22.06.14, 12:16Radosław Sikorski (fot.Twetter)

Minister Sikorski: "za****ć PiS" i "robienie laski Amerykanom"

W programie Bogdana Rymanowskiego w TVN24 ujawniono kolejny fragment rozmowy między ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim a ministrem finansów Jackiem Rostowskim.

Oto fragment rozmowy:

Sikorski: Ty, ja uważam, że można zaj***ć PiS komisją specjalną w sprawie Macierewicza.

Rostowski: No a co innego jest dzisiaj?

Sikorski: No taaak, Kaczyński się przyspawał do Macierewicza i teraz trzeba Macierewiczem ich obu na dno pociągnąć. To, co jest w materiałach prokuratorskich jest miażdżące. Można zrobić dwuletni cyrk. I niech oni się tłumaczą. Tam są straszne rzeczy. Wiem, bo byłem przy tym.

I kolejny fragment:

Rostowski: Dobrze, tylko trzeba namówić. Musisz Donalda namówić (…)

Sikorski: Donald się waha, ale lekko za. Powiedział: niewykluczone. Niech oni, najpierw będzie skarga do sądu na prokuraturę (…) No tak, bo to jest skandal, k****. Skandaliczne (…) To jest ewidentny deal Seremeta z Tuskiem. To, co robią (…) Wiesz, na czym polegała operacja ZEN, którą Macierewicz ujawnił? To była operacja, nadzorowałem ją... 

A oto kolejny fragment dotyczący spraw międzynarodowych:

– Wiesz, że sojusz polsko-amerykański jest nic nie warty. Jest szkodliwy, bo daje poczucie bezpieczeństwa – mówi z kolei Radosław Sikorski w rozmowie z Jackiem Rostowskim.

– Bullshit, skonfliktujemy się z Niemcami, Francuzami… Bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy, kompletni frajerzy (...) Problem w Polsce jest, że mamy płytką dumę i niską ocenę. Taka murzyńskość (…) – stwierdza w nagranej rozmowie szef polskiej dyplomacji.

Tak wygląda podwórko Donalda Tuska, człowieka który jakby posiadał honor dawno temu ustąpił by z urzędu. A tak mamy światowy skandal i farsę polityczną.

