06.08.18, 19:15

NATO wzmacnia Litwę - i cały nasz region. Dobra decyzja

Agencja NSPA (NATO Support and Procurement Agency) wraz z litewskim Ministerstwem Obrony podpisała w lipcu umowę dotyczącą rozbudowy infrastruktury wojskowej na terytorium Litwy. Wdrożenie zaplanowanych inwestycji będzie korzystne nie tylko dla litewskiego wojska, z regionalnej infrastruktury korzystają również siły Sojuszników. Jednym z takich miejsc jest poligon w Podbrodziu (lit. Pabrade) – ja terenie tego poligonu realizowana jest cześć natowskich ćwiczeń w państwach bałtyckich.

 

Inwestycje NATO na Litwie przewidują zrealizowanie trzynastu projektów. Aż 12 z nich planowane jest na głównym poligonie, pozostały projekt dotyczy lotniska nieopodal miasta Szawle (lit. Šiauliai).

Prace nad rozbudową infrastruktury wyznaczono na najbliższe trzy lata (zostaną ukończone w 2021 roku). Kwota, jaką przeznaczono na inwestycję, łącznie ma wynosić około 43 mln. euro. Zaplanowane projekty mają na celu powiększenie możliwości szkoleniowych gwarantowanych przez obecną infrastrukturę. Poligon w Podbrodziu wizytują coraz liczniejsze zgrupowania żołnierzy krajowych i Sojuszniczych, teren służy też realizacji zadań przy użyciu nowoczesnej broni – to wystarczająca argumentacja dla przeprowadzenia rozbudowy. Według planów, poligon ma być zmodernizowany i rozbudowany do poziomu, który pozwala na jednoczesną realizację zadań przez jednostkę wielkości brygady. Większa przestrzeń pozwoli swobodnie prowadzić ćwiczenia litewskim brygadom „Žemaitija“ i „Geležinis Vilkas“, a także stacjonującej na Litwie grupie bojowej NATO.

Rozbudowa litewskiego poligonu po Podbrodziem (lit. Pabrade) to żadna nowość. Duży projekt modernizacyjny został uruchomiony już w 2013 roku, a część z zaplanowanych inwestycji udało się już zakończyć. Sukcesywna modernizacja tego ośrodka treningowego ma duże znaczenie dla wojska litewskiego: jest to największy poligon w kraju, co jednocześnie sprawia, że ma on duże znaczenie szkoleniowe. Po zakończeniu nowego procesu modernizacji umożliwi kolejne modernizacje szkoleń, między innymi prowadzenie ćwiczeń z nowoczesną artylerią.

Taka inwestycja ma przełożenie nie tylko na krajowe procesy militarne, jest też przedsięwzięciem o wysokim znaczeniu politycznym. Rozbudowa poligonów oznacza zwiększenie częstotliwości i możliwości realizowania ćwiczeń z udziałem NATO, a sama inwestycja jest elementem realizacji natowskich postanowień. Pieniądze wydane na modernizacje infrastruktury wojskowej są znacznym elementem wydatków wojskowych Litwy – te według dyrektyw Sojuszu musza wynosić około 2%.
Dotychczas w ramach programów inwestycyjnych NATO zrealizowano około 30 projektów. Większość z nich dotyczyła rozbudowy infrastruktury militarnej i realizacji zadania monitorowania przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi. Kwota, za jaką zrealizowano te projekty (wraz z wkładem litewskim), wyniosła około 53 mln euro.

Warsaw Institute