04.03.16, 11:20Fot. spaceaim.com

Niesamowite! Odkryto najstarszą galaktykę!

To wielki krok w przeszłość i podroż do początków kosmosu. Teleskop Hubble'a pomógł w odkryciu najodleglejszej galaktyki. Jest oddalona od Ziemi o ponad 13 miliardów lat świetlnych. Naukowcy nadali jej nazwę GN-z11.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a znów zaskoczył naukowców. Międzynarodowy zespół astronomów pobił rekord i zmierzył dystans do najdalszej dotychczas zaobserwowanej galaktyki. Znajduje się ona 13,4 miliarda lat świetlnych od Ziemi.

GN-z11 to „noworodek”, którego obserwujemy obecnie zaledwie 400 mln lat po Wielkim Wybuchu. Galaktyka jest 25 razy mniejsza od Drogi Mlecznej. Odkrycie to, zdaniem naukowców, „wielki krok w przeszłość” i podroż do początków kosmosu. – Obserwujemy galaktykę GN-z11 w czasie gdy Wszechświat miał zaledwie 3 proc. swojego obecnego wieku – ekscytuje się Pascal Oesch z Yale University.

Odkrycie przybliża nas do poznania tego, co się stało zaraz po Wielkim Wybuchu – czyli poznania najskrytszych tajemnic kosmosu. Naukowców fascynuje m.in. to, jak młoda galaktyka GN-z11 dynamicznie się rozrasta. Jak udało się ustalić, procesy gwiazdotwórcze zachodzące tam są 20 razy szybsze niż w nieco już podstarzałej Drodze Mlecznej.

Miejmy nadzieję, że to nie ostatnie odkrycie dokonane za pomocą Teleskopu Hubble'a. Naukowcy zacierają ręce na myśl, co może dojrzeć Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który zostanie wystrzelony w przestrzeń kosmiczną już za dwa lata. Być może przybliży nas jeszcze bardziej do granic poznania.

daug/tvp.info

<<< CZY CHCESZ OTRZYMAĆ OD RAZU SZCZEGÓLNE ŁASKI OD BOGA? ZOBACZ TUTAJ! >>>

Komentarze

anonim2016.03.4 11:55
Ciekaw jestem jak ta galaktyka znalazła się tak daleko skoro powstała w tym samym "wielkim wybuchu" ?
anonim2016.03.4 11:59
Czy rzeczywiście ta galaktyka jest tak daleko? przecież jak stwierdzono np obserwując tzw czarne dziury z których nawet światło się niewydostaje na zewnątrz tej czarnej dziury. która spowalnia światło tzn promieniowanie elektromagnetyczne do granicy "O" szybkości to czy tzw zmęczenie światła które widzimy z tak dalekiej galaktyki nie fałszuje wyniku obliczeń?
anonim2016.03.4 12:53
JA własnym oczom nie wierzę. To się naprawdę dzieje? Taki tekst na Frondzie? O co tutaj chodzi? Oświeciło was nagle i doszliście do wniosku że jednak to nie jakiś tam Bóg z mitów starożytnych żydów nie stworzył świata w 6 dni 5000 lat temu, natomiast niepodważalną prawdą jest że wszechświat powstał 15 miliardów w wyniku wielkiego wybuchu a ziemia 5 miliardów lat temu w wyniku trwającego wiele milionów lat procesu planeto-twórczego? czy ktoś wam sie włamał na strone i to tu umieścił. Kiedy artykuł potwierdzający teorie ewolucji?