mod/Telewizja Republika/TVN24.pl

Komentarze

anonim2014.06.22 12:18
http://niezalezna.pl/56614-nagranie-prymitywne-teksty-sikorskiego-zrobilismy-laske-amerykanom-frajerzy
anonim2014.06.22 12:18
Po co to roztrząsać, wystarczy spojrzeć na ten ryj i wszystko jasne. Szumowina.
anonim2014.06.22 12:31
hehe...przecieki kontrolowane-przecieki kontrolowane-przecieki kont....
anonim2014.06.22 12:35
zapity ryj sikorskiego mówi o nim wiele
anonim2014.06.22 12:36
Mało ze nas sprzedawali po cichu , to jeszcze obśmiewają na cały świat!! Komunistyczne bachory!!
anonim2014.06.22 12:43
Na banicje zdrajców!!
anonim2014.06.22 12:49
Problemem nie jest to co Sikorski mówi (być może jest to prawda), ani tym bardziej jak mówi, ale jak się to ma do polityki zagranicznej rządu. Bo trochę to dziwne i coś tu stoi na głowie, kiedy minister spraw zagranicznych, krytykuje koncepcję prowadzenia polityki zagranicznej rządu, do którego należy.
anonim2014.06.22 12:50
Wstęp – opisuje ramy prawne działania wojskowych służb specjalnych w Polsce, z których ma wynikać m.in. bezprawność niektórych działań opisanych w dalszych rozdziałach; opisuje genezę raportu oraz procedury, które doprowadziły do jego powstania; opisuje proceder niszczenia oraz ukrywania akt przez dowództwo WSI, w tym także rzekome przekazanie ich sfilmowanych kopii rosyjskiemu GRU przez gen. Bułę w 1989 roku – w wyniku prac komisji odkryto ponad 1000 akt, które zgodnie z prawem WSI miało obowiązek przekazać IPN, jednak tego nie zrobiło. Potencjał służb – mapa problemu – opisuje struktury oraz agenturę WSI, obejmującą ponad 10 tys. współpracowników w kraju i za granicą, z czego ponad 2,5 tys. agentów tych służb ulokowanych w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych (stan na 1991 rok); opisuje źródła nielegalnego finansowania WSI (przemyt sprzętu elektronicznego, przejmowanie majątków zmarłych Polaków za granicą, sprzedaż broni terrorystom arabskim oraz afera FOZZ); opisuje utworzenie w 1983 Oddziału "Y", który miał się zajmować rozbudową struktur nielegalnego finansowania służb Finanse WSI – kontynuuje analizę nielegalnego finansowania operacji WSI, w tym także Oddziału "Y", przez szereg powiązanych ze sobą przedsiębiorstw założonych poza granicami Polski; opisuje wyprowadzenie z Polski 1,5 mln USD w 1993 przez konta założone przez WSI w trzech szwajcarskich bankach, która to suma miała nigdy nie zostać rozliczona ani zwrócona. Penetracja rosyjska: zagrożenia dla wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa – opisuje strukturę kadrową WSI, która składała się w większości z osób przeszkolonych w latach 70. XX w. w radzieckich akademiach KGB i GRU oraz politykę zatrudnienia, która uzależniała awans na stanowiska kierownicze od odbycia odpowiednich szkoleń w służbach radzieckich; zwraca uwagę na sprzeczność opisywanych liczb i faktów z deklaracjami późniejszych ministrów obrony – Onyszkiewicza i Komorowskiego – którzy twierdzili, że polskie służby zachowywały dużą niezależność od GRU; opisuje agenturę radziecką a następnie rosyjską w Wojsku Polskim oraz zaniechania kontrywywiadowcze ze strony WSI w stosunku do kierunku wschodniego – tolerowanie szpiegostwa, działań agenturalnych spółek polsko-rosyjskich oraz libacji z udziałem znanych agentów KGB; opisuje szczegóły operacji GWIAZDA, stanowiącej pozorną weryfikację agentury radzieckiej w polskich służbach co zaowocowało m.in. nieskrępowaną działalnością ppłk Czesława Wojtkuna, który został następnie w latach 90. skazany za szpiegostwo na rzecz KGB ale w wyniku działań UOP a nie WSI a także działalnością płk Mariana Kastelika; 12 kwietnia 2007 Antoni Macierewicz przekazał sejmowej komisji ds. służb specjalnych dodatkowe materiały z archiwów WSI dokumentujące współpracę ze służbami rosyjskimi w latach 80. – m.in. comiesięczne raporty składane przez polskie służby Rosjanom[1] Wykorzystywanie