13.06.16, 08:00

O. Tadeusz Rydzyk powołuje patriotyczne "Bractwo św. Jana Pawła II"

Ojciec Tadeusz Rydzyk na antenie Telewizji Trwam zapowiedział powstanie Bractwa św. Jana Pawła II, które ma kultywować pamięć o polskim papieżu i przypominać wiernym jego nauczanie - podaje niemiecki portal "Onet.pl".

 

Bractwo powstaje wokół niedawno konsekrowanego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. "My możemy być Polską Jana Pawła II. O to nam chodzi. I dlatego powstaje bractwo" - mówił o. Tadeusz Rydzyk.

"Ojciec Święty to jest największy z rodu Słowian i Polaków. On ma nam coś do powiedzenia w tej Polsce teraz. I Polacy mają jakieś zadanie do spełnienia na świecie. Dlatego powstaje bractwo, tak jak było 12 apostołów" - wskazywał zakonnik.

"To jest absolutny fenomen, że ta świątynia skupiła i skupia Polaków zarówno z kraju, jak i z zagranicy" - mówił z kolei ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. "To jest Polska Jana Pawła II. To jest genialnie proste, ale niezwykle celne" - dodawał.

"Tak jak Polska potrzebowała tej świątyni, tak my jako naród, Polacy, potrzebujemy w sobie tego bractwa" - mówił ks. profesor.

"Przyjdą bardzo pobożni, ale przyjdą też ludzie, którzy nic nie wiedzą, analfabeci religijni. I tym ludziom też trzeba podać rękę i powiedzieć, o co chodzi, wytłumaczyć, co ten obraz oznacza. Bo w tej świątyni wszystko coś znaczy. Tak było to pomyślane" - mówił o. Tadeusz Rydzyk.

TEKST DEKLARACJI BRACTWA MOŻNA PRZECZYTAĆ NA STRONIE RADIA MARYJA - TUTAJ

kad/onet,fronda

DEKLARACJA BRACTWA ŚW. JANA PAWŁA II – Otwórzcie drzwi Chrystusowi Skupieni wokół sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, odczytując to miejsce jako znak „Polski św. Jana Pawła II”, pragniemy - wyrazić naszą radość z faktu obdarowania nas osobą i dziełem Jana Pawła Wielkiego, - potwierdzić świadomość zobowiązania, które płynie z tego, że byliśmy i jesteśmy świadkami tego wyjątkowego Świadka Boga, - wyśpiewać Bogu wdzięczność za to, że mamy takiego Przewodnika w drodze do Boga. - czcić relikwie św. Jana Pawła II, jako znak jego szczególnej obecności z nami, - otaczać troską pielgrzymów tutaj przybywających, przekraczających granice samych siebie, aby zostać odnalezionymi przez Boga. Jako Bractwo św. Jana Pawła II chcemy z ufnością i determinacją kroczyć duchowymi ścieżkami Świętego Papieża, a w szczególności zobowiązujemy się do: - gromadzenia się na modlitwie wspólnej w dniu 18 każdego miesiąca, w rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II, - codziennej modlitwy przynajmniej jedną dziesiątką różańca, wędrując w ten sposób drogami historii zbawienia z pomocą rozważań św. Jana Pawła II, - codziennej modlitwy przynajmniej jedną dziesiątką koronki do Miłosierdzia Bożego, wraz ze świętym Papieżem Miłosierdzia, zawierzając świat Bogu, bogatemu w miłosierdzie, - odprawienia przynajmniej raz w miesiącu nabożeństwa drogi krzyżowej, tak umiłowanego w codzienności życia przez św. Jana Pawła II i dającego mu siłę do przekraczania progu nadziei. Jako Bractwo św. Jana Pawła II spoglądając na nauczanie Papieża i przyjmując je za własne, inspirujące nasze życie - pragniemy: WYZNAĆ WIARĘ W BOGA, który wyznacza kres złu; - uznać niszczącą moc grzechu, który jest miłością samego siebie aż do negacji Boga. Dlatego w świecie negacji Boga, wykluczenia Go z przestrzeni świata ludzkich spraw i życia – chcemy odpowiedzieć z powagą na papieskie wołanie „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”; - wyznać wiarę w Chrystusa Odkupiciela, bez którego człowiek nie może zrozumieć samego siebie, - wyznać wiarę w Boga, bogatego w miłosierdzie, który czynem swej miłości potwierdza godność każdego człowieka, - wyznać wiarę w Ducha, Pana i Ożywiciela, który jest światłością naszych sumień uzdalniających do odwagi życia w prawdzie i miłości; PRZYJĄĆ PRAWDĘ o tym, że wolność jest dla miłości; - świadomi historii naszego narodu, także jego współczesnych dziejów, uznajemy, że wolność ma sens, gdy służy budowaniu pełnej prawdy o człowieku; - pomni pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i jego katechez o Dekalogu, deklarujemy wolę działania na rzecz umocnienia cennego daru i zobowiązania wolności - w naszych domach, środowiskach pracy, świecie mediów, aktywnościach politycznych; POTWIERDZIĆ MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY - świadomi podważania wartości patriotyzmu i mylenia patriotyzmu z nacjonalizmem, będziemy upominać się o naszą polską tożsamość, krzewiąc to, co Polskę stanowi i czyni nas w sposób zasadny dumnymi z bycia Polakami; - szczególną troską otaczać będziemy sferę kultury polskiej, która przez wieki, w dawnej i współczesnej historii była znakiem niepodległości narodu, nawet w czasie utraty państwowości lub jej ograniczonej suwerenności; BRONIĆ ŻYCIA LUDZKIEGO - mając na uwadze, że życie ludzkie jest zawsze dobrem, jest wartością podstawową i nienaruszalną, a nadto, że jest święta jako dar miłującego Boga, będziemy walczyć o bezwzględną obronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci; - żyjąc w czasach kultu ciała i tężyzny fizycznej, w sposób szczególny będziemy cenić życie ludzi chorych, w podeszłym wieku i cierpiących, pamiętając, że są oni szczególnym darem dla Kościoła; UZNAĆ GOTOWOŚĆ DZIAŁANIA NA RZECZ POLITYKI JAKO DOBRA WSPÓLNEGO - pamiętając o ryzyku demokracji ulegającej łatwo przekształceniu w państwo totalitarne, deklarujemy przypominanie każdej władzy o wartościach tworzących fundament życia społecznego; - świadomi roli osób świeckich w działaniach politycznych, deklarujemy gotowość tych działań, zgodnie ze wskazaniami nauki społecznej Kościoła. Wyrażając naszą wiarę w Boga, Ojca, bogatego w miłosierdzie, Chrystusa, Odkupiciela człowieka, Ducha, Pana i Ożywiciela, chcemy służyć Ewangelii życia w symbiozie wiary i rozumu, angażować się poprzez pracę w społeczną troskę Kościoła, żyć w Kościele, który jest z Eucharystii i przez Eucharystię, dążyć do tego, by uczniowie Jezusa byli jedno, nie zaniedbując misji Chrystusa Odkupiciela, zawierzamy nasze bractwo – Bractwo św. Jana Pawła II, Maryi, Matce Odkupiciela i Gwieździe Nowej Ewangelizacji z nadzieją, że wraz ze św. Janem Pawłem II dane nam będzie przekroczyć próg nadziei.