05.10.16, 06:00

Kuźmiuk: Spółki Skarbu Państwa będą wykorzystane w strategii rozwoju kraju

1. Wczoraj na Radzie Ministrów zdecydowano, że w związku z likwidacją ministerstwa skarbu państwa z końcem tego roku spółki skarbu państwa zostaną ostatecznie przekazane poszczególnym resortom branżowym, przy czym zarząd nadzorczy zostanie usytuowany przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Przy KPRM powstanie rada ds. spółek skarbu państwa, składająca się z kilkunastu ekspertów, głownie ekonomistów, która będzie czuwać nad wyborem zarządów i członków ich rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Według tej koncepcji spółki skarbu państwa szczególnie te z jego większościowymi udziałami nie będą dalej prywatyzowane ale wykorzystywane do realizacji Programu Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

2. Przypomnijmy tylko, że najważniejszą częścią działań niedawno odwołanego ministra skarbu Dawida Jackiewicza, była likwidacji resortu skarbu i swoiste „rozparcelowanie” spółek skarbu państwa do poszczególnych resorów branżowych.

Minister Jackiewicz przez blisko 10 miesięcy intensywnie porządkował swoje "gospodarstwo", głównie poprzez przekazywanie tzw. spółek branżowych poszczególnym resortom, (np. porty ministrowi Gospodarki Morskiej) spółki rolnicze (np. Krajowa Spółka Cukrowa, Elewarr) ministrowi rolnictwa, ministrowi rozwoju -PKO BP przy czym najwięcej z nich zostało przekazanych nowo utworzonemu resortowi energii (są zarówno kopalnie węgla będące własnością Skarbu Państwa ale także spółki energetyczne (PGE, Tauron, Enea, Energa), paliwowe (Lotos i Orlen) i wreszcie gazowe (PGNiG).

Sumarycznie spółki skarbu państwa trafiły do 7 resortów ale wszystkie one mają być wykorzystane do realizacji programów rozwojowych przygotowanych przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

3. Najważniejszą częścią tej koncepcji jest wykorzystanie tych swoistych sreber rodowych, czyli największych spółek Skarbu Państwa posiadających wielomiliardowy majątek do realizacji polityki rozwojowej państwa.

Chodzi o wykorzystanie potężnych aktywów gospodarczych jakimi są zasobne spółki skarbu państwa głównie do realizacji inwestycji infrastrukturalnych ważnych dla rozwoju gospodarczego państwa.

Do tej pory spółki te realizowały indywidualne strategie rozwojowe, często wzajemnie nie skorelowane, co tak naprawdę, oznaczało marnowanie ogromnych możliwości rozwojowych.

Dlatego konieczna jest odpowiednia zmiana stanu prawnego, co więcej w związku z tym, że wymienione podmioty gospodarcze, są spółkami giełdowymi, potrzebne przygotowanie rozwiązań, które pozwolą na uczciwe potraktowanie akcjonariuszy mniejszościowych.

Akcjonariusze mniejszościowi muszą mieć świadomość, że nie są akcjonariuszami typowych podmiotów komercyjnych ale spółek które mają uczestniczyć we wzmacnianiu gospodarki państwa, przy czym nie musi się to odbywać ich kosztem.

Jak wyjaśnił minister Henryk Kowalczyk przy tego rodzaju przedsięwzięciach wspieranych przez rząd spółkom ją realizującym będą udzielane gwarancje rządowe w związku z dłuższym okresem zwrotu kapitału z danej inwestycji i to rozwiązanie będzie korzystne także dla inwestorów mniejszościowych.

Wreszcie rząd zaprezentował rozwiązanie które pozwoli na wykorzystanie majątku spółek skarbu państwa do realizacji polityki prorozwojowej z jednoczesnym zapewnieniem przejrzystości powoływania ich zarządów i rad nadzorczych.

Zbigniew Kuźmiuk