przez WSI aparatu Służby Bezpieczeństwa – opisujący współpracę WSI z byłymi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa (m.in. nielegalny handel bronią z krajami byłej Jugosławii w latach 90., rozbudowę sieci agencji towarzyskich i firm ochroniarskich, a także wykorzystywanie ich do zbierania kompromitujących informacji pozwalających na późniejsze szantażowanie przedstawicieli biznesu czy środowiska prawniczego); Inwigilacja przez WSI środowisk politycznych – opisuje działania WSI mające na celu rozbijanie partii politycznych pozostających w latach 90. w opozycji do ugrupowań postkomunistycznych; opisuje m.in. działania prowadzone przez Grzegorza Żemka i Zenona Klameckiego, które trwały do 2001 roku, gdy Telewizja Polska wyemitowała zainspirowany przez WSI film "Dramat w trzech aktach"; opisuje niezgodną z prawem inwigilację partii politycznych, organizacji społecznych, mediów; opisuje szczegóły operacji "SZPAK" mającej na celu dyskredytację Radosława Sikorskiego przez inspirowane artykuły prasowe; opisuje szczegóły operacji "PACZKA" realizowanej za pośrednictwem fundacji "Pro Civili" oraz innych operacji mających na celu inwigilację i dyskredytowanie osób krytykujących nasycenie agenturą rosyjską polskich służb państwowych oraz "wrogich wobec Rosji"; opisuje inne operacje takie jak rozpracowanie Bronisława Komorowskiego, "obiad drawski", współpracę z tygodnikiem "NIE"; rozdział opisuje też inwigilację niektórych polityków lewicy, która według autorów raportu wskazuje na specyficzną konkurencję między środowiskami postkomunistycznymi skupionymi wobec WSI i UOP ("wojna alkoholowa") Wpływ WSI na kształtowanie opinii publicznej – opisuje wpływ WSI na media krajowe, wymieniając m.in. nazwiska 58 agentów i tajnych współpracowników, np. Janusz Brodniewicz ("BURSKI") w kierownictwie TVP; opisuje planowane przejęcie kontroli nad krajowym rynkiem dekoderów dla stacji lokalnych co umożliwiłoby faktyczne kontrolowanie stacji regionalnych i lokowanie w nich agentury np. w postaci personelu zajmującego się serwisowaniem sprzętu; opisuje wpływ WSI na dziennikarzy promujących określone rozwiązania w przetargach na sprzęt wojskowy i szeregu innych spraw[2][3][4]. Nielegalny handel bronią – opisuje stworzenie na przełomie lat 80. i 90. struktur umożliwiających nieskrępowany, nielegalny handel bronią oraz późniejszy zakres tego handlu – m.in. sprzedaż broni jemeńskiemu terroryście Al-Kassarowi, załatwianie za łapówki pozwoleń na sprzedaż broni czy przemyt broni dla grup mafijnych (np. do Estonii w 1994 roku); WSI było również zaangażowane w pranie brudnych pieniędzy pochodzących z handlu bronią i narkotykami we współpracy z włoskimi grupami mafijnymi Nieprawidłowości związane z osłoną przetargu na Kołowy Transporter Opancerzony – opisującą m.in. znajdujących się w posiadaniu WSI informacji o problemach technicznych transportera fińskiej firmy "PATRIA" oraz wpływanie na komisję przetargową w celu wybrania tej właśnie oferty Ingerencja WSI na rynku paliwowo-energetycznym – opisująca udział WSI w licznych aferach związanych z fałszowaniem paliwa lub oszustwami akcyzowymi, do których wykorzystywano m.in. wojskową infrastrukturę techniczną (bazy paliwowe, rurociągi), wprowadzanie agentów WSI do spółek petrochemicznych ("ORLEN"); opisuje zaniechania WSI wobec realnych planów wrogiego przejęcia polskiego przemysłu petrochemicznego przez spółki rosyjskie i wreszcie udział WSI w tzw. "mafii paliwowej". Działalność oficerów WSI w Wojskowej Akademii Technicznej – opisująca fałszowanie dokumentacji finansowej, wyłudzenia kredytów, pranie pieniędzy oraz inne działania przestępcze, które naraziły budżet państwa na straty. Inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu WSI – opisuje nieprawidłowości kadrowe, fikcyjne procedury sprawdzające przy zatrudnianiu pracowników, tolerowanie libacji