procent odpowiedziało  „trudno powiedzieć” (wzrost o 2 punkty proc.).

"Po pół roku działalności gabinetu Mateusza Morawieckiego można powiedzieć, że poziom poparcia dla premiera, rządu i jego polityki jest zbliżony do tego, jaki uzyskiwał rząd Beaty Szydło, szczególnie w ostatnim półroczu swojego urzędowania. Mimo że rządowi i samemu premierowi przybywa przeciwników, nadal jednak obecna ekipa spotyka się z mniejszym krytycyzmem niż poprzedni gabinet"-podsumował CBOS. 

Sondażownia przeprowadziła badanie metodą ywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-14 czerwca 2018 roku na liczącej 1029 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

yenn/PAP, Fronda.pl