Święta Kinga, patronka dzisiejszego dnia, już od niemowlęctwa czciła Maryję.

Najstarsi biografowie zaznaczają następujący fakt w życiu św. Kingi jeszcze jako niemowlęcia: „Ile razy słyszała JEZUS to najsłodsze imię wydane przez Maryję na zbawienie całemu światu z uczucia pobożności cała w sobie zmieniała się, promieniowała żywszą radością niż zazwyczaj dzieci leżące w kołysce. I jakby ziewając, bo jej usta nie mogły wypowiadać słów z najwyższą pilnością lizała języczkiem, aby wyrazić tymi znakami i w pewien sposób cześć dla zbawczego imienia”.
„Ilekroć trafiło się kapłanowi głośno wymówić przy Ofierze Świętej najchwalebniejsze imię JEZUS albo Maryja, tyle razy ona uśmiechaniem wesołym radość pokazywała, często pozierając wzdychanie wyrażała a podczas łzy wypuszczała i afekty nabożnymi dawała po sobie znać jakoby się na zacności i godności onych słów rozumiała, że wszyscy, którzy byli na ten czas upatrowali to, iż ona imię święte czciła i na jego wspomnienie jako mogła nabożeństwo oświadczała”.

Czytaj więcej na stronie SIÓSTR KLARYSEK

Modlitwy do Świętej Kingi
Najdroższa Patronka nasza – Kingo święta! Tyś od zarania życia pałała gorącą miłością ku Bogu i serdecznie współczułaś z niedolą bliźnich; na książęcym tronie i w klasztornej celi ratowałaś Ojczyznę naszą w potrzebie i poddanych swoich wspierałaś hojnie w ubóstwie i cierpieniu, a z tronu niebieskiej chwały poprzez stulecia wypraszałaś i teraz wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i cuda. Wyjednaj nam, prosimy Cię, u Boga łaskę, której tak gorąco pragniemy……..,a przede wszystkim odpuszczenie win, w dobrym wytrwanie, żywot cnotliwy i śmierć szczęśliwą. Amen.

Źródło: http://rozaniec.info/