1. Gdy dasz jałmużnę dla miłości mojej za żywota twego, to mnie milsza i tobie pożyteczniejsza jest, niżeli gdyby po śmierci twojej inni dali za cię górę jedną złota, wysoką aż do samego nieba.

2. ​Jedna łza wylana z miłości dla męki mojej za żywota twego, mnie milsza i tobie pożyteczniejsza jest, niż gdyby po śmierci twojej inni za cię wylali źródła łez z którychby stała się jedna rzeka.

3. Gdy się zerwiesz ze snu na modlitwę, milej mi i tobie pożyteczniej jest, niż gdybyś dziesięć tysięcy ludzi wyprawił na wojnę za wiarę świętą przeciwko niewiernym.

4. Gdy wybaczysz nieprzyjaciołom twoim i tym, którzy cię obrazili, i odpuścisz im, mnie milej i tobie pożyteczniej jest aniżeli gdybyś szedł do św. Jakuba (tzn. do grobu św. Jakuba Apostoła w Hiszpanii, dotąd sławne odbywają się pielgrzymki) nagi i gdybyś na każdej mili znajdował pole rózg, któremibyś się tak bardzo biczował, żebyś wszystką drogę krwią skropił.

5. Gdy o wszystkich sprawach bliźniego twego sądzisz dobrze, milej mi to i tobie pożyteczniej jest, niżeli  gdybyś wszystko rozdał na ubogich i przez całe życie twoje o chlebie i wodzie pościł.

6. Gdy się najgłębiej upokarzasz, to mnie milsze i tobie pożyteczniejsze jest, aniżeli gdybyś budował przy mostach kościoły i szpitale na drogach dla przyjęcia ubogich.

7. Modlitwy, które za żywota twego ty i inni za cię do Boga zanoszą, milsze mi i tobie pożyteczniejsze są, niżeli gdyby po śmierci twojej tysiące się za ciebie modliło.

8. Gdy ty opuszczasz wszelką pociechę światową dla miłości mojej, i mną samym się radujesz, to mnie milej i tobie pożyteczniej jest niżeli gdybyś czynił najcięższe umartwienia.

9. Znieść dla miłości mojej jedno słowo uraźliwe, pożyteczniej ci będzie aniżeli, gdyby po śmierci twojej czyniono wiele dyscyplin za ciebie.

10. Anzelm św. mówi: więcej daje jedno słuchanie godne Mszy św. za życia, niż gdyby po śmierci twojej za ciebie sto Mszy św. odprawiono.

Skarby Nieba 1928 via sanctus.pl