25.01.20, 08:11(fot. pixabay)

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 22,3-16

Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł powiedział do ludu:
„Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary.

W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle ‚około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: «Szawle, SzawIe, dlaczego Mnie prześladujesz?»
Odpowiedziałem: «Kto jesteś, Panie».
Rzekł do mnie: «Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz».

Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli.

Powiedziałem więc: «Co mam czynić, Panie?»
A Pan powiedział do mnie: «Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić».

Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.

Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: «Szawle, bracie, przejrzyj!» W tejże chwili spojrzałem na niego.

On zaś powiedział: «Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego, i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!»”

 

EWANGELIA

Mk 16,15-18

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

Komentarze

Rabarbar2020.01.25 17:52
@andrzejhahn3 Mylisz się. Boże zasady zbawienia/potępienia są jedynymi możliwymi, aby naprawić rozmaite niesprawiedliwości na tym świecie. Katoliccy albo chrześcijańscy duchowni, wcale nie są uprzywilejowani przed Bogiem: "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!" (Mt. 7,21-23) Może się więc okazać, że ci, którzy byli duchownymi, innym mówili o Bogu, a jednak np. krzywdzili innych, dopuszczali się nieprawości - nie zostaną zbawieni.
andrzejhahn32020.01.25 17:24
UWAGA.................JEST TO OSTRZEZENIE DLA WSZYSTKICH ROZUMNYCH LUDZI...............wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej albowiem katolicyzm wypacza rozum i myslenie
Rabarbar2020.01.25 17:23
@Torchwood Jest wprost przeciwnie. Jeśli ktoś jest oszustem, cwaniakiem, okrada i krzywdzi swoich bliźnich - to pozornie jest w tym życiu zwycięzcą. To w takim momencie wchodzi potępienie/zbawienie. "Dobry znajdzie łaskę u Pana, człowiek o złych zamiarach - potępienie" (Prz. 12,2). Zasady są proste. Gdybyś był dobrym - znalazłbyś łaskę u Pana. Jeśli jednak masz złe zamiary, czeka Cię potępienie. Powyższe słowa pochodzą prawdopodobnie od króla Salomona - i zostały, w imieniu Boga, wypowiedziane ok. 3 tys. lat temu. To nie jest jakiś pomysł, który pojawił się w tym tygodniu.
Torchwood2020.01.25 16:35
Stadardowy trik oszustów - najpierw wymyśla się problem (potępienie) a potem wciska naiwniakom jego rozwiązanie.
Rabarbar2020.01.25 14:59
Drodzy ateiści i ateusze! Wczytajcie się w powyższe słowa ewangelii. Bynajmniej nie wynika z nich, że jeśli ochrzczono Was, gdy byliście niemowlętami, to na siłę, nie pytając Was o zdanie, ktoś obdarzy Was zbawieniem (cokolwiek by to słowo znaczyło). W tekście ewangelii akcent jest położony na słowo "wiara". Kto nie wierzy - ten będzie potępiony. Chcę więc uspokoić Wasze obawy: jeśli odrzucacie Ewangelię o Chrystusie, piekło macie jak w banku! Teraz zwracam się do katolików, prawosławnych i protestantów! Wczytajcie się w powyższe słowa ewangelii. Jezus nie koncentruje się na chrzcie. Jezus mówi przede wszystkim o wierze. W innym, podobnym miejscu apostoł Piotr wspominał również o nawróceniu (Dz. 2,38-39). Bez nawrócenia i wiary, chrzest jest przed Bogiem jedynie pustym rytuałem. Niczego nie zmienia. Wymyślono formułę ex opere operato, aby zapewnić pospólstwo, że "sakrament działa" przez sam akt i towarzyszące temu słowa. Ale taka doktryna jest naigrywaniem się z Pana Boga, bo zmuszałaby Go do rzekomego działania, o ile tylko spełniony będzie sam akt chrztu - a więc sam Pan Bóg nie ma tu już nic do powiedzenia, tylko zrobić to, co orzekli spece od tej doktryny. Ale to nie jest biblijne znaczenie chrztu. W ewangeliach o tym znaczeniu możemy usłyszeć z ust Jana Chrzciciela: "Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie(...). On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem" (Mt. 