i picia alkoholu w miejscu pracy, defraudację funduszy operacyjnych, wykorzystywanie lokali służbowych w celach prywatnych, budowę obiektów rekreacyjnych z góry przeznaczonych do użytku pozasłużbowego oraz ustawianie przetargów; Operacja ZEN Aneksy' w liczbie 24 – obejmujące łącznie ponad połowę objętości raportu i zawierające m.in. szczegóły nadużyć opisanych w części analitycznej (fragmenty raportów, notatki, tezy), ale także listy osób, które w taki czy inny sposób miały być powiązanie z WSI (np. Aneks nr 16: Zidentyfikowane osoby współpracujące niejawnie z żołnierzami WSI w zakresie działań wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Ten raport Pana Macierewicza ściska w szufladzie wielki B .Komorowski chroni kolesi!!!
anonim2014.06.22 12:51
To dlaczego PiS jeszcze nie jest z...ny??? Dlaczego tak dlugo to trwa? Pan minister obiecuje i niewiele z tego wynika!
anonim2014.06.22 13:17
Czy ktoś mógłby wyłączyć Existenz?
anonim2014.06.22 13:18
@Campbell- Dobre pytanie?
anonim2014.06.22 13:18
Existenz: Jesteś tu nowy/a, więc być może nie wiesz, ale na tym portalu panują nieco inne zasady niż na Twoich ulubionych lewackich, i tu się użytkowników nie wyłącza. Choćby dlatego Ty, Piogal i Wam podobni, mogą bez żadnych przeszkód prezentować tu swoje wynurzenia.
anonim2014.06.22 13:21
Zwykłe parchy rządzą w Polsce
anonim2014.06.22 13:28
@Existenz Specjalnie dla takich jak ty!!!Co mnie i moja rodzinę wyłączyli z życia przez długie lata!! Powstańmy z kolan!!!! "Kim oni są, żeby urządzać sobie z naszego, ongiś dumnego i potężnego państwa folwark pańszczyźniany? Kto im dał do tego prawo? Przecież to jest hołota, dresiarze przebrani w garnitury, karły moralne, ludzie, dla których jedynym odpowiedzialnym zadaniem jest trzymanie miotły i zamiatanie ulic. Dziś z cynicznym uśmiechem na ustach i cwaniakowatym wyrazem twarzy mówią do siebie: znów nam się udało, oszukaliśmy „biednych Polaczków” i możemy robić tutaj wszystko co nam się żywnie podoba. Robili nas w konia przez ostatnie dwadzieścia pięć lat. Trąbili o odzyskanej wolności i wchodzeniu na wyższe stadium europejskości. My wiemy, że to wszystko były kłamstwa, oszukiwali nas i uprawiali propagandę niczym z najgorszych lat PRL-u. Dlatego dziś musimy wyjść na ulicę i protestować. Stanąć w obronnie naszych wartości i idei, o których Oni nie mają żadnego pojęcia. Niech ta kula śniegowa narodowej siły zmiecie z powierzchni ziemi to państewko, tą republiczkę zwaną III RP. Walczmy ze wszystkich sił, bo to już jest ostatnia szansa, dzwon po raz kolejny nie zabije. Jeżeli się poddamy to przyszłe pokolenia nas ocenią i z pewnością nie będzie to pozytywna nota. Mam nadzieję, że ostatnie protesty staną się początkiem czego wielkiego i niech to będzie Wielka Polska!""
anonim2014.06.22 13:33
@Existenz Wystarczy że tacy jak ty wyłączyli mnie i moją rodzinę na wiele lat!! Powstańmy z kolan!!! "Kim oni są, żeby urządzać sobie z naszego, ongiś dumnego i potężnego państwa folwark pańszczyźniany? Kto im dał do tego prawo? Przecież to jest hołota, dresiarze przebrani w garnitury, karły moralne, ludzie, dla których jedynym odpowiedzialnym zadaniem jest trzymanie miotły i zamiatanie ulic. Dziś z cynicznym uśmiechem na ustach i cwaniakowatym wyrazem twarzy mówią do siebie: znów nam się udało, oszukaliśmy „biednych Polaczków” i możemy robić tutaj wszystko co nam się żywnie podoba. Robili nas w konia przez ostatnie dwadzieścia pięć lat. Trąbili o odzyskanej wolności i wchodzeniu na wyższe stadium europejskości. My wiemy, że to wszystko były kłamstwa, oszukiwali nas i uprawiali propagandę niczym z najgorszych lat PRL-u. Dlatego dziś musimy wyjść na ulicę i protestować. Stanąć w obronnie naszych wartości i idei, o których Oni nie mają żadnego pojęcia. Niech ta kula śniegowa narodowej siły zmiecie z powierzchni ziemi to państewko, tą republiczkę zwaną III RP. Walczmy ze wszystkich sił, bo to już jest ostatnia szansa, dzwon po raz kolejny nie zabije. Jeżeli się poddamy to przyszłe pokolenia nas ocenią i z pewnością nie będzie to pozytywna nota. Mam nadzieję, że ostatnie protesty staną się początkiem czego wielkiego i niech to będzie Wielka Polska!"