anonim2016.03.4 12:59
@mariuszKW ' + Nr 2. + Gdy Bóg Święty mówi, człowiek musi milczeć. Ale dziś człowiek wziął sobie za zadanie przekrzyczeć praw¬dę Bożą, jego Majestat, jego Wielkość. Człowiek chce udowodnić, że jego rozum jest taki sam, jak Wielkiego i Świętego Stworzyciela Świata, Boga Ojca. Pamiętaj, rozum Boga Ojca nie podlega żadnej korekcie, żadnej destrukcji. On jest wiecznie Wielkim Światłem, Wiedzą przez nikogo nie zmierzoną, niepojętą. Naiwny i bardzo śmieszny jest człowiek, który po wiekach mozołów i latach obserwacji, ustanawia jakiekolwiek prawo doty¬czące świata i wszechświata i uznaje je za swoje. To absurd, bowiem każde słowo od wieków jest zakodowane w Bożej Wiedzy, w Bożej, świętej Mądrości. Dlatego każdy uczony, każdy studiujący powinien zaznajomić się z Bożą Prawdą, która jest w Piśmie świętym prosta.: Kochaj Boga nade wszystko i bliźniego swego. A reszta to może być przez ciebie wymyślonym fałszem, obrazem, którego sam będziesz się wstydził po latach doświadczeń. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata — mówi Jan Chrzciciel o Mnie nad brzegiem rzeki Jordan przed dwoma tysiącami lat. Ja wam powiadam: jestem Barankiem Bożym przez wszystkie wieki. Ciągle oddaję Siebie Bogu Ojcu za wasze grzechy i nieposłuszeństwo. Krew Moja, jako źródło wiecznego zbawienia i oczyszczenia płynie z Najświętszych Ran Mo¬ich. Ileż cierpienia ponosi ponownie Serce Moje Boże przez upór wasz i trwanie w grzechu. Brak w was "poszanowania prawdy Bożej, brak w was wyzbycia się pychy, która wiedzie na zatracenie dusz waszych. Brak was skromności, łagodności, ofiarności, cierpliwości. nie umiecie opanować wszystkich pożądliwości, które wiodą was ku zatraceniu. Brak w was skruchy i przy¬znania się przed Majestatem Bożym do waszych grze¬chów nałogowych. Gdy pragnę wejść do serc waszych, aby wprowadzić pokój i ład Boży, zatrzaskujecie przede Mną drzwi serc waszych. Umiecie spędzać wiele godzin na zabawach, uciechach, przed telewizorami, w klubach na pijaństwie, lecz nie umiecie ugiąć kolan przed Bogiem wiecznie żyjącym w modlitwie i przebłaganiu. Pochłaniacie truciznę, która pochodzi od szatana, zwodziciela i kłamcy. Lubujecie się w złym postępowaniu, żyjecie tylko życiem ziemi, nie dbacie o duszę własną, która będzie musiała zdać rachunek za wasze postę¬powanie tu na ziemi. Jako istoty ludzkie już niebawem za swe życie przed wielkim, sprawiedliwym gniewem Bożym, odpowiecie. To wam mówię i proszę: niech będzie ostrzeżeniem. Czasu już mało, wypełniają się czasy proroctw Bożych dziś, na waszych oczach. Proszę was, zdejmijcie bielma z oczu waszych. Patrzcie i słu¬chajcie uważnie. Zły duch niewiary zasiewa w waszych sercach kąkol. Baczcie, byście nie byli spaleni w ogniu nieugaszonym. Odrzućcie od siebie więzy zła i nie¬prawości. Obmyjcie się w duchu światła Bożego, mó¬dlcie się, proście Boga Ojca, aby odwrócił od was karanie. Grzech wasz brudzi ziemię, która w bolesnych konwuls¬jach zabijać was zacznie. Na ziemię i na dzieci ziemi spadną plagi takie jakich w żadnej epoce ludzkość nie widziała. Niebo na kilka chwil zostanie otworzone. Blask majestatu Bożego i gniewu wytrąci całą kulę ziemską z jej orbity. Serca wasze staną się pełne trwogi i przera¬żenia. Wołać będziecie o śmierć, zazdrościć będziecie górom i rzekom bowiem Gniew Boży je