3,11). To Jezus udziela chrztu, dającego zbawienie. Można być ochrzczonym w wodzie/wodą przez księdza, pastora, biskupa, a nawet Papieża, a ten chrzest może niczego nie zmienić w sytuacji człowieka przed Bogiem. Z drugiej strony można, tak jak tzw. dobry łotr na krzyżu, umrzeć bez chrztu w wodzie, a mimo to otrzymać życie wieczne (por. Łk. 23,39-43). Tak jak napisałem wyżej, bez nawrócenia i wiary chrzest (przez polanie lub pokropienie wodą, albo bardziej biblijnie, przez zanurzenie w wodzie) jest tylko pustym rytuałem. Wiara i nawrócenie jest odpowiedzią człowieka na Ewangelię (czyli Dobrą Nowinę o zbawieniu): "Ewangelizacja będzie zawsze zawierać – jako fundament, centrum i szczyt całego swego dynamizmu – także to jasne stwierdzenie: w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, ofiarowane jest każdemu człowiekowi zbawienie, jako dar łaski i miłosierdzia Bożego" (Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 27). Pragniesz zbawienia? Zwróć się do Chrystusa!
arbiter elegancji2020.01.25 14:14
A jeśli zapisano mnie wbrew mojej woli do waszego Kościoła jako niemowlę, teraz nie oczekuję waszego "zbawienia", a zamiast tego wolałbym co niedzielę móc spokojnie zrobić zakupy w sklepie wielkopowierzchniowym?
dz2020.01.25 19:17
Nie martw się. Kto uwierzy i chrzest przyjmie będzie zbawiony. To chyba nie o tobie. A nie chciałbyś założyć pieluchę i posiedzieć na kasie w sklepie wielkopowierzchniowym i służyć towarzyszom debilom, którzy nie wiedzą, co robić w niedzielę ?
dyzio752020.01.25 13:13
Czy ja chcę, czy potrzebuję być zbawiony, zbawiony od czego? Po co?
Gnostyk2020.01.25 12:16
Chrzest jest szkodliwy!
Janek2020.01.25 10:26
Wystarczy wierzyć w Chrystusa i postępować wg ewangelii, czyli Kościół jako instytucja jest do niczego nie potrzebny.
Maria2020.01.25 11:57
Nie umiesz czytać ze zrozumieniem, biedaku. Komu Chrystus, po zmartwychwstaniu, polecił udzielać chrztu? Apostołom (i w domyśle ich następcom). Bez prawdziwego sakramentu Chrztu, udzielanego w prawdziwym Kościele Chrystusa, nie można się zbawić. To dlatego Chrystus ustanowił Kościół i sakramenty, żeby wykluczyć oszustwo, zwiedzenie.
Urszula2020.01.25 18:40
KK nie jest prawdziwym Kościołem Chrystusa. Za dużo strony katolików nienawiści i zwykłego łajdactwa. Nie o taki owoc chodzi Jezusowi.
anonim2021.03.21 11:13
"i w domyśle ich następcom" - skąd taki domysł? Z drugiej strony - to tylko domysł...
anonim2020.01.25 9:36
Papież Franciszek pewnie nam wyjaśni, że to wszystko według "starego ducha", bo według "nowego", z którym się na bieżąco konsultuje, wszyscy będą zbawieni, czy tego chcą, czy nie. Któż by się pytał?!
Cipak2020.01.25 8:36
Dobrze, że jest wybór. Nie wiem wprawdzie na czym polega "zbawiony" oraz kto i kiedy będzie potępiał, jednak korzystając z prawa - wybieram to drugie, "bo nie ma to- jak w piekle. Poje się, popije i poleży w cieple". /i można zajrzeć do Joli - a u niej się .......///
marek2020.01.25 8:44
Jesteś bardziej głupi niż sam wiesz. Siroto nawet nie zdajesz sobie sprawy co wypisujesz.
Abo2020.01.25 9:20
A ty niby wiesz ale nic nie wiesz. Wierzysz sobie w coś i tyle.
Cipak2020.01.25 9:54
"marek" - ty koniu pana Jezusa - jestem głupi, bo nie wybieram tego, co ty chcesz, żebym wybrał?? Pomieniałeś się na głowy ze swoim fredem???
Aida2020.01.25 9:56
Marek, w punkt :-)
Maria2020.01.25 11:47
Dupczek, przestań się wyglupiać, bo jak ci diabolos zajrzą do d... to będzie ci hatko!
Kordian2020.01.25 22:47
Nie przyszło ci do głowy że ,może jesteś upośledzony? Nie zadałeś sobie pytania jak to jest ,że ludzie którzy być może są bardziej prości od Ciebie a jednak widzą więcej. Czy każdy matematyk jest dla Ciebie nawiedzonym idiotą tylko dlatego że potrafi wyprowadzić rachunek różniczkowy ? Patrzysz na kolorowe kwiaty , owoce , kolorowy świat i nie zadajesz sobie pytania kto to wszystko pomalował?Az tak bardzo jesteś prymitywny? Bardzo Ci współczuję.