anonim2014.06.22 13:33
Jeśeli ktoś uważa, że ta zgraja łotrów, która rzadzi Polską jest w porządku, sam sobie wystawia świadectwo ! Kim trzeba być (byłym zomowcem, ubekiem, esbekiem ormowcem) ?Jak nisko upadłym trzeba być, żeby publicznie pochwalać totalną degrengoladę ?
anonim2014.06.22 13:39
Partia Obłudników, chamów, prostaków i zwykłych kundli. Knajacki język, knajackie metody, słoma z butów wyłazi. "Elyta" psia ich mać, utuczona na moich podatkach. W kibitki i na Sybir, tam wasze miejsce zaprzańcy. Trzeba być wyjątkową mendą aby te rozmowy wykorzystać przeciwko PiSowi, no nie frondowe trolle?
anonim2014.06.22 13:45
Naprawdę ktoś tutaj się łudzi, że inni politycy w prywatnych rozmowach wysławiają się inaczej? Bądźmy poważni i oceniajmy realnie. To że jeden z drugim w prywatnej rozmowie poprzeklina mniej lub więcej to nic szokującego i skandalicznego. Problem w tym, że te rozmowy nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego.
anonim2014.06.22 14:41
@Franko7 "Bądźmy poważni i oceniajmy realnie. To że jeden z drugim w prywatnej rozmowie poprzeklina mniej lub więcej to nic szokującego i skandalicznego. Problem w tym, że te rozmowy nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego." Kultura języka - mówi Ci coś to pojęcie ? Człowiek, który żyje wartościami, na poziomie, nie robi ze swojej mowy szamba.
anonim2014.06.22 15:00
akia Żyj dalej ideałami;) "Człowiek, który żyje wartościami, na poziomie, nie robi ze swojej mowy szamba." Pokaż mi takiego:)
anonim2014.06.22 15:34
śmierć zdrajcom
anonim2014.06.22 15:50
Jeżeli komuś się wydaje że takie rozmowy będą inaczej w przyszłości wyglądały to tylko pogratulować naiwności, ale co z oczu to z serca, prawda?
anonim2014.06.22 16:40
Gdyby wcześniej nie łgali, jak psy, to można by ich nawet polubić.
anonim2014.06.22 16:43
@konsul "tu się użytkowników nie wyłącza" - wczoraj w temacie o kreacjoniźmie poleciało z 15/20 komentarzy do kosza i przynajmniej jedno konto (ja zresztą już mam trzecie, pozostałe 2 zostały skasowane bez ostrzeżenia).
anonim2014.06.22 18:24
Sikorski wie o czym mówi, zna to z autopsji - jako młody chłopak był nie lada atrakcją dla Mudźaheddinów w Afganistanie z którymi "walczył przeciwko Ruskim", cokolwiek by to miało znaczyć: tam każdy watażka miał co najmniej dwóch ładnych chłopców (bo to jedyna godna prawdziwego Mudżaheddina forma seksu). Bo u ministra Spraw zagranicznych najważniejsze jest doświadczenie.....
anonim2014.06.22 18:32
http://telewizjarepublika.pl/Studio-republika-odc-14-201314-bronislaw-komorowski,video,501.html#.U6cEx0BXuG4
anonim2014.06.22 21:21
@Schikaneder To Sikorski prowodził rozmowy z USA, to PO rządzi o 7 lat, więc to kretyn Sikorski robił Amerykanom to co mówił. Więc co, trzeba być mendą czy nie? Bo można go nazwać zupełnie inaczej, znacznie ordynarniej, no bo kto robi "laskę"...? Po drugie naucz się nie mieszać faktów (konkretne działania PO) z hipotezami (w co wierzy lub nie PiS). To taka podstawa rzetelnej dyskusji.
anonim2014.06.23 0:42
@Schikaneder Ale czego nie rozumiesz? Menda to do Sikorskiego etc, natomiast pytanie było do frondowych trolli. Przecież to proste dość. Natomiast w kontekście wypowiedzi ministra, menda to zbyt łagodne określenie. I tyle. Gdzież tu zamotanie, raczej Twoje kolego niezrozumienie. I nie rozśmieszaj mnie porównaniem polityki zagranicznej PiS z siedmioletnim lizaniem tyłków przez PO.
anonim2014.06.24 0:17
Język, oględnie mówiąc, jest nieelegancki. Ale niestety trudno się nie zgodzić z tezami min. Sikorskiego. A to oznacza, że nawet szumowiny czasem mogą mieć rację...