ominie. Oto, Moje ukochane dzieci, wasz grzech, który wylewa się serc waszych jest przyczyną tego czasu. Proszę was, odstąpcie od grzechu nieprawości, umiłujcie Prawdę Bożą. Niech w każdym sercu zapanuje Trójca Przenaj¬świętsza. Wprowadźcie Boże prawa do hal fabrycznych, warsztatów, sądów, więzień. Zezwólcie, aby najbardziej nieszczęśliwi więźniowie waszych więzień mogli otrzy¬mać ciszę, zdrowie duszy od Syna Bożego Jezusa Chry¬stusa, który chce być w sercach wszystkich jako pokor¬ny Baranek Boży gładzący grzechy świata. Wszyscy skuci niewolą grzechu, niech szukają wybawienia w Se¬rcu Jezusa Chrystusa. Proszę was, niech dzieci w siero¬cińcach i domach dziecka zostaną dopuszczone do Serca Baranka Bożego, który gładzi wszelki grzech. To są ostatnie przygotowania na wielki dzień przyjścia Ducha Świętego, jako łaski wszechwiedzy i miłości. lecz jeśli nie przyjmiecie słów Syna Bożego, zaprawdę powiadam, nie zostanie kamień na kamieniu z tego Okresu. Ciała wasze będą dane na żer orłom i sępom. Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży wzywam was wszystkich: dzieci Boże, odstąpcie od grzechu i nieprawości waszych, abym mógł zlać na wasze głowy obfitość łask dużych. Amen. Nr 7. + W dniu, który jest dniem zwycięstwa nad grzechem, ziemia cała opasana zostanie welonem żałoby. Zabrak¬nie śpiewu ptaka, szczebiotu dziecka, mowy dostojnego męża, uśmiechu dziecka. Promienie słońca obumrą. Tchnienie mroźne, ciemne obejmie cały świat. Wszystko, co żyje i rusza się, w tym dniu będzie leżało spopielałe. O grozo, grozo! Przez upór i grzech rodzaju ludzkiego, schodzi na ziemię w rozgniewaniu pomsty, odpłata krwawa, paląca, która może być zatrzymana i mogą być przedłużone dni radości z Duchem św. w każdym sercu ludzkim. Najświętsze dłonie Boże powstrzymają srogą chłostę, ale wy szukajcie pilnie Boga Najświętszego w Jego prawdzie. Czyńcie Jego świętą wolę, która jest w przykazaniu świętym. Odstąpcie od zła i nikczemności. Mottem wa¬szego życia niech stanie się na co dzień Dziesięć Przyka¬zań Bożych. Czytajcie z uwagą Stary i Nowy Testament. Wszelka mądrość zawarta jest na kartach tej świętej księgi. Niech modlitwa będzie czysta w sercach i ustach waszych. Pijaństwo, obżarstwo usuńcie z domów wa¬szych. Niech matki staną się prawdziwymi matkami, wzorując się na Najświętszej, Niepokalanej Matce. Niech w nich nie będzie próżności i rozwiązłości, niech nie ulegają pijaństwu, paleniu papierosów. Niech stroje męskie zostawią dla mężczyzn a wrócą do przykładnej sukni kobiecej. Dziewczyny niech będą skromne i ciche. Chłopcy niech się staną czystymi, Bożymi synami. Mꬿowie niech ukochają Boga świętego a nade wszystko dom swój rodzinny, dziatki i małżonkę swoją. Niech kolebki nie ociekają krwią zabitych dzieci. Niech starzec i staruszka ma godny, należny szacunek syna, córki, wnuka. Pytam się was, dlaczego wybieracie obrzydliwości? Czynicie wokoło swych spraw wiele, bogacicie się w śmiercionośne auta, w różne rupiecie, które ogniem ostaną spalone na popiół, lecz dusze wasze zostaną całe na sąd Boży, który was wszystkich czeka. Wszyscy pobłądziliście. Staniecie w jednym szeregu między kła¬mliwymi wyznawcami, między fałszywymi wiernymi, którzy pozorują wiarę dla celów złych i przewrotnych, lecz nikt nie okłamie tego, który jest Bogiem świętym i wiecznie żywym. Ktokolwiek chce wykorzystać wiarę świętą dla celów odbudowy swoich niecnych czynów zginie od Bożego gniewu. Serca was wszystkich niech zostaną obmyte w prawdzie i sprawiedliwości Bożej. Obiecują rozszerzenie działania Bożego Kościoła w sercach swoich a utrzymują obłudę, fałsz i kłamstwo, fałszerze o sercach pełnych jadu żmijowego i obrzyd¬liwości! Na języku mają miód, a w sercach jad żmii. To oni gryzą swoje języki ze złości, że musieli ugiąć karku przed świętym. Bożym, wiekuistym prawem. To są dzieci, które mają bielmo na oczach, kajdany złego ducha na nogach. - Ich ścieżki to fałsz, kłamstwo, obłuda, żyją w podpuszczaniu złego ducha. Mówią między sobą: musimy poczekać, aż nas wspomogą, aby potem pono¬wnie ich ścisnąć obręczą żelaznych praw, które my im sami stworzymy. Musimy rozbudować i rozwinąć żądzę grzechów u młodzieży. - Musimy zastraszyć głodem - by rosło dzieciobójstwo, zamroczyć umysły alkoholem. Pozwolimy na wszelkie bałwochwalstwo. Damy upust dla wszelkiej swobody, która niszczy ciało i duszę. Wyciąg¬nijmy z lamusa wszelką obrzydliwość. Musimy się śpie¬szyć, niszczyć cały naród ludzki, bo my mamy na swoich czołach pieczęć szatana-diabła. Wydaliśmy już walkę Bogu i dalej ją będziemy prowadzić, ale trzeba wzmoc¬nić czujność. O, nieszczęśni! Zapominacie, że oto idzie ku wam święty gniew Boży, który uczyni to z wami, co uczynił z Sodomą i Gomorą. Błogosławiony ten, kto chodzi opasany Bożą prawdą i nieskalany dzieciobójstwem, okrucieństwem, kłamstwem, pijaństwem, nie szkodzi żadnemu żyjącemu ciału na ziemi i w rozwadze poucza o prawdach Bożych dusze ludzkie. Życzliwy, wielce miłosierny dla bliźniego unosi upadającego, głodnemu udziela chleba, wdowę i sierotę wspomoże, więźnia i chorego nawiedzi. W sercu jego rozlewa się święta miłość Boga. Amen. Nr 8. + Zapisz. Grzech się stał wielki i ciężki, przygniata ziemię. Człowiek sprzeniewierzył się prawom Bożym. Cała przy¬roda drży przed wymiarem sprawiedliwości, jaką będzie musiał ponieść człowiek za lekceważenie praw Boga wiecznie żyjącego. Cała przyroda będzie współdziałała w dziele zniszczenia nagromadzonego grzechu na ziemi. Jej działanie niszczycielskie dotyczyć będzie też czło¬wieka, bo ludzkość z uporem pogrążać się będzie w bar¬barzyńskich grzechach. Obrażają bez przerwy Boga Najświętszego w Trójcy Jedynego. Bóg jest miłością i miłosierdziem. Ale niech nikt nie łudzi się, żaden naród, że Miłość najdoskonalsza będzie tolerowała narody pełne fałszu, które mordują swoich braci dla zagrabienia ich dobytku. Narody dep¬czące prawo Boże nie mogą żyć w zgodzie z wszelkim prawem, bo kierują się podszeptem złego ducha, a to jest przeciwne Bogu i wszelkiemu dobru. Znamieniem tych narodów to grzech bluźnierczy, godzący w święte prawa Boże i Boga Świętego. Pocieszają się tym, że mają nagromadzoną broń, która niesie zagładę i znisz¬czenie i nie chcą wiedzieć, że nadużycie tej broni znisz¬czy też i ich samych. Siebie zniszczą, bo nastąpi dziejo¬wy kataklizm, jaki trudno sobie wyobrazić. Słońce w pe¬wnym momencie stanie, by po sekundzie biec jak oszalałe w tempie bardzo przyśpieszonym po niebo¬skłonie. Ten obraz będzie dla człowieka straszny, nie do przeżycia. Ludzie będą tracić zmysły. Przyczyną tych zjawisk będzie wytrącenie kuli ziemskiej z jej orbity-osi. Przerwana zostanie powłoka atmosfery otaczająca zie¬mię. Zalegną ciemności przerażające. Krwawe słońce, biegnące po nieboskłonie będzie jak upiór. Będzie to nowe zjawisko dla człowieka. W niczym nie będzie przypominać błogosławionych promieni dnia, bowiem światło nie będzie się mogło rozpraszać w powłokach atmosfery, bo takiej już w koło ziemi nie będzie. Stąd powstanie ciemność na całym świecie i w dzień i w no¬cy. Ci, co będą mogli jeszcze żyć, zrozumieją, że nie ma czym oddychać. Będą się dusili bez tlenu, będzie coraz większe przerażenie i chaos. To człowiek grzeszny wy¬zwoli złe moce przez upór, złość, zacietrzewienie w grze¬chu. Zerwał on prawa Boże, które są łagodnością, zdrowiem, miłością, wielkim ładem, dobrocią. Poddał się prawom szatana, które są zbudowane na kłamstwie, fałszu, złu. Wówczas, jak lawina potoczą się przerażające kataklizmy obejmujące całą ziemię. Rozpadać się będą całe kontynenty, fale oceanów zalewać będą i niszczyć Amerykę Północną. Południową, Środkową. Skruszone zostaną bieguny ziemi, z gór będą toczyć się masy grubych lodów i obejmować w sposób niszczycielski państwa wschodnie. Wszystko, jak za dotknięciem róż¬dżki stanie się ruchome, góry biec będą, wszystko będą miażdżyć, niszczyć, przytłaczać, palić, parzyć, zalewać lawą wulkaniczną, wodami oceanu. Kogo? Człowieka! Tak, człowieka, bo ten będzie zdawał rachunek ze swe¬go pobytu tu, na ziemi, którą skaził grzechem, przeciw¬stawieniem się prawom Boga i Jego Świętej Woli. W te dni ziemia jęczeć będzie. A czy to wina tej małej łupiny, która została nazwana ziemią przez Boga Ojca Wszech-rzeczy? Nie, tylko wina człowieka. Bóg Święty mówi: dałem dla ciebie wszystko, całe piękno ziemi. Ty prawem swego dziecinnego poznania zacząłeś zwalczać Moje prawa, Tego, który nie ma początku i nie będzie miał końca, Mocarza świętego. Jak długo żyjesz, co możesz dodać? Z wielkiej miłości Mojej uczyniłem cię nieco mniejszym od Aniołów. Wszelkim bogactwem łask mo¬ich obdarowałem cię, usynowiłem cię, a ty ustawicznie nastawałeś przeciw Świętemu Świętych i prawom Mo¬im świętym Bożym. Nasyciłem cię dobrami Moimi, zało¬żyłem dla ciebie wspaniałe ogrody, gaje, winnice, zaroi¬łem rzeki i morza różnorakimi rybami, stworzonkami. Dałem ci zwierzyny w bród, a ty co dałeś Bogu Świętemu? A gdy nadal byłeś uparty jak krnąbrne dziecko, aby cię wyrwać z czeluści grzechu i zła, nie zawahałem się rozpiąć Siebie na Krzyżu dla ciebie, człowiecze. A ty co uczyniłeś dla Boga swojego? Kpiłeś ze Swego świętego Boga, lekceważyłeś prawa Boże święte, które ustanowi¬łem dla ciebie, aby cię ochraniały od złego, bo jarzmo Moje jest lekkie. W prawie Moim świętym jest rozkosz, spokój, byt tu na ziemi i w Królestwie Bożym, do którego ty powinieneś ciągle dążyć. A gdybyś kroczył po drodze praw Bożych, nie spotkałaby ciebie żadna kara, ale bramy niebios czekałyby otwarte dla ciebie. Pamiętaj, prawo Boże niesie ład, prawdę, mądrość, miłość, wiecz¬ne życie. Ale ty dałeś posłuch złemu duchowi, odrzuciłeś od siebie przykazania i prawa Boga Ojca, dlatego jesteś w grzechu. Masz wolną wolę i rozum, lecz ty nie chcesz, aby rozum twój został objęty światłem Bożym, wolisz ciemność i zło. l oto idzie ku tobie zagłada końcowa ziemi, którą Ja, Bóg powołałem do istnienia, utwierdziłem prawem Swoim świętym, aby posłusznie trzymała się szyku, jaki jej nadałem. Zezwalam, aby się poruszała; będzie jak pijana krążyła, nie mając pionu ani zachowania równowagi, bo Moje Prawo odejmę od niej. Wówczas góry, pagórki, doliny, oceany, morza, wulkany wytoczą ci proces, który będzie tak straszny, że twoja broń będzie dziecinną zabawką wobec siły kataklizmu, jaki obejmie całą ziemię. A przed owymi dniami będzie na ziemi szum nieustanny narodów, zgiełk, okrucieństwo. Również w tych dniach poprze¬dzających kataklizm będzie na ziemi człowiek zwany mężem opatrznościowym. Dłońmi jego zechcę wszy¬stkie narody zjednoczyć i przyprowadzić do domu Ojca. Powiedzą o nim: ten jest od pracy słońca — „de labore solis", co oznaczać może, że słońce i ziemia zmienią do siebie stosunek osi, bieg. Ziemia zostanie tak za¬kłócona z powodu wytrącenia jej z orbity, że z szeregu galaktyk zrzucona zostanie w otchłań, aby stać się bezładem. Mówić też będą o nim, że był człowiekiem pielg¬rzymem. Pragnie uchwycić dłońmi swoimi wszystkie narody świata i w duchu pokory Bożej wskazać naro¬dom nędzę grzechu i okrucieństwo złego ducha. Dni te będą przybliżać się z powodu zatwardziałości serc wa¬szych w grzechu złego ducha. Bieg wydarzeń nastąpi tak, jak nagle pada z rąk zwierciadło. Wystąpią pęk¬nięcia, rysy, odłamania i wszystko w jednej godzinie zmieni swoje oblicze. Okres dojrzewania ziemi umiecie obliczać. Mówicie: era archaiczna trwała dwa miliardy lat, era ezozoiczna — pięćset milionów lat, paleozoiczna — trzysta sześćdziesiąt milionów lat, mezozoiczna — sto trzydzieści pięć milionów lat. Tak liczy człowiek po¬wstanie ziemi, a Ja, Bóg wiem wszystko! Dzieło znisz¬czenia przez grzech będzie jak błyskawica. Ja proszę was, dzieci Moje, wychwalajcie Dobroć i Wiel¬kość Boga Ojca Najświętszego. Powierzcie swoje królest¬wa, zagrody, domy, rodziny Królowi Pokoju, Władcy nad wszystkimi władcami, Temu, który was obmył we Krwi Swojej na Drzewie Krzyża. Serca swoje pełne złości, niepokoju, grzechu złóżcie w Sercu Miłości Bożej, która-w swoim bezgranicznym Miłosierdziu przetopi je na Miłość Świętą, nieustającą. Zostaną wówczas powstrzymane działania i zapory złego ducha, który was wszystkich wiedzie ku przepaści.
anonim2016.03.4 13:43
@MAriuszKW - "na początku Bóg stworzył niebo i ziemię". A po kilkunastu miliardach lat stworzył pierwszych ludzi. Może tak być, czy coś jeszcze nie pasi?
anonim2016.03.4 14:12
@Jack_Holborn® Daj spokój… To typ intelektualisty, którego ogranicza jego własny intelekt. Nie przyswoi tego co piszesz, bo to się kłóci z jego prymitywnym wyobrażeniem powstania czasu.
anonim2016.03.4 14:18
Poszukają jeszcze w okolicy centrum wszechświata, to znajdą następne :-)
anonim2016.03.4 14:32
@Radzi: skąd Ty to kopiujesz? Podsyłaj linki plz :-D
anonim2016.03.4 15:45
@Jack "A po kilkunastu miliardach lat stworzył pierwszych ludzi. Może tak być, czy coś jeszcze nie pasi?" - pewnie że nie, bo Ziemia ma 4.5 miliarda lat, więc jak to niby ma pasować do siebie? Kolejność z Biblii nijak się ma do naszej wiedzy o wszechświecie.
anonim2016.03.4 15:46
@Alf17 "Ciekaw jestem jak ta galaktyka znalazła się tak daleko skoro powstała w tym samym "wielkim wybuchu" ?" ??? mógłbyś rozwinąć?
anonim2016.03.4 17:48
@WAL RETY jak wielokrotnie już podawałem źródło, t cyt w wł opr.
anonim2016.03.4 18:05
@Radzi Chyba bardziej chodzi o to, czy Ty naprawdę uważasz że to ktoś przeczyta?
anonim2016.03.4 19:40
@MiserereMei Trollujesz jak Bryś, czy serio wierzysz w te kompetną bzdurę o 6000 lat ? :D
anonim2016.03.4 20:09
@twardyg teoria grawitacji, to wg. Ciebie też teoria ? - wyskocz z 15 piętra, żeby wszystkim udowodnić, że to wymysł lemingów :D
anonim2016.03.5 13:04
// w nieco już podstarzałej Drodze Mlecznej.// Jakaś tu jest niekonsekwencja- to która galaktyka jest bardziej podstarzała? Moim zdaniem to mierzenie czasu w kosmosie, gdzie nie ma punktu odniesienia bo mierzymy własną miarą, jest uproszczeniem czyli błędem. Każda galaktyka może mieć swój, autonomiczny czas. ''Lata świetlne'' to przecież czas naszego słońca i obrotów ziemskich.
anonim2016.03.6 1:32
@circ Już objaśniam nieobyty jak widać z fizyką komentatorze. Jak wynika z tekstu wyżej obserwujemy galaktykę GN-z11 13 mld lat świetlnych od Ziemi - tzn., że tak wyglądała 13 mld lat temu - musiała być bardzo młodą strukturą bo obserwujemy ją "niedługo" po narodzinach znanego wszechświata. Naszą galaktykę - Drogę Mleczną obserwujemy znacznie później - bo teraz :) max tak jak wyglądała 100 000 lat temu - bo ma średnice 100 000 lat świetlnych, a powstała mniej więcej w takim samym okresie co GN-z11. Tak więc nasza galaktyka jest 13 mld lat starsza - rozumiesz teraz ? Rok świetlny nie ma nic wspólnego z nasza gwiazdą jak błędnie sadzisz. To odległość jaką pokonuje światło w próżni przez 365 dni Ziemskich (rok). A odniesienie w czasie jak najbardziej mamy - odnosimy to do nas - Ziemian :)
anonim2016.03.7 8:53
@Dae-Nole + Jak z stwarzaniem jest wie tylko Stwórca wszechrzeczy człowiek jak wiesz jest omylnym w swoim myśleniu, rozumowaniu a kto ci powiedział, że Diabły nie wpływają na wyniki Badań lub interpretacji ich wyników czy wyciągania wniosków. I dla ciebie dla każdego człowieka nie ma znaczenia jak to się stało, Bo czas również stworzył Bóg i dotyczy tylko życia na ziemi, bo po śmierci każdy byt stworzony przez Boga /tzn człowiek nie zwierzęta które duszy nieśmiertelnej nie mają/ istnieje w wieczności nie w czasie. I co mu da znajomość praw kosmosu skoro potem w piekle wiecznie będzie rozważał nad swoją głupotą
anonim2016.03.7 12:20
@Radzi Przepraszam nie odpowiem - przeczytałem wiele Twoich postów - nie dyskutuje z osobami chorymi psychicznie - to nie ma sensu
anonim2016.03.8 8:50
@Doe Nole Być może ci się tak wydaje a czy ty sam jesteś pewny że masz rozum? Bo co uważasz, że nie staniesz na Sądzie Bożym jak każdy człowiek po swojej śmierci. By zadaę rachunek z swoich czynów słów i myśli. trzykrotne bada temu kto myśli, że Boga niema ,że Nie - istnieje lub jak wolisz jak Bolszewiki Boga niet i Nie Budiet.
anonim2016.03.8 11:08
@Radzi Nawet jeśli tak jest to nic nie stoi na przeszkodzie aby człowiek także sam dociekał tej istoty. Gdyby wszyscy zgodzili się na to, że poznanie nie ma znaczenia to dalej byśmy tkwili w jaskiniach i nawet nie było by jak spisać 10-iu przykazań bo człowiek po prostu nie miałby pisma. Ciekawość leży w ludzkiej naturze, którą to według ciebie nadał mu Bóg. Nie dziw się więc, że ludzie dociekają i szukają odpowiedzi na to jak działa rzeczywistość. Pytanie można odwrócić - skąd wiesz, że diabły nie kierują tym jak piszesz na